บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ปภิณทิพย์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ปภิณทิพย์
ชื่อ ปภิณทิพย์ ความหมาย แปลว่า เทวดาผู้มีปัญญา เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ปะ-พิน-ทิบ และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Pa Phin Thip
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปภิณทิพย์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ปภิณทิพย์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปภิณทิพย์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปภิณทิพย์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 108 หรือ 18
หมายเลข 18 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตที่จู่ๆ ก็รุ่งเรือง กลับกลายเป็นดิ่งลงเหวได้ ตลอดชีวิตนี้มีปัจจัยต่างๆ มากมายทำให้ชีวิตของคุณไม่แน่ไม่นอน มีการโยกย้ายถิ่นฐานกันอยู่บ่อยครั้ง หน้าที่การงานไม่มั่นคง ย้ายตำแหน่ง ย้ายหน้าที่อยู่ตลอด อีกทั้งยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทและการถูกทรยศหักหลังจากสังคมและคนรอบข้าง ระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังทุกชนิด ที่สำคัญพลังของหมายเลขจะให้ผลแย่ในเรื่องของความรัก หมายเลขนี้จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ
ชื่อ ปภิณทิพย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ปภิณทิพย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปภิณทิพย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ปภิณทิพย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปภิณทิพย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ปภิณทิพย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชนนปวร 24 ชะ-นน-ปะ-วอน Cha Non Pa Won ชาย พ่อผู้สูงส่ง,ชีวิตที่สูงส่ง
ปพล 16 ปะ-พน Pa Phon ไม่ระบุ บริสุทธิ์
ปกิภาณ 14 ปะ-กิ-พาน Pa Ki Phan ชาย -
ปกรณ์เกรียติ 50 ปะ-กอน-เกรีย-ติ Pa Kon Kria Ti ชาย -
พรปภา 16 พอน-ปะ-พา Phon Pa Pha ไม่ระบุ -
ปภัสสนันท์ 45 ปะ-พัด-สะ-นัน Pa Phat Sa Nan หญิง -
ศิรปวีณ 35 สิ-ระ-ปะ-วีน Si Ra Pa Win ไม่ระบุ -
ปดาวิน 19 ปะ-ดา-วิน Pa Da Win หญิง -
นฤปนาท 15 นะ-รึ-ปะ-นาด Na Rue Pa Nat ชาย พระราชา
นัทธ์ปวัน 40 นัด-ปะ-วัน Nat Pa Wan หญิง ผู้มีความบริสุทธิ์เกี่ยวพัน
ภปณัช 14 พะ-ปะ-นัด Pha Pa Nat หญิง ปราชญ์ผู้เจริญ
ปพนวิช 27 ปะ-พน-วิด Pa Phon Wit ไม่ระบุ ผู้มีความรู้อันบริสุทธิ์
ปพนรมัย 36 ปะ-พน-ระ-มัย Pa Phon Ra Mai หญิง ผู้มีเสน่ห์และบริสุทธิ์
ปฐมชัย 30 ปะ-ถม-ชัย Pa Thom Chai ชาย -
ปณิฏฐา 30 ปะ-นิด-ถา Pa Nit Tha ไม่ระบุ นักปราชญ์
ปริยกร 23 ปะ-ริ-ยะ-กอน Pa Ri Ya Kon ไม่ระบุ เป็นที่รัก
บุษปภัทร 19 บุด-สะ-ปะ-พัด But Sa Pa Phat หญิง เจริญงามด้วยดอกไม้
บุษปมัย 26 บุด-สะ-ปะ-มัย But Sa Pa Mai หญิง ประกอบด้วยดอกไม้
ปะการัง 18 ปะ-กา-รัง Pa Ka Rang ชาย -
ปณชพร 21 ปะ-หนด-ชะ-พอน Pa Not Cha Phon ไม่ระบุ -
ปราญปริญารัตน์ 51 ปราน-ปะ-ริ-ยา-รัด Pran Pa Ri Ya Rat หญิง ปราชญ์ผู้รอบรู้ดุจดวงแก้ว
ปมิน 16 ปะ-มิน Pa Min ชาย -
ปโมทินี 28 ปะ-โมด-ทิ-นี Pa Mot Thi Ni หญิง ที่ให้ความยินดี
ปติภัทร 19 ปะ-ติ-พัด Pa Ti Phat ชาย เนื่องกัน ผูกพัน รักใคร่
อัปษร 20 อับ-ปะ-สอน Ap Pa Son หญิง -
ปริณพัฒน์ 44 ปะ-ริ-นะ-พัด Pa Ri Na Phat ไม่ระบุ ผู้ที่มีความรู้และความสามารถรอบตัว
ปภาภร 9 ปะ-พา-พอน Pa Pha Phon หญิง แสงสว่างแห่งเครื่องประดับ
ธันย์ปวร 42 ทัน-ปะ-วอน Than Pa Won ชาย ผู้ประเสริฐและมีโชค
ปนิพัฒน์ 40 ปะ-หนิ-พัด Pa Ni Phat ชาย -
ปพัสตร์พิชชา 54 ปะ-พัด-พิด-ชา Pa Phat Phit Cha หญิง ความรู้ที่ห่มติดกาย (เต็มไปด้วยความรู้)
ณัฐปภา 22 นัด-ถะ-ปะ-พา Nat Tha Pa Pha หญิง -
นันท์ประมณฑ์ 56 นัน-ปะ-มน Nan Pa Mon หญิง ผู้ผ่องใสและมีความสุข
บุษปวัน 24 บุด-สะ-ปะ-วัน But Sa Pa Wan หญิง ป่าดอกไม้
ฐะปะนีย์ 48 ถะ-ปะ-นี Tha Pa Ni ไม่ระบุ ผู้มีความตั้งมั่น
ปรุฬห์ 26 ปะ-รุน Pa Run ชาย ผู้งอกงาม, เจริญ
นัฐปวร 30 นัด-ปะ-วอน Nat Pa Won ชาย ผู้ประเสริฐยิ่งทางความรู้
ปทุมมา 15 ปะ-ทุม-มา Pa Thum Ma หญิง ดอกไม้สีชมพูชนิดหนึ่ง
ปกิต 10 ปะ-กิด Pa Kit ชาย ประกาศ, แสดง
ปณิต 14 ปะ-หนิด Pa Nit ได้ทั้งชายและหญิง ได้รับการสรรเสริญ ประณีต
ชยปภา 14 ชะ-ยะ-ปะ-พา Cha Ya Pa Pha หญิง แสงสว่างแห่งชัยชนะ