บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ปภัสนันธ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ปภัสนันธ์
ชื่อ ปภัสนันธ์ ความหมาย แปลว่า ผู้ธำรงไว้ซึ่งความสุขและความบริสุทธิ์สดใส เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ปะ-พัด-สะ-นัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Pa Phat Sa Nan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปภัสนันธ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ปภัสนันธ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปภัสนันธ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 8
หมายเลข 8 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเป็นเจ้านาย จึงเหมาะกับอาชีพที่จะต้องดูแลคน ดูแลลูกน้อง ลูกทีมให้อยู่ภายใต้การควบคุม พลังของหมายเลขนี้จะช่วยให้บริวารเคารพรักยำเกรง ทำงานถวายหัวให้กับเจ้าชะตา ข้อเสียของหมายเลขนี้คือความเหน็ดเหนื่อยที่จะต้องแบกรับภาระของเพื่อนร่วมงาน บริวาร แต่ก็จะมีความสุขกายสบายใจเป็นอย่างมาก เพราะสิ่งที่ทำนั้นจะช่วยเสริมเสริมอำนาจบารมี มีวาสนาจากการควบคุมจิตใจคน
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปภัสนันธ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 89
หมายเลข 89 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความเชื่อและความสำเร็จ เป็นเลขระดับดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเผชิญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งทางเทพและทางอเวจี เพราะเป็นหมายเลขที่มีพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยหนุนนำชีวิต ขึ้นอยู่กับว่าจะมีความเชื่อเอนเอียงไปทางฝ่านไหนมากกว่ากัน อีกทั้งจะให้ผลในเรื่องของโชคลาภจากความฝัน ลางสังหรณ์แม่น จะประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะเดินทางตามความเชื่อของตน มีมิตรสหายรักใคร่ แต่ก็ต้องระวังในเรื่องของความเชื่อไว้บ้าง เพราะคำพยากรณ์บางอย่างก็เป็นกลลวงของมนุษย์ ต้องมีสติให้ดี
ชื่อ ปภัสนันธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ปภัสนันธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปภัสนันธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ปภัสนันธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปภัสนันธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ปภัสนันธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปภัสนันธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ปภัสนันธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปภัสนันธ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ปภัสนันธ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ปติภัทร 19 ปะ-ติ-พัด Pa Ti Phat ชาย เนื่องกัน ผูกพัน รักใคร่
