บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ปณัฐฐิชา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ปณัฐฐิชา
ชื่อ ปณัฐฐิชา ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้ตั้งมั่นในความรู้ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ปะ-นัด-ทิ-ชา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Pa Nat Thi Cha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปณัฐฐิชา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ปณัฐฐิชา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปณัฐฐิชา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ปณัฐฐิชา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ ปณัฐฐิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ปณัฐฐิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปณัฐฐิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ปณัฐฐิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปณัฐฐิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ ปณัฐฐิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ปณัฐฐิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ปณัฐฐิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
มญชุ์ปริยา 40 มน-ปะ-ริ-ยา Mon Pa Ri Ya หญิง งามด้วยความรัก
ชนัฐปภา 24 ชะ-นัด-ปะ-พา Cha Nat Pa Pha หญิง ความเจริญรุ่งเรือง
กฤชปกรณ์ 25 กริด-ปะ-กอน Krit Pa Kon ชาย คัมภีร์ของพระกฤษณะ
ปณัย 19 ปะ-นัย Pa Nai ชาย ความรัก, ความไว้วางใจ
ทักษาปกรณ์ 32 ทัก-สา-ปะ-กอน Thak Sa Pa Kon ไม่ระบุ ตำราที่เกี่ยวกับทักษา
ชุปภาดา 9 ชุ-ปะ-พา-ดา Chu Pa Pha Da หญิง แสงสว่างแห่งต้นไม้
กุลปริยาวีณ์ 54 กุน-ละ-ปะ-ริ-ยา-วี Kun La Pa Ri Ya Wi หญิง เชื้อสายของผู้เป็นที่รักและฉลาด
ปฎิภาค 17 ปะ-ติ-พาก Pa Ti Phak ชาย -
ปวุฒิ 16 ปะ-หวุ-ทิ Pa Wu Thi ชาย -
กฤตปกรณ์ 26 กริด-ตะ-ปะ-กอน Krit Ta Pa Kon ไม่ระบุ ตำราแห่งความสำเร็จ
ปริยนันท์ 42 ปะ-ริ-ยะ-นัน Pa Ri Ya Nan หญิง ผู้มีความสุขในสิ่งอันเป็นที่รัก
ฉัตรปวีร์ 44 ฉัด-ปะ-วี Chat Pa Wi ไม่ระบุ ร่มเงาแห่งความกล้าหาญ
ปกรณ์ 21 ปะ-กอน Pa Kon ชาย คำภีร์, ตำรา
ปกายพลอยชมพู 57 ปะ-กาย-พลอย-ชม-พู Pa Kai Phloi Chom Phu ไม่ระบุ แสงแพรวพราวของพลอยสีชมพู
กิตปภาภรณ์ 31 กิด-ปะ-พา-พอน Kit Pa Pha Phon หญิง -
นลินปภา 24 นะ-ลิน-ปะ-พา Na Lin Pa Pha หญิง รัศมีดังดอกบัว
พิมพ์ปวีณ์ 63 พิม-ปะ-วี Phim Pa Wi หญิง แบบอย่างของผู้มีปัญญา
ฐาปณีย์ 41 ถา-ปะ-นี Tha Pa Ni หญิง ผู้ดำรงมั่น
ปถมัง 14 ปะ-ถะ-มัง Pa Tha Mang ชาย วิธีทําผงด้วยเวทมนตร์คาถาเพื่อความศักดิ์สิทธิ์
กัมปทาน 19 กัม-ปะ-ทาน Kam Pa Than ชาย -
ณัฐฌปวีร์ 51 นัด-ชะ-ปะ-วี Nat Cha Pa Wi หญิง นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
ปณาลี 21 ปะ-นา-ลี Pa Na Li หญิง สายน้ำ
ปนิษฎี 27 ปะ-นิด-สะ-ดี Pa Nit Sa Di หญิง การสรรเสริญ
ปณิดา 13 ปะ-นิ-ดา Pa Ni Da หญิง ได้รับการสรรเสริญ, ประณีต
ณัชปภา 15 นัด-ปะ-พา Nat Pa Pha หญิง ผู้รุ่งเรืองในการให้ความรู้
ปนิธ 15 ปะ-หนิด Pa Nit หญิง ได้รับการสรรเสริญ ประณีต
อัปษร 20 อับ-ปะ-สอน Ap Pa Son หญิง -
นิพิฐปกรณ์ 51 นิ-พิด-ปะ-กอน Ni Phit Pa Kon ชาย ผู้มีหลักการที่มั่นคง
ทีปพร 22 ที-ปะ-พอน Thi Pa Phon หญิง ประเสริฐด้วยไฟ
ธนปพน 24 ทะ-นะ-ปะ-พน Tha Na Pa Phon ชาย ทรัพย์อันบริสุทธิ์
ปวีร์ลดา 36 ปะ-วี-ละ-ดา Pa Wi La Da หญิง หญิงที่มีความกล้าหาญ
ปริชาพล 27 ปะ-ริ-ชา-พน Pa Ri Cha Phon ไม่ระบุ -
ปนัฎชา 19 ปะ-หนัด-ชา Pa Nat Cha หญิง -
ปภินวิทย์ 40 ปะ-พิน-วิด Pa Phin Wit ชาย มีความรู้แตกฉาน
นัทธ์ปวัน 40 นัด-ปะ-วัน Nat Pa Wan หญิง ผู้มีความบริสุทธิ์เกี่ยวพัน
ปณิธิ 19 ปะ-นิ-ทิ Pa Ni Thi หญิง ความตั้งใจแน่วแน่
นวปฎล 24 นะ-วะ-ปะ-ดน Na Wa Pa Don ชาย -
กฤตปณต 15 กริด-ตะ-ปะ-นด Krit Ta Pa Not ชาย ผู้ประสบความสำเร็จด้วยความอ่อนน้อม
ปทุมวรรณ 28 ปะ-ทุม-วัน Pa Thum Wan หญิง ป่าบัว
ปวีณรมัย 41 ปะ-วีน-ระ-มัย Pa Win Ra Mai หญิง ผู้ฉลาดและมีเสน่ห์