บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ บุปผาชาติ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ บุปผาชาติ
ชื่อ บุปผาชาติ ความหมาย แปลว่า ดอกไม้, พวงดอกไม้ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า บุบ-ผา-ชาด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Bup Pha Chat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ บุปผาชาติ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ บุปผาชาติ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ บุปผาชาติ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ บุปผาชาติ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ บุปผาชาติ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ บุปผาชาติ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ บุปผาชาติ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ บุปผาชาติ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ บุปผาชาติ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ บุปผาชาติ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ บุปผาชาติ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ บุปผาชาติ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
บุปผบฏ 24 บุบ-ผะ-บด Bup Pha Bot หญิง ผ้าประดับดอกไม้
บุปผกา 15 บุบ-ผะ-กา Bup Pha Ka หญิง -
บุบผารัตน์ 39 บุบ-ผา-รัด Bup Pha Rat ไม่ระบุ -
บุบผาวรรณ 33 บุบ-ผา-วัน Bup Pha Wan หญิง ผิวดังดอกไม้
บุปผชาติ 23 บุบ-ผะ-ชาด Bup Pha Chat หญิง ดอกไม้สีแดง
บุปผคนธ์ 35 บุบ-ผะ-คน Bup Pha Khon หญิง กลิ่นดอกไม้หอม
พวงบุบผา 30 พวง-บุบ-ผา Phuang Bup Pha หญิง -
บุปผารส 25 บุบ-ผา-รด Bup Pha Rot หญิง ชื่นด้วยดอกไม้
บุปผาน้อย 35 บุบ-ผา-น้อย Bup Pha Noi หญิง -
บุปผาวรรณ 33 บุบ-ผา-วัน Bup Pha Wan หญิง ผิวดังดอกไม้
สมบุบผา 26 สม-บุบ-ผา Som Bup Pha หญิง -
บุปพา 14 บุบ-พา Bup Pha หญิง -
บุบมา 11 บุบ-มา Bup Ma หญิง -
บุพรัตน์ 36 บุบ-พะ-รัด Bup Pha Rat หญิง แก้วมณีในอดีต
บุปผชาด 17 บุบ-ผะ-ชาด Bup Pha Chat ไม่ระบุ ดอกไม้สีแดง
บุปผาสวรรค์ 48 บุบ-ผา-สะ-หวัน Bup Pha Sa Wan หญิง ดอกไม้ที่อยู่บนสรวงสวรรค์
บุปผาพรรณ 35 บุบ-ผา-พัน Bup Pha Phan ไม่ระบุ ผู้มีผิวดุจดอกไม้
บุปผาทิตย์ 39 บุบ-ผา-ทิด Bup Pha Thit ไม่ระบุ -
บุบผาพร 26 บุบ-ผา-พอน Bup Pha Phon หญิง -
ตรีบุปผา 28 ตรี-บุบ-ผา Tri Bup Pha หญิง -
บุพพชาติ 29 บุบ-พะ-พะ-ชาด Bup Pha Pha Chat หญิง -
บุปผทามน 25 บุบ-ผะ-ทา-มน Bup Pha Tha Mon หญิง พวงดอกไม้
บุพผา 20 บุบ-พะ-ผา Bup Pha Pha หญิง -
บุบผา 14 บุบ-ผา Bup Pha หญิง ดอกไม้
บุบรินทร์ 32 บุบ-ริน Bup Rin หญิง -
บุบผาภรณ์ 33 บุบ-ผา-พอน Bup Pha Phon หญิง -
บุปผธร 21 บุบ-ผะ-ทอน Bup Pha Thon หญิง ประดับดอกไม้
บุปผเวช 23 บุบ-ผะ-เหวด Bup Pha Wet ไม่ระบุ -
บุปผาชาติ 24 บุบ-ผา-ชาด Bup Pha Chat หญิง -
บุปผามาศ 27 บุบ-ผา-มาด Bup Pha Mat หญิง -
บุปผา 14 บุบ-ผา Bup Pha หญิง ดอกไม้
บุพกร 16 บุบ-พะ-กอน Bup Pha Kon ชาย กระทำก่อน, สร้างสรรค์
บุผผา 20 บุบ-ผา Bup Pha หญิง ดอกไม้
บุปผาชาด 18 บุบ-ผา-ชาด Bup Pha Chat หญิง -
พวงบุปผา 30 พวง-บุบ-ผา Phuang Bup Pha หญิง -
บุปผาทิพย์ 44 บุบ-ผา-ทิบ Bup Pha Thip ไม่ระบุ -
บุปผาพรรณ์ 44 บุบ-ผา-พัน-ระ Bup Pha Phan Ra ไม่ระบุ ผู้มีผิวดุจดอกไม้
บุพภา 13 บุบ-พะ-พา Bup Pha Pha ไม่ระบุ -