บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ปภัทรพร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ปภัทรพร
ชื่อ ปภัทรพร ความหมาย แปลว่า หญิงผู้ได้รับพรให้เจริญและประเสริฐ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ปะ-พัด-ทะ-ระ-พอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Pa Phat Tha Ra Phon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปภัทรพร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ปภัทรพร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปภัทรพร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปภัทรพร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 91
หมายเลข 91 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขที่จะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ปภัทรพร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ปภัทรพร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปภัทรพร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ปภัทรพร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปภัทรพร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ปภัทรพร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปภัทรพร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ปภัทรพร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปภัทรพร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ปภัทรพร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ฐปนลดา 24 ทะ-ปะ-นะ-ละ-ดา Tha Pa Na La Da หญิง ว่านเครือผู้ก่อนตั้ง
ปไลศร 28 ปะ-ไล-สอน Pa Lai Son หญิง -
สรัญปกร 26 สะ-รัน-ปะ-กอน Sa Ran Pa Kon หญิง -
ปวีณ์กร 34 ปะ-วี-กอน Pa Wi Kon ชาย นักปราชญ์ผู้มีสง่าราศรี
ปริณพัฒน์ 44 ปะ-ริ-นะ-พัด Pa Ri Na Phat ไม่ระบุ ผู้ที่มีความรู้และความสามารถรอบตัว
ธัญญ์ปวัน 42 ทัน-ปะ-วัน Than Pa Wan หญิง ผู้บริสุทธิ์ที่ประเสริฐ
ปภาพัน 21 ปะ-พา-พัน Pa Pha Phan หญิง มีใบหน้าสวยงาม
ปภัสสร์ธันย์ 64 ปะ-พัด-สะ-ทัน Pa Phat Sa Than หญิง ผู้มีโชคอันผ่องใส
บุษปมัย 26 บุด-สะ-ปะ-มัย But Sa Pa Mai หญิง ประกอบด้วยดอกไม้
อลงปกรณ์ 35 อะ-ลง-ปะ-กอน A Long Pa Kon ไม่ระบุ -
ปวิธชาติ 26 ปะ-วิด-ชาด Pa Wit Chat ชาย เกิดมาเพื่อก่อสร้าง
พสิษฐ์ปภา 45 พะ-สิด-ปะ-พา Pha Sit Pa Pha หญิง ผู้มีรัศมีดีที่สุด
กรปภัช 14 กอน-ปะ-พัด Kon Pa Phat ชาย ผู้สร้างแสงสว่าง
ปทุรัตน์ 29 ปะ-ทุ-รัด Pa Thu Rat หญิง -
ปพาภัค 20 ปะ-พา-พัก Pa Pha Phak หญิง -
ปภาภัทร 14 ปะ-พา-พัด Pa Pha Phat หญิง -
ติรปภา 15 ติ-ระ-ปะ-พา Ti Ra Pa Pha หญิง ฝั่งน้ำที่มีรัศมียิ่ง
ศิรปวีณ 35 สิ-ระ-ปะ-วีน Si Ra Pa Win ไม่ระบุ -
ปวิตา 16 ปะ-วิ-ตา Pa Wi Ta หญิง ผู้บริสุทธิ์
ปยุดา 13 ปะ-ยุ-ดา Pa Yu Da หญิง ขวนขวาย, ขยันขันแข็ง
ปวีณ 20 ปะ-วีน Pa Win ชาย ฉลาด, เชี่ยวชาญ, ปราชญ์ผู้ฉลาด
ฐาปณีย์ 41 ถา-ปะ-นี Tha Pa Ni หญิง ผู้ดำรงมั่น
ขวัญปภัสสร 41 ขวัน-ปะ-พัด-สอน Khwan Pa Phat Son หญิง มิ่งขวัญอันบริสุทธิ์
ปรุฬห์ทิพย์ 56 ปะ-รุด-ทิบ Pa Rut Thip หญิง ผู้มีความเจริญและความดีเลิศ
ทัพพ์ปภต 36 ทับ-ปะ-พด Thap Pa Phot ชาย อาหารที่ยิ่งใหญ่ด้วยสมบัติ
ณปภัทช์ 24 นะ-ปะ-พัด Na Pa Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ประพฤติให้เกิดปัญญา, ผู้ก่อเกิดปัญญา
ปะราลี 24 ปะ-รา-ลี Pa Ra Li หญิง -
ชยปภา 14 ชะ-ยะ-ปะ-พา Cha Ya Pa Pha หญิง แสงสว่างแห่งชัยชนะ
ปนาณี 20 ปะ-นา-นี Pa Na Ni หญิง -
บุษปคันภ์ 32 บุด-สะ-ปะ-คัน But Sa Pa Khan ชาย ร้อยดอกไม้
ปภังกรณ์ 28 ปะ-พัง-กอน Pa Phang Kon ไม่ระบุ ผู้สร้างรัศมี, ผู้รุ่งเรือง
ปวรปรัชญ์ 37 ปะ-วอน-ปรัด Pa Won Prat ชาย นักปราชญ์ผู้ประเสริฐยิ่ง
ปวีญา 20 ปะ-วี-ยา Pa Wi Ya ไม่ระบุ -
ปนัส 18 ปะ-หนัด Pa Nat ไม่ระบุ -
ยุพาปภัสร์ 45 ยุ-พา-ปะ-พัด Yu Pha Pa Phat หญิง สาวสวยผู้รุ่งเรือง
พรปภา 16 พอน-ปะ-พา Phon Pa Pha ไม่ระบุ -
ชณัฐปภา 24 ชะ-นัด-ปะ-ภา Cha Nat Pa Pha หญิง ผู้เกิดจากแสงสว่างแห่งนักปราชญ์
ปริทัศ 22 ปะ-ริ-ทัด Pa Ri That ชาย -
ปวรรณรัตน์ 46 ปะ-วัน-รัด Pa Wan Rat หญิง รัตนะอันบริสุทธิ์
ปรุฬห์ 26 ปะ-รุน Pa Run ชาย ผู้งอกงาม, เจริญ