บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ปพัณณ์ลภัส

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ปพัณณ์ลภัส
ชื่อ ปพัณณ์ลภัส ความหมาย แปลว่า ผู้มีโชคที่ได้รับการสรรเสริญยิ่ง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ปะ-พัน-ละ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Pa Phan La Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปพัณณ์ลภัส ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 51
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ปพัณณ์ลภัส ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปพัณณ์ลภัส ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 7
หมายเลข 7 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของวาจาหรือการพูดที่เป็นเลิศ แม้จะส่งเสริมให้เป็นคนพูดเก่ง แต่กว่าจะปิดเกมให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ก็ต้องอ้างเหตุผล ความน่าเชื่อถือมากมายเลยทีเดียว ผู้ฟังถึงจะยอมเชื่อ เปรียบได้ดังกับปุโรหิตผู้มีวาจาคมคาย ด้านชะตาชีวิตเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นอยู่บ้าง เพราะเวลาใช้คำพูดมักส่งเสริมให้ตนดูเป็นคนมีเหตุผล แต่ก็มักจะอารมณ์เสียและหงุดหงิดง่าย ต้องฝึกสติและสมาธิให้ดี
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปพัณณ์ลภัส ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 124 หรือ 24
หมายเลข 24 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาความสุข มหาความสำเร็จ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มีโชคเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทอง จะได้ลาภมาอย่างง่ายๆ พลังของหมายเลขที่แผ่อิทธิพลไปถึงเพื่อนฝูง ทำให้ท่านเป็นคนที่มีบริวารและเพื่อนฝูงคอยสนับสนุน ส่งเสริมช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน อีกทั้งเรื่องความรักก็ดีมาก จะเจอความรักทุกรูปแบบและเป็นความรักดีๆ ที่หลายคนต่างอิจฉา ชีวิตประสบความสำเร็จ มีชื่อเสียง
ชื่อ ปพัณณ์ลภัส สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ปพัณณ์ลภัส มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปพัณณ์ลภัส สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ปพัณณ์ลภัส มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปพัณณ์ลภัส สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ปพัณณ์ลภัส มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปพัณณ์ลภัส สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ปพัณณ์ลภัส มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จารุปภา 16 จา-รุ-ปะ-พา Cha Ru Pa Pha ไม่ระบุ -
ปนัฐฎา 26 ปะ-หนัด-ดา Pa Nat Da หญิง -
สิปปวิชญ์ 40 สิบ-ปะ-วิด Sip Pa Wit ชาย เชี่ยวชาญในศิลปะ
กฤษณ์ปกรณ์ 41 กริด-ปะ-กอน Krit Pa Kon ชาย คัมภีร์ของพระกฤษณะ
ปริทัศน์ 36 ปะ-ริ-ทัด Pa Ri That ชาย -
ปกิตตา 14 ปะ-กิด-ตา Pa Kit Ta หญิง ผู้ได้รับคำชมเชย
กฤชปภพ 15 กริด-ปะ-พบ Krit Pa Phop ชาย ผู้นำที่เฉียบแหลม
ปภิณวิทย์ 40 ปะ-พิน-วิด Pa Phin Wit ชาย มีความรู้แตกฉาน
ปณิฎฐา 26 ปะ-หนิด-ถา Pa Nit Tha ไม่ระบุ -
ปฐวีร์ 37 ปะ-ถะ-หวี Pa Tha Wi ชาย -
นพปฎล 26 นบ-ปะ-ดน Nop Pa Don ชาย เศวตฉัตร
ณัฐปกรณ์ 39 นัด-ถะ-ปะ-กอน Nat Tha Pa Kon ไม่ระบุ -
ปทุมภรณ์ 28 ปะ-ทุม-พอน Pa Thum Phon ไม่ระบุ -
ปภาวี 17 ปะ-พา-วี Pa Pha Wi หญิง ผู้มีอำนาจ
วรพงศ์ปพน 51 วอ-ระ-พง-ปะ-พน Wo Ra Phong Pa Phon ชาย วงศ์ตระกูลที่ประเสริฐและบริสุทธิ์
รัฐฐาปกรณ์ 48 รัด-ถา-ปะ-กอน Rat Tha Pa Kon ไม่ระบุ -
ชัญปภัส 24 ชัน-ปะ-พัด Chan Pa Phat หญิง แสงสว่างแห่งความรู้
กฤชพงศ์ 30 กริด-ปะ-พง Krit Pa Phong ชาย ตระกูลหรือเชื้อสายที่มีปัญญาเฉียบแหลม
ปริตต์ 25 ปะ-ริด Pa Rit ชาย ผู้ได้รับการคุ้มครองปองกัน
ปภัสสิริ 33 ปะ-พัด-สิ-หริ Pa Phat Si Ri หญิง -
ปวัณรัตน์ 42 ปะ-วัน-รัด Pa Wan Rat หญิง รัตนะอันบริสุทธิ์
ปภานัน 18 ปะ-พา-นัน Pa Pha Nan หญิง ผู้มีใบหน้างดงาม
ปณัชญา 18 ปะ-หนัด-ยา Pa Nat Ya หญิง -
ปวีญา 20 ปะ-วี-ยา Pa Wi Ya ไม่ระบุ -
ปณิสร 22 ปะ-หนิ-สอน Pa Ni Son ไม่ระบุ -
ปณชพร 21 ปะ-หนด-ชะ-พอน Pa Not Cha Phon ไม่ระบุ -
ปริชาด 14 ปะ-ริ-ชาด Pa Ri Chat หญิง -
ปรเมษฐ์ 35 ปะ-ระ-เมด Pa Ra Met ชาย พระพรหม
ธนาปรัชญ์ 35 ทะ-นา-ปะ-รัด Tha Na Pa Rat ชาย ผู้มีความรู้ทางทรัพย์เป็นอย่างมาก
ณัฏฐาปนีย์ 59 นัด-ถา-ปะ-นี Nat Tha Pa Ni หญิง ผู้สร้างนักปราชญ์
ฐาปนะพงษ์ 44 ถา-ปะ-นะ-พง Tha Pa Na Phong ไม่ระบุ การตั้งขึ้นของเชื้อสาย
ชนะปภา 15 ชะ-นะ-ปะ-พา Cha Na Pa Pha หญิง รัศมีแห่งชัยชนะ
ปฏิมากานต์ 40 ปะ-ติ-มา-กาน Pa Ti Ma Kan หญิง -
ปฏิภาน 22 ปะ-ติ-พาน Pa Ti Phan ชาย สามารถโต้ตอบได้ทันทีทันใด
ปริตถกร 19 ปะ-ริด-ถะ-กอน Pa Rit Tha Kon ชาย ผู้สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม
ปริหัสสา 34 ปะ-ริ-หัด-สา Pa Ri Hat Sa ไม่ระบุ -
โปะทุ 12 โปะ-ทุ Po Thu ชาย -
ปรมัตถ์ 28 ปะ-ระ-มัด Pa Ra Mat ชาย ประโยชน์สูงสุด, ความเจริญสูงสุด
นนทน์ปวัน 42 นน-ทะ-ปะ-วัน Non Tha Pa Wan หญิง ผู้มีความบริสุทธิ์เป็นความน่ายินดี
ปกรณ์ธรรม 38 ปะ-กอน-ทัม Pa Kon Tham ชาย หนังสือแห่งธรรม