บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ บุญชรัสมิ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ บุญชรัสมิ์
ชื่อ บุญชรัสมิ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีรัศมีแห่งบุญ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า บุน-ชะ-รัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Bun Cha Rat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ บุญชรัสมิ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 42
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ บุญชรัสมิ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ บุญชรัสมิ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ บุญชรัสมิ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ บุญชรัสมิ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ บุญชรัสมิ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ บุญชรัสมิ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ บุญชรัสมิ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ บุญชรัสมิ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ บุญชรัสมิ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (42) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
บุญญา 12 บุน-ยา Bun Ya ไม่ระบุ -
บุญพลอย 35 บุน-พลอย Bun Phloi ชาย -
บุญถี่ 16 บุน-ถี่ Bun Thi ชาย -
บุญชิน 18 บุน-ชิน Bun Chin ชาย -
แก้วบุญ 18 แก้ว-บุน Kaeo Bun ไม่ระบุ -
บุญญิสา 23 บุน-ยิ-สา Bun Yi Sa หญิง ยิ่งใหญ่ด้วยบุญ
บุญซ้อน 27 บุน-ซ้อน Bun Son หญิง -
บุญยานุช 24 บุน-ยา-นุด Bun Ya Nut หญิง น้องผู้มีความดี
บุญหนิม 26 บุน-หนิม Bun Nim หญิง -
บุญเฮ็ง 24 บุน-เฮ็ง Bun Heng ไม่ระบุ -
บุญเหลือ 33 บุน-เหลือ Bun Luea ชาย มีคุณงามความดีมากล้น
บุณช่วย 25 บุน-ช่วย Bun Chuai ชาย ความดีที่ช่วยเหลือ
บุญยสิทธิ์ 44 บุน-ยะ-สิด Bun Ya Sit ชาย -
บุญทม 13 บุน-ทม Bun Thom หญิง -
บุญชุม 15 บุน-ชุม Bun Chum ชาย -
บัญชาบุญช่วย 37 บัน-ชา-บุน-ช่วย Ban Cha Bun Chuai ชาย -
แข่งบุญ 14 แข่ง-บุน Khaeng Bun หญิง -
บุรเทพ 18 บุน-เทบ Bun Thep ไม่ระบุ -
บุญเขียน 31 บุน-เขียน Bun Khian หญิง -
บุญวาด 15 บุน-วาด Bun Wat ไม่ระบุ -
บุญเอื้อ 30 บุน-เอื้อ Bun Uea ชาย -
บุญยอย 29 บุน-ยอย Bun Yoi หญิง -
บุญชนิดา 20 บุน-ชะ-นิ-ดา Bun Cha Ni Da ไม่ระบุ -
บุญประคอง 29 บุน-ประ-คอง Bun Pra Khong หญิง -
บุญหลง 20 บุน-หลง Bun Long ชาย ความดีที่น่าหลงไหล
บุญเขต 14 บุน-เขด Bun Khet ไม่ระบุ เนื้อนาบุญ
บุญปั่น 19 บุน-ปั่น Bun Pan หญิง -
บุญพิทักษ์ 38 บุน-พิ-ทัก Bun Phi Thak หญิง -
บุญสง 16 บุน-สง Bun Song ชาย -
บุญเชิง 17 บุน-เชิง Bun Choeng ชาย -
บุญชำ 10 บุน-ชัม Bun Cham ชาย -
บุญหงส์ 30 บุน-หง Bun Hong ชาย -
บุนเก่ง 14 บุน-เก่ง Bun Keng ชาย -
บุญโลด 18 บุน-โลด Bun Lot ชาย -
บุญยฤทธิ์ 34 บุน-ยะ-ริด Bun Ya Rit ชาย ความสำเร็จด้วยบุญ
บุญจวบ 21 บุน-จวบ Bun Chuap หญิง -
บุญไหล 27 บุน-หลัย Bun Lai ชาย -
บุญถัน 17 บุน-ถัน Bun Than หญิง -
บุญญเกียรติ 40 บุน-ยะ-เกียด Bun Ya Kiat ไม่ระบุ เกี่ยรติที่เกิดจากความดี
บุญเกิด 15 บุน-เกิด Bun Koet หญิง -