บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ปรณัฐ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ปรณัฐ
ชื่อ ปรณัฐ ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความแตกต่าง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ปอ-ระ-นัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Po Ra Nat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปรณัฐ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ปรณัฐ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปรณัฐ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปรณัฐ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 65
หมายเลข 65 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของศิลปะและความรัก เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขมีความเจริญรุ่งเรือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเลขที่หนุนนำโชควาสนาเรื่องความรัก จะได้ใช้ชีวิตคู่อย่างสุขสม ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย มีโชคลาภ ด้านหน้าที่การงานจะได้รับผิดชอบงานใหญ่โต ซึ่งถือเป็นเรื่องดี เพราะสามารถบริหารจัดการงานทุกอย่างได้ มีผลกำไรเป็นกอบเป็นกำ ประสบความสำเร็จในชีวิตดีนักแล
ชื่อ ปรณัฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ปรณัฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปรณัฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ปรณัฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปรณัฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ปรณัฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปรณัฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ปรณัฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปรณัฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ปรณัฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ปองพิศ 29 ปอง-พิด Pong Phit หญิง -
คูปอง 16 คู-ปอง Khu Pong ไม่ระบุ -
ปรมี 18 ปอ-ระ-มี Po Ra Mi หญิง ผู้มีสิ่งอื่น
ปองณภัทร 25 ปอง-นะ-พัด Pong Na Phat ไม่ระบุ -
ปองคุณ 20 ปอง-คุน Pong Khun ชาย มุ่งหวังสิ่งที่ดีงาม
ปรมินทร์ 34 ปอ-ระ-มิน Po Ra Min ชาย -
สำปอย 24 สัม-ปอย Sam Poi หญิง -
เปอร์เซีย 47 เปอ-เซีย Poe Sia ไม่ระบุ -
เกปอย 19 เก-ปอย Ke Poi หญิง -
ปรภาภรณ์ 27 ปอ-ระ-พา-พอน Po Ra Pha Phon ไม่ระบุ -
ปองเดช 15 ปอง-เดด Pong Det ชาย มุ่งหมายอำนาจ
ปลอดวงศ์ 39 ปอด-วง Pot Wong หญิง ตระกูลอันบริสุทธิ์
ปองวุฒิ 24 ปอง-วุด Pong Wut ชาย -
ออปอ 20 ออ-ปอ O Po ไม่ระบุ -
สุปอย 24 สุ-ปอย Su Poi หญิง -
ปรวิชญ์ 31 ปอ-ระ-วิด Po Ra Wit ชาย นักปราชญ์ผู้แตกต่าง
ปองรัตน์ 35 ปอง-รัด Pong Rat หญิง -
สมปอง 22 สม-ปอง Som Pong ชาย ผู้ที่ได้รับสิ่งที่หมายปอง
ปองภพ 19 ปอง-พบ Pong Phop ชาย ปรารถนาความเจริญ
ปอนด์ 23 ปอน Pon ชาย -
ปองจันทร์ 39 ปอง-จัน Pong Chan หญิง -
นูปอย 23 นู-ปอย Nu Poi หญิง -
ปองหทัย 28 ปอง-หะ-ทัย Pong Ha Thai หญิง -
โอปอ 18 โอ-ปอ O Po ชาย -
ปรดัด 12 ปอ-ระ-ดัด Po Ra Dat ชาย -
ปองพล 24 ปอง-พน Pong Phon ชาย มุ่งหวังซึ่งความมีพลัง
ปรวรรต 23 ปอ-ระ-วัด Po Ra Wat ชาย ผู้เจริญรุ่งเรือง
พงศ์ปรวีร์ 58 พง-ปอ-ระ-วี Phong Po Ra Wi ชาย ผู้กล้าหาญยิ่งของตระกูล
คำปอน 18 คัม-ปอน Kham Pon หญิง -
ปองแก้ว 21 ปอง-แก้ว Pong Kaeo หญิง -
ปรรางทิพย์ 43 ปอ-ระ-ราง-ทิบ Po Ra Rang Thip ไม่ระบุ -
บุญปอง 17 บุน-ปอง Bun Pong ไม่ระบุ -
ปรเมศร์ 33 ปอ-ระ-เมด Po Ra Met ชาย -
เปอะวา 21 เปอะ-วา Poe Wa หญิง -
ปรวัตร 23 ปอ-ระ-วัด Po Ra Wat ไม่ระบุ ผู้เจริญรุ่งเรือง
ปรพัชร 24 ปอ-ระ-พัด Po Ra Phat หญิง เพชรอื่น ๆ
ปรมัต 18 ปอ-ระ-มัด Po Ra Mat ไม่ระบุ -
ปองกานต์ 29 ปอง-กาน Pong Kan หญิง เป็นที่รักที่หมายปอง
ทองปอน 22 ทอง-ปอน Thong Pon หญิง -
ปรมัส 22 ปอ-ระ-มัด Po Ra Mat ชาย -