บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ บุญญิตา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ บุญญิตา
ชื่อ บุญญิตา ความหมาย แปลว่า ผู้เป็นแก้วตาแห่งบุญ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า บุน-ยิ-ตา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Bun Yi Ta
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ บุญญิตา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 19
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ บุญญิตา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ บุญญิตา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ บุญญิตา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ บุญญิตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ บุญญิตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ บุญญิตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ บุญญิตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ บุญญิตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ บุญญิตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ บุญญิตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ บุญญิตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
บุญเรือง 28 บุน-เรือง Bun Rueang ชาย ความดีอันรุ่งเรือง
บุญรัตนา 24 บุน-รัด-ตะ-นา Bun Rat Ta Na ไม่ระบุ ความดีที่มีคุณค่ายิ่ง
บุญสำ 15 บุน-สัม Bun Sam ชาย -
บุญเหิน 23 บุน-เหิน Bun Hoen ชาย -
บุญด่วน 20 บุน-ด่วน Bun Duan หญิง -
บุรเศรษฐ์ 42 บุน-เสด Bun Set ไม่ระบุ ประเทศที่ประเสริฐ
สรรพบุณย์ 48 สับ-บุน Sap Bun ชาย งามพร้อม
รัตตบุญ 21 รัด-ตะ-บุน Rat Ta Bun ไม่ระบุ -
บุญลัง 19 บุน-ลัง Bun Lang ชาย -
บุญประสพ 32 บุน-ประ-สบ Bun Pra Sop ชาย -
บุญหนุน 23 บุน-หนุน Bun Nun หญิง -
บุณยทรรศน์ 46 บุน-ยะ-ทัด Bun Ya That ไม่ระบุ งามตา
พิมนิภาบุญคง 41 พิม-นิ-พา-บุน-คง Phim Ni Pha Bun Khong หญิง -
บุญไทย 25 บุน-ทัย Bun Thai ชาย -
บุญอนันต์ 39 บุน-อะ-นัน Bun A Nan ชาย -
บุญอ้อม 26 บุน-อ้อม Bun Om หญิง -
บุณยวีย์ 46 บุน-ยะ-วี Bun Ya Wi หญิง ดีและกล้าหาญ
บุญนำศร 24 บุน-นัม-สอน Bun Nam Son ชาย -
บุญเหนือ 32 บุน-เหนือ Bun Nuea ชาย -
บุญอยู่ 24 บุน-หยู่ Bun Yu ชาย -
บุญนาค 17 บุน-นาก Bun Nak ชาย -
บุญตาม 16 บุน-ตาม Bun Tam หญิง -
บุญยวีย์ 45 บุน-ยะ-หวี Bun Ya Wi ไม่ระบุ -
บุญปราณี 26 บุน-ปรา-นี Bun Pra Ni หญิง -
บุญทัน 17 บุน-ทัน Bun Than ชาย ทำความดีทันกัน
บุญยอง 23 บุน-ยอง Bun Yong หญิง -
บุญอาท 15 บุน-อาด Bun At ชาย -
บุญติกา 16 บุน-ติ-กา Bun Ti Ka หญิง -
บุญชิด 14 บุน-ชิด Bun Chit หญิง -
พร้อมบุญ 32 พร้อม-บุน Phrom Bun ไม่ระบุ ผู้มีบุญพร้อมมาเกิด
บุญรักษณ์ 34 บุน-รัก-สะ Bun Rak Sa ไม่ระบุ -
การะบุณ 18 กา-ระ-บุน Ka Ra Bun หญิง -
บุรฑริกา 20 บุน-ทะ-ริ-กา Bun Tha Ri Ka หญิง ดอกบัวขาว
บุญพิน 24 บุน-พิน Bun Phin หญิง -
บุญชนิต 21 บุน-ชะ-นิด Bun Cha Nit หญิง ให้เกิดความดี, สร้างความดี
บุญใหญ่ 23 บุน-หยั่ย Bun Yai ชาย -
บุญกิ่ง 15 บุน-กิ่ง Bun King หญิง -
บุญนาถ 14 บุน-นาด Bun Nat หญิง -
บุญสุตา 19 บุน-สุ-ตา Bun Su Ta ไม่ระบุ บุตรสาวผู้มีบุญ
บุญเรียม 33 บุน-เรียม Bun Riam หญิง -