บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ปพัณณ์ลภัส

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ปพัณณ์ลภัส
ชื่อ ปพัณณ์ลภัส ความหมาย แปลว่า ผู้มีโชคที่ได้รับการสรรเสริญยิ่ง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ปะ-พัน-ละ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Pa Phan La Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปพัณณ์ลภัส ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 51
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ปพัณณ์ลภัส ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปพัณณ์ลภัส ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 7
หมายเลข 7 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของวาจาหรือการพูดที่เป็นเลิศ แม้จะส่งเสริมให้เป็นคนพูดเก่ง แต่กว่าจะปิดเกมให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ก็ต้องอ้างเหตุผล ความน่าเชื่อถือมากมายเลยทีเดียว ผู้ฟังถึงจะยอมเชื่อ เปรียบได้ดังกับปุโรหิตผู้มีวาจาคมคาย ด้านชะตาชีวิตเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นอยู่บ้าง เพราะเวลาใช้คำพูดมักส่งเสริมให้ตนดูเป็นคนมีเหตุผล แต่ก็มักจะอารมณ์เสียและหงุดหงิดง่าย ต้องฝึกสติและสมาธิให้ดี
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปพัณณ์ลภัส ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 124 หรือ 24
หมายเลข 24 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาความสุข มหาความสำเร็จ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มีโชคเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทอง จะได้ลาภมาอย่างง่ายๆ พลังของหมายเลขที่แผ่อิทธิพลไปถึงเพื่อนฝูง ทำให้ท่านเป็นคนที่มีบริวารและเพื่อนฝูงคอยสนับสนุน ส่งเสริมช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน อีกทั้งเรื่องความรักก็ดีมาก จะเจอความรักทุกรูปแบบและเป็นความรักดีๆ ที่หลายคนต่างอิจฉา ชีวิตประสบความสำเร็จ มีชื่อเสียง
ชื่อ ปพัณณ์ลภัส สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ ปพัณณ์ลภัส มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปพัณณ์ลภัส สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ปพัณณ์ลภัส มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปพัณณ์ลภัส สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ปพัณณ์ลภัส มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปพัณณ์ลภัส สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ปพัณณ์ลภัส มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (51) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ณชปวัน 24 นะ-ชะ-ปะ-วัน Na Cha Pa Wan ชาย ผู้บริสุทธิ์ที่เกิดมาให้ความรู้
ญาณปวีณ์ 39 ยาน-ปะ-วี Yan Pa Wi ไม่ระบุ มีปัญญาและความเฉลียวฉลาด
ปวีณ์กร 34 ปะ-วี-กอน Pa Wi Kon ชาย นักปราชญ์ผู้มีสง่าราศรี
แปะเชีย 27 แปะ-เชีย Pae Chia หญิง -
ปวีณาพรรณ 42 ปะ-วี-นา-พัน Pa Wi Na Phan หญิง ผู้ฉลาดที่มีผิวพรรณที่ดี
ศิลปศาสตร์ 50 สิน-ละ-ปะ-สาด Sin La Pa Sat ชาย -
ปวัตน์ 29 ปะ-วัด Pa Wat ไม่ระบุ ความเป็นไป
ณปภา 9 นะ-ปะ-พา Na Pa Pha หญิง ผู้มีรัศมีของนักปราชญ์
ปภัสร 18 ปะ-พัด-สอน Pa Phat Son ไม่ระบุ ผู้สดใส, ผู้บริสุทธิ์
ปวิศา 20 ปะ-หวิ-สา Pa Wi Sa หญิง -
ปพนสรรค์ 43 ปะ-พน-สัน Pa Phon San ชาย สร้างสิ่งที่บริสุทธิ์สะอาด
ตฤณภปภา 14 ติน-นะ-ปะ-พา Tin Na Pa Pha หญิง แสงสว่างเป็นรัศมีขอดหญ้า
ปญัจพร 28 ปะ-หยัด-พอน Pa Yat Phon หญิง -
ปริตรต์ 29 ปะ-ริด Pa Rit ชาย ผู้ได้รับการคุ้มครองป้องกัน
ปโยธัส 29 ปะ-โย-ทัด Pa Yo That ไม่ระบุ ทะเล
ปณิสยา 27 ปะ-หนิ-สะ-หยา Pa Ni Sa Ya หญิง -
ปริณัย 27 ปะ-ริ-นัย Pa Ri Nai ชาย นำไปโดยรอบ
ปริสรา 22 ปะ-ริ-สะ-รา Pa Ri Sa Ra ไม่ระบุ -
ปฎิญญา 20 ปะ-ติ-ยะ-ยา Pa Ti Ya Ya หญิง ผู้ให้คำมั่นสัญญา
ปารย์ปกรณ์ 45 ปาน-ปะ-กอน Pan Pa Kon ชาย -
ปวิณา 18 ปะ-หวิ-นา Pa Wi Na ไม่ระบุ -
ปริษา 15 ปะ-ริ-สา Pa Ri Sa หญิง เหล่า
ปณัชฎา 19 ปะ-หนัด-ดา Pa Nat Da หญิง -
ปะนอม 22 ปะ-นอม Pa Nom หญิง -
ปฏิพัฒน์ 44 ปะ-ติ-พัด Pa Ti Phat ไม่ระบุ เนื่องกัน ผูกพัน รักใคร่
ปพนรัตน์ 40 ปะ-พน-รัด Pa Phon Rat หญิง รัตนะอันบริสุทธิ์
ฐปนัทอุทัย 41 ทะ-ปะ-นัด-อุ-ทัย Tha Pa Nat U Thai ชาย ดวงอาทิตย์ผู้ให้การดำรงมั่น
ปริยนันท์ 42 ปะ-ริ-ยะ-นัน Pa Ri Ya Nan หญิง ผู้มีความสุขในสิ่งอันเป็นที่รัก
ขวัญปวีณ์ 45 ขวัน-ปะ-วี Khwan Pa Wi หญิง มีปัญญาเป็นมิ่งขวัญ
ปทมา 9 ปะ-ทะ-มา Pa Tha Ma หญิง บัว
ปทุมวัลย์ 42 ปะ-ทุม-วัน Pa Thum Wan หญิง ป่าบัว
ปสบโชค 21 ปะ-สบ-โชก Pa Sop Chok ชาย -
ปะทีป 16 ปะ-ทีบ Pa Thip ไม่ระบุ แสงสว่าง
จีรปกรณ์ 38 จี-ระ-ปะ-กอน Chi Ra Pa Kon ไม่ระบุ ตำราที่คงอยู่ตลอดไป
ปภาวิดา 16 ปะ-พา-วิ-ดา Pa Pha Wi Da ไม่ระบุ ผู้ทำให้เจริญแล้ว
ปวัณวัฒน์ 44 ปะ-วัน-วัด Pa Wan Wat ไม่ระบุ -
ปริทัศน์ 36 ปะ-ริ-ทัด Pa Ri That ชาย -
ชัญปภา 14 ชัน-ปะ-พา Chan Pa Pha หญิง ผู้มีแสงสว่างแห่งผู้รู้
ณัฏฐ์ปวีณ 56 นัด-ปะ-วีน Nat Pa Win หญิง นักปราชญ์ผู้ชำนาญ
ปริตถกร 19 ปะ-ริด-ถะ-กอน Pa Rit Tha Kon ชาย ผู้สร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม