บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ บุญญิตา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ บุญญิตา
ชื่อ บุญญิตา ความหมาย แปลว่า ผู้เป็นแก้วตาแห่งบุญ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า บุน-ยิ-ตา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Bun Yi Ta
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ บุญญิตา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 19
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ บุญญิตา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ บุญญิตา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ บุญญิตา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ บุญญิตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ บุญญิตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ บุญญิตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ บุญญิตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ บุญญิตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ บุญญิตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ บุญญิตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ บุญญิตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
บุญสา 15 บุน-สา Bun Sa ชาย -
บุญเลียน 35 บุน-เลียน Bun Lian หญิง -
บุญโฮง 18 บุน-โฮง Bun Hong ไม่ระบุ -
บุญนิภา 18 บุน-นิ-พา Bun Ni Pha หญิง -
บุญเร็ว 27 บุน-เร็ว Bun Reo ชาย -
บุญเฟือง 32 บุน-เฟือง Bun Fueang หญิง -
บุญหยด 21 บุน-หยด Bun Yot ไม่ระบุ -
บุญญาพรรดิ 33 บุน-ยา-พัด Bun Ya Phat ไม่ระบุ -
บุญเจิด 20 บุน-เจิด Bun Choet หญิง เชิดชูไว้ซึ่งการกระทำดี
บุญสิริ 26 บุน-สิ-หริ Bun Si Ri หญิง มีบุญนำมาซึ่งความเป็นมงคล
บุญเชียบ 28 บุน-เชียบ Bun Chiap ชาย -
บุญก้ำ 11 บุน-กั้ม Bun Kam หญิง -
บุญเส็ง 26 บุน-เส็ง Bun Seng ชาย -
บุญคำ 12 บุน-คัม Bun Kham ชาย -
สงบุรณ์ 30 สง-บุน Song Bun หญิง -
บุณทริก 18 บุน-ทะ-ริก Bun Tha Rik หญิง ดอกบัวขาว
บุญภาศ 16 บุน-พาด Bun Phat หญิง -
บุญชวนะ 24 บุน-ชะ-วะ-นะ Bun Cha Wa Na ชาย ผู้มีเชาว์ปัญญาในการทำความดี
บุญเรก 14 บุน-เหรก Bun Rek ชาย -
บุญเก่ง 13 บุน-เก่ง Bun Keng ไม่ระบุ -
บุญลาด 15 บุน-ลาด Bun Lat ชาย -
บุญผา 16 บุน-ผา Bun Pha หญิง -
บุญสัทธา 24 บุน-สัด-ทา Bun Sat Tha ชาย -
บุญจิต 20 บุน-จิด Bun Chit หญิง -
บุญญเกียรติ 40 บุน-ยะ-เกียด Bun Ya Kiat ชาย เกี่ยรติที่เกิดจากความดี
บุญเพ็ชร 31 บุน-เพ็ด Bun Phet ชาย -
บุญมั่น 22 บุน-มั่น Bun Man ชาย บุญอันมั่นคง
บุญลืม 25 บุน-ลืม Bun Luem หญิง -
บุณณดา 15 บุน-นะ-ดา Bun Na Da หญิง ความสำเร็จ, ความบริบูรณ์, ความเต็ม
บุญโปร่ง 20 บุน-โปร่ง Bun Prong ชาย -
บุญหลัน 27 บุน-หลัน Bun Lan หญิง -
บุญเลียด 31 บุน-เลียด Bun Liat ชาย -
บุญฑริก 19 บุน-ทะ-ริก Bun Tha Rik หญิง ดอกบัวขาว
บุญเหมย 27 บุน-เหมย Bun Mey ชาย -
บุญธวัช 23 บุน-ทะ-วัด Bun Tha Wat ไม่ระบุ -
บุญรอง 19 บุน-รอง Bun Rong หญิง -
บุญหนัก 22 บุน-หนัก Bun Nak หญิง มีบุญมาก
มนัสบุญช่วย 45 มะ-นัด-บุน-ช่วย Ma Nat Bun Chuai ชาย -
บุญทิน 17 บุน-ทิน Bun Thin หญิง -
บุญต้อย 26 บุน-ต้อย Bun Toi ชาย -