บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ปภัสสร์ธันย์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ปภัสสร์ธันย์
ชื่อ ปภัสสร์ธันย์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีโชคอันผ่องใส เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ปะ-พัด-สะ-ทัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Pa Phat Sa Than
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปภัสสร์ธันย์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 64
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ปภัสสร์ธันย์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปภัสสร์ธันย์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 7
หมายเลข 7 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของวาจาหรือการพูดที่เป็นเลิศ แม้จะส่งเสริมให้เป็นคนพูดเก่ง แต่กว่าจะปิดเกมให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ก็ต้องอ้างเหตุผล ความน่าเชื่อถือมากมายเลยทีเดียว ผู้ฟังถึงจะยอมเชื่อ เปรียบได้ดังกับปุโรหิตผู้มีวาจาคมคาย ด้านชะตาชีวิตเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นอยู่บ้าง เพราะเวลาใช้คำพูดมักส่งเสริมให้ตนดูเป็นคนมีเหตุผล แต่ก็มักจะอารมณ์เสียและหงุดหงิดง่าย ต้องฝึกสติและสมาธิให้ดี
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปภัสสร์ธันย์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 124 หรือ 24
หมายเลข 24 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาความสุข มหาความสำเร็จ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มีโชคเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทอง จะได้ลาภมาอย่างง่ายๆ พลังของหมายเลขที่แผ่อิทธิพลไปถึงเพื่อนฝูง ทำให้ท่านเป็นคนที่มีบริวารและเพื่อนฝูงคอยสนับสนุน ส่งเสริมช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน อีกทั้งเรื่องความรักก็ดีมาก จะเจอความรักทุกรูปแบบและเป็นความรักดีๆ ที่หลายคนต่างอิจฉา ชีวิตประสบความสำเร็จ มีชื่อเสียง
ชื่อ ปภัสสร์ธันย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ปภัสสร์ธันย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (64) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปภัสสร์ธันย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ปภัสสร์ธันย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (64) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปภัสสร์ธันย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ปภัสสร์ธันย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (64) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปภัสสร์ธันย์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ปภัสสร์ธันย์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (64) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ปพาภัค 20 ปะ-พา-พัก Pa Pha Phak หญิง -
ปพนธญา 24 ปะ-พน-ทะ-ยา Pa Phon Tha Ya หญิง ผู้มีโชคดีอันบริสุทธิ์
กิตติปริญญ์ชา 45 กิด-ติ-ปะ-ริน-ชา Kit Ti Pa Rin Cha หญิง เกิดมามีความรู้และมีเกียรติ์
ศุปริมณฎาร์ 47 สุ-ปะ-ริ-มน-ดา Su Pa Ri Mon Da หญิง -
ปวีณลดา 28 ปะ-วีน-ละ-ดา Pa Win La Da หญิง -
ปพน 15 ปะ-พน Pa Phon ชาย บริสุทธิ์
อริปรา 21 อะ-ริบ-ปะ-รา A Rip Pa Ra หญิง ไร้มลทิน, ไม่มีที่ติ
นันท์ปภัทร์ 45 นัน-ปะ-พัด Nan Pa Phat หญิง ผู้เจริญยิ่งด้วยความยินดี
ปภา 4 ปะ-พา Pa Pha หญิง -
เขมปภาดา 15 เข-มะ-ปะ-พา-ดา Khe Ma Pa Pha Da หญิง ผู้มีความสุขและความรุ่งเรือง
ปริยานุช 27 ปะ-ริ-ยา-นุด Pa Ri Ya Nut หญิง -
อุปถัมภ์ 29 อุ-ปะ-ถัม U Pa Tham หญิง -
เขมาปภา 14 ขะ-เหมา-ปะ-พา Kha Mao Pa Pha หญิง รัศมีแห่งความสุข
ปวีย์ภัทร์ 51 ปะ-วี-พัด Pa Wi Phat หญิง ผู้มีแสงสว่างแห่งความกล้าหาญ
ปทัยทิพย์ 45 ปะ-ทัย-ทิบ Pa Thai Thip หญิง -
ปภพรรณ 24 ปะ-พะ-พัน Pa Pha Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณสดใส
ฐาปณะวีย์ 51 ถา-ปะ-นะ-หวี Tha Pa Na Wi หญิง -
ปวริศ 23 ปะ-วะ-ริด Pa Wa Rit ชาย ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
ชนม์ปกรณ์ 42 ชน-ปะ-กอน Chon Pa Kon ชาย การเกิดของหนังสือ, เกิดปัญญา
ปวรวรรณ 31 ปะ-วอน-วัน Pa Won Wan หญิง ผิวพรรณประเสริฐ
นพปฏล 30 นบ-ปะ-ตน Nop Pa Ton ไม่ระบุ -
ปภาณพิชญ์ 36 ปะ-พาน-พิด Pa Phan Phit หญิง นักปราชญ์ผู้พูดเก่ง, นักปราชญืผู้มีวาทะศิลป์
ฐิติปภา 24 ทิ-ติ-ปะ-พา Thi Ti Pa Pha หญิง ผู้มีรัศมีอันมั่นคงยิ่ง
ปมิน 16 ปะ-มิน Pa Min ชาย -
ปภัทร์ศิริ 40 ปะ-พัด-สิ-หริ Pa Phat Si Ri หญิง ความงามอันบริสุทธิ์
ชยณัฐปภา 32 ชะ-ยะ-นัด-ถะ-ปะ-พา Cha Ya Nat Tha Pa Pha ไม่ระบุ แสงสว่างจากนักปราชญ์ผู้มีชัยชนะ
ปารย์ปกรณ์ 45 ปาน-ปะ-กอน Pan Pa Kon ชาย -
ปภัสสรณ์ 39 ปะ-พัด-สอน Pa Phat Son ไม่ระบุ ผู้สดใส, ผู้บริสุทธิ์
ปรพล 20 ปะ-ระ-พน Pa Ra Phon ชาย กำลังของผู้อื่น
ปณตพล 24 ปะ-นด-พน Pa Not Phon ชาย ผู้มีกำลังอันอ่อนน้อม
ปกาวรรณ์ 32 ปะ-กา-วัน Pa Ka Wan ชาย -
ปวัฒน์ 29 ปะ-วัด Pa Wat ชาย ผู้ที่ได้พบเจอกับความเจริญรุ่งเรือง
ปกาสิต 18 ปะ-กา-สิด Pa Ka Sit ชาย คำสั่ง
ปวัณวัฒน์ 44 ปะ-วัน-วัด Pa Wan Wat ไม่ระบุ -
ปณัสธิดา 28 ปะ-หนัด-ทิ-ดา Pa Nat Thi Da หญิง -
ฐปนวัสส์ 49 ทะ-ปะ-นะ-วัด Tha Pa Na Wat ชาย ผู้มั่นคงยาวนาน
ปรัญชัย 28 ปะ-รัน-ชัย Pa Ran Chai ชาย ผู้ชนะคนอื่น
ปฏิพันธ์ 45 ปะ-ติ-พัน Pa Ti Phan ชาย -
ปวันนัทธ์ 40 ปะ-วัน-นัด Pa Wan Nat หญิง ผู้มีความเกี่ยวพันบริสุทธิ์
ปนิธ 15 ปะ-หนิด Pa Nit หญิง ได้รับการสรรเสริญ ประณีต