กชปภาดา 9 กด-ชะ-ปะ-พา-ดา Kot Cha Pa Pha Da หญิง ดอกบัวที่รุ่งเรือง
ปุณณ์ปวีณ 42 ปุน-ปะ-วีน Pun Pa Win ชาย ปราชญ์อันประเสริฐ, ผู้เต็มไปด้วยความฉลาดรอบรู้
ปฎิพนธ์ 37 ปะ-ติ-พน Pa Ti Phon ไม่ระบุ ผู้มีความรู้ความสามารถสูง
สธาปณิกญ์ 37 สะ-ทา-ปะ-หนิก Sa Tha Pa Nik ชาย -
เขมาปภา 14 ขะ-เหมา-ปะ-พา Kha Mao Pa Pha หญิง รัศมีแห่งความสุข
ปนัยดา 21 ปะ-นัย-ยะ-ดา Pa Nai Ya Da หญิง ความมีค่าควรสรรเสริญ
ปกรณ์รดา 27 ปะ-กอน-ระ-ดา Pa Kon Ra Da ไม่ระบุ ผู้มีความสุขจากตำรา
ฐนปภภรณ์ 36 ทะ-นะ-ปะ-พา-พอน Tha Na Pa Pha Phon หญิง ผู้ประดับด้วยรัศมีแห่งความมั่นคง
ธิประวัฒน์ 45 ทิ-ปะ-วัด Thi Pa Wat ชาย รุ่งเรืองอย่างยิ่ง
ปริยากรณ์ 38 ปะ-ริ-ยา-กอน Pa Ri Ya Kon ไม่ระบุ บ่อเกิดแห่งสิ่งที่รัก, มีเสน่ห์
ปวนากร 19 ปะ-วะ-นา-กอน Pa Wa Na Kon ชาย ผู้สร้างสิ่งที่บริสุทธิ์
ปรพล 20 ปะ-ระ-พน Pa Ra Phon ชาย กำลังของผู้อื่น
กฤษณ์ปกรณ์ 41 กริด-ปะ-กอน Krit Pa Kon ชาย คัมภีร์ของพระกฤษณะ
ปณิตา 15 ปะ-นิ-ตา Pa Ni Ta หญิง ได้รับการสรรเสริญประณีต
ณปภัสร์ 32 นะ-ปะ-พัด Na Pa Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความสุกใส
ปรัตถกร 19 ปะ-รัด-ถะ-กอน Pa Rat Tha Kon ชาย ผู้สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม
บุษปสาร 21 บุด-สะ-ปะ-สาน But Sa Pa San ไม่ระบุ น้ำทิพย์จากดอกไม้
ปริวัติ 27 ปะ-ริ-วัด Pa Ri Wat ชาย เจริญรอบ
ชลปภพ 19 ชน-ปะ-พบ Chon Pa Phop ชาย ผู้นำแห่งสายน้ำ
ประภาณภณ 23 ปะ-พาน-พน Pa Phan Phon ชาย ผูพูดเก่งมาก
ปภาวดี 18 ปะ-พา-วะ-ดี Pa Pha Wa Di หญิง ผู้มีแสงสว่าง
ปกาศิต 18 ปะ-กา-สิด Pa Ka Sit ชาย คำสั่ง
ปทิดา 9 ปะ-ทิ-ดา Pa Thi Da หญิง ผู้รุ่งเรืองแล้ว
บงกชปวัน 24 บง-กด-ปะ-วัน Bong Kot Pa Wan หญิง ผู้บริสุทธิ์ดุจดอกบัว
ปมองสุข 25 ปะ-มอง-สุก Pa Mong Suk ไม่ระบุ -
จันทัปปภา 26 จัน-ทับ-ปะ-พา Chan Thap Pa Pha หญิง แสงจันทร์
ณฐปนนท์ 36 นะ-ทะ-ปะ-นน Na Tha Pa Non ชาย มีความพอใจที่ตั้งมั่นในความรู้
ปณตพร 22 ปะ-นด-พอน Pa Not Phon หญิง การน้อมไหว้เป็นการประเสริฐ
ปริพนธ์ 36 ปะ-ริ-พน Pa Ri Phon ชาย บทร้อยกรอง, การประพันธ์
กัมปนาท 19 กัม-ปะ-นาด Kam Pa Nat ชาย เสียงกึกก้อง, เสียงดัง
ปฐวีกานต์ 43 ปะ-ถะ-วี-กาน Pa Tha Wi Kan ชาย -
ปดิวรัดา 23 ปะ-ดิ-วะ-รัด-ดา Pa Di Wa Rat Da หญิง ภักดีในสามี, ปรนนิบัติสามีดี
ปกรณัม 21 ปะ-กะ-ระ-นัม Pa Ka Ra Nam ไม่ระบุ -
ปนัณดา 18 ปะ-นัน-ดา Pa Nan Da ไม่ระบุ -
ติรปภา 15 ติ-ระ-ปะ-พา Ti Ra Pa Pha หญิง ฝั่งน้ำที่มีรัศมียิ่ง
ปไลศร 28 ปะ-ไล-สอน Pa Lai Son หญิง -
พิมพ์ปวีณ์ 63 พิม-ปะ-วี Phim Pa Wi หญิง แบบอย่างของผู้มีปัญญา
ปณัฎฐิฎา 35 ปะ-หนัด-ถิ-ดา Pa Nat Thi Da หญิง -
ปฎิภาน 18 ปะ-ติ-พาน Pa Ti Phan ชาย สามารถโต้ตอบได้ทันทีทันใด