บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ บดิพัฒน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ บดิพัฒน์
ชื่อ บดิพัฒน์ ความหมาย แปลว่า เจ้าของความเจริญ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า บะ-ดิ-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ba Di Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ บดิพัฒน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ บดิพัฒน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ บดิพัฒน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ บดิพัฒน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 81
หมายเลข 81 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตที่จู่ๆ ก็รุ่งเรือง กลับกลายเป็นดิ่งลงเหวได้ ตลอดชีวิตนี้มีปัจจัยต่างๆ มากมายทำให้ชีวิตของคุณไม่แน่ไม่นอน มีการโยกย้ายถิ่นฐานกันอยู่บ่อยครั้ง หน้าที่การงานไม่มั่นคง ย้ายตำแหน่ง ย้ายหน้าที่อยู่ตลอด อีกทั้งยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทและการถูกทรยศหักหลังจากสังคมและคนรอบข้าง ระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังทุกชนิด ที่สำคัญพลังของหมายเลขนี้จะให้ผลแย