บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ปภัสสร์ธันย์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ปภัสสร์ธันย์
ชื่อ ปภัสสร์ธันย์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีโชคอันผ่องใส เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ปะ-พัด-สะ-ทัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Pa Phat Sa Than
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปภัสสร์ธันย์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 64
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ปภัสสร์ธันย์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปภัสสร์ธันย์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 7
หมายเลข 7 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของวาจาหรือการพูดที่เป็นเลิศ แม้จะส่งเสริมให้เป็นคนพูดเก่ง แต่กว่าจะปิดเกมให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ก็ต้องอ้างเหตุผล ความน่าเชื่อถือมากมายเลยทีเดียว ผู้ฟังถึงจะยอมเชื่อ เปรียบได้ดังกับปุโรหิตผู้มีวาจาคมคาย ด้านชะตาชีวิตเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นอยู่บ้าง เพราะเวลาใช้คำพูดมักส่งเสริมให้ตนดูเป็นคนมีเหตุผล แต่ก็มักจะอารมณ์เสียและหงุดหงิดง่าย ต้องฝึกสติและสมาธิให้ดี
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปภัสสร์ธันย์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 124 หรือ 24
หมายเลข 24 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาความสุข มหาความสำเร็จ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มีโชคเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทอง จะได้ลาภมาอย่างง่ายๆ พลังของหมายเลขที่แผ่อิทธิพลไปถึงเพื่อนฝูง ทำให้ท่านเป็นคนที่มีบริวารและเพื่อนฝูงคอยสนับสนุน ส่งเสริมช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน อีกทั้งเรื่องความรักก็ดีมาก จะเจอความรักทุกรูปแบบและเป็นความรักดีๆ ที่หลายคนต่างอิจฉา ชีวิตประสบความสำเร็จ มีชื่อเสียง
ชื่อ ปภัสสร์ธันย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ปภัสสร์ธันย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (64) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปภัสสร์ธันย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ปภัสสร์ธันย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (64) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปภัสสร์ธันย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ปภัสสร์ธันย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (64) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปภัสสร์ธันย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ปภัสสร์ธันย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (64) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ปริวัตร 27 ปะ-ริ-วัด Pa Ri Wat ชาย เจริญรอบ
ปภัทมรัชย์ 40 ปะ-พัด-ทะ-มะ-รัด Pa Phat Tha Ma Rat หญิง ผู้มีชัยชนะอันประเสริฐ
ปริญญารัชต์ 41 ปะ-ริน-ยา-รัด Pa Rin Ya Rat หญิง -
ฐปนัทอุทัย 41 ทะ-ปะ-นัด-อุ-ทัย Tha Pa Nat U Thai ชาย ดวงอาทิตย์ผู้ให้การดำรงมั่น
ณัฏฐ์ปภา 40 นัด-ปะ-พา Nat Pa Pha หญิง ผู้รุ่งเรืองในความเป็นนักปราชญ์
ปณตพร 22 ปะ-นด-พอน Pa Not Phon หญิง การน้อมไหว้เป็นการประเสริฐ
อธิปไตย 36 อะ-ทิบ-ปะ-ตัย A Thip Pa Tai ชาย -
ปภินวิทย์ 40 ปะ-พิน-วิด Pa Phin Wit ชาย มีความรู้แตกฉาน
ปนัยดา 21 ปะ-นัย-ยะ-ดา Pa Nai Ya Da หญิง ความมีค่าควรสรรเสริญ
อรปวีณา 31 ออน-ปะ-วี-นา On Pa Wi Na หญิง -
ปณัยกร 24 ปะ-นัย-กอน Pa Nai Kon ชาย ที่ให้ความรักคำสรรเสริญ
ปวีณธรณ์ 42 ปะ-วีน-ทอน Pa Win Thon หญิง ผู้ทรงความจำอันฉลาด
ปริยลักษณ์ 47 ปะ-ริ-ยะ-ลัก Pa Ri Ya Lak ไม่ระบุ -
ปริญญาพร 31 ปะ-ริน-ยา-พอน Pa Rin Ya Phon หญิง -
สัปปกร 20 สับ-ปะ-กะ-ระ Sap Pa Ka Ra ไม่ระบุ -
นัฏฐ์ปภาดา 42 นัด-ปะ-พา-ดา Nat Pa Pha Da หญิง นักปราชญ์ที่เจริญรุ่งเรืองแล้ว
รัฐฐาปกรณ์ 48 รัด-ถา-ปะ-กอน Rat Tha Pa Kon ไม่ระบุ -
ปภัสพงษ์ 37 ปะ-พัด-พง Pa Phat Phong ไม่ระบุ -
บุษปมัย 26 บุด-สะ-ปะ-มัย But Sa Pa Mai หญิง ประกอบด้วยดอกไม้
ปวันณา 23 ปะ-วัน-นา Pa Wan Na ไม่ระบุ -
บุษปคันภ์ 32 บุด-สะ-ปะ-คัน But Sa Pa Khan ชาย ร้อยดอกไม้
ปริตา 14 ปะ-ริ-ตา Pa Ri Ta หญิง ผู้ที่ได้รับการคุ้มครอง ปกป้องรักษา
ปริญา 15 ปะ-ริ-ยา Pa Ri Ya หญิง ผู้มีความรอบรู้
จิปริ 20 จิ-ปะ-ริ Chi Pa Ri หญิง -
ธนัทปณต 24 ทะ-นัด-ปะ-นด Tha Nat Pa Not ชาย ผู้อ่อนน้อมที่ร่ำรวย
ปวรธันยวีร์ 59 ปะ-วอน-ทัน-ยะ-วี Pa Won Than Ya Wi หญิง ผู้กล้าหาญและมีโชคอันล้ำเลิศ
ฐาปนะพงษ์ 44 ถา-ปะ-นะ-พง Tha Pa Na Phong ไม่ระบุ การตั้งขึ้นของเชื้อสาย
ไอยุป 26 อัย-ยุบ-ปะ Aiya Yup Pa ชาย -
ศิรปวีณ 35 สิ-ระ-ปะ-วีน Si Ra Pa Win ไม่ระบุ -
ปารย์ปกรณ์ 45 ปาน-ปะ-กอน Pan Pa Kon ชาย -
ปทุรัตน์ 29 ปะ-ทุ-รัด Pa Thu Rat หญิง -
ปณายุธ 21 ปะ-นา-ยุด Pa Na Yut ไม่ระบุ มีทรัพย์เป็นอาวุธ
ปพนณัฏฐ์ 51 ปะ-พน-นัด Pa Phon Nat ชาย ผู้สะอาดบริสุทธิ์ประดุจนักปราชญ์
ปวิตร 19 ปะ-วิด Pa Wit ชาย ผูบริสุทธิ์สะอาด
ทปภา 5 ทะ-ปะ-พา Tha Pa Pha หญิง ผู้มีแสงสว่างเพิ่มมากขึ้น, ผู้มีความรุ่งเรืองเพิ่มขึ้น
ปวราพร 25 ปะ-วะ-รา-พอน Pa Wa Ra Phon หญิง -
ปทัยทิพย์ 45 ปะ-ทัย-ทิบ Pa Thai Thip หญิง -
ปริพล 24 ปะ-ริ-พน Pa Ri Phon ชาย เพรียบพร้อมด้วยกำลัง
ปวีณอร 30 ปะ-วีน-ออน Pa Win On หญิง หญิงสาวผู้ฉลลาด
นภปฏล 23 นบ-พะ-ปะ-ตน Nop Pha Pa Ton ไม่ระบุ -