บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ บรรจงรักษ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ บรรจงรักษ์
ชื่อ บรรจงรักษ์ ความหมาย แปลว่า ผู้ตั้งใจดูแล เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า บัน-จง-รัก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ban Chong Rak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ บรรจงรักษ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 40
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ บรรจงรักษ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ บรรจงรักษ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ บรรจงรักษ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 114 หรือ 14
หมายเลข 14 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมั่งคั่ง เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างมั่นคงและมั่งคั่ง ออกดอกออกผลเป็นความรุ่งโรจน์ของชีวิต ส่งเสริมในด้านสติปัญญา ให้เป็นคนรู้ทันคน ไม่โดนหลอกง่ายๆ หน้าที่การงานถือว่าดีมาก ชีวิตด้านการงานหรือธุรกิจจะก้าวหน้า เป็นใหญ่เป็นโตเหนือผู้ใด
ชื่อ บรรจงรักษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ บรรจงรักษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ บรรจงรักษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพฤหัสบดี ในชื่อ บรรจงรักษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ บรรจงรักษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ บรรจงรักษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
บุษบาบรรณ 25 บุด-สะ-บา-บัน But Sa Ba Ban ไม่ระบุ -
บรรทนา 17 บัน-ทะ-นา Ban Tha Na หญิง -
บัญชี 19 บัน-ชี Ban Chi ชาย -
บรรใด 17 บัน-ดัย Ban Dai ชาย -
บุษบัน 18 บุด-สะ-บัน But Sa Ban หญิง ธารดอกไม้
บรรหยัด 28 บัน-หยัด Ban Yat หญิง ข้อความที่ตราหรือกําหนดขึ้นไว้เป็นข้อบังคับ เป็นหลักเกณฑ์ หรือเป็นกฎหมาย
จักรบัญช์ 36 จัก-บัน Chak Ban ไม่ระบุ ผู้ควบคุมจักร
บัณฑัต 21 บัน-นะ-ทัด Ban Na That ชาย ผู้ให้ทรัพย์สิน
บรรโจ 20 บัน-โจ Ban Cho ไม่ระบุ -
บันฑิตย์ 38 บัน-ดิด Ban Dit ชาย ความรอบรู้, การเรียนรู้
บัญดิษย์ 36 บัน-ดิด Ban Dit ชาย ความรอบรู้, การเรียนรู้
บุษบรรณ์ 31 บุด-สะ-บัน But Sa Ban หญิง ธารดอกไม้
บัญฑิต 20 บัน-ดิด Ban Dit ชาย ความรอบรู้, การเรียนรู้
กรบัลลพ 31 กอน-บัน-ลบ Kon Ban Lop ชาย นิ้วมือ
บรรจุ 17 บัน-จุ Ban Chu ชาย -
บัณทัต 19 บัน-นะ-ทัด Ban Na That ไม่ระบุ ผู้ให้ทรัพย์สิน
บรรทม 16 บัน-ทม Ban Thom หญิง -
บรรใจ 22 บัน-จัย Ban Chai ไม่ระบุ -
บรรเลง 20 บัน-เลง Ban Leng ชาย -
บัญทัน 20 บัน-ทัน Ban Than หญิง -
บรรลือฤทธิ์ 48 บัน-ลือ-ริด Ban Lue Rit ไม่ระบุ อำนาจที่มีชื่อเสียง
ฉัตรบัลลพ 42 ฉัด-บัน-ลบ Chat Ban Lop ไม่ระบุ หน่อร่มเงา, เชื้อสายกษัตริย์
บัญยัณต์ 39 บัน-ยัน Ban Yan ไม่ระบุ -
บัญหยัด 28 บัน-หยัด Ban Yat ชาย ข้อความที่ตราหรือกําหนดขึ้นไว้เป็นข้อบังคับ เป็นหลักเกณฑ์ หรือเป็นกฎหมาย
บรรแลง 20 บัน-แลง Ban Laeng ไม่ระบุ -
บัญดิษฐ 28 บัน-ดิด Ban Dit ชาย ความรอบรู้, การเรียนรู้
บรรจาง 19 บัน-จาง Ban Chang หญิง -
ธนบรรณ 24 ทน-บัน Thon Ban ชาย -
บรรณจง 23 บัน-จง Ban Chong ชาย ตั้งใจทํา
บรรจงรักษ์ 40 บัน-จง-รัก Ban Chong Rak หญิง -
สมบัญ 22 สม-บัน Som Ban ไม่ระบุ -
ชินบัญชา 24 ชิน-บัน-ชา Chin Ban Cha ไม่ระบุ คำสั่งแห่งชัยชนะ
บัญเอื้อม 38 บัน-เอื้อม Ban Ueam ไม่ระบุ -
เกสรบรรณ 29 เก-สอน-บัน Ke Son Ban ไม่ระบุ หนังสือที่ว่าด้วยเกสรดอกไม้
บรรชา 13 บัน-ชา Ban Cha ชาย คำสั่ง
บรรยง 20 บัน-ยง Ban Yong ชาย ที่นอน
บรรเจม 23 บัน-เจม Ban Chem หญิง -
บันจบ 19 บัน-จบ Ban Chop ชาย ครบ, จดกัน, สมทบ
ฉัตรบรรณ 31 ฉัด-ตะ-บัน Chat Ta Ban ชาย ต้นตีนเป็ด, ชนิดไม้ใหญ่
บรรลัง 22 บัน-ลัง Ban Lang หญิง แท่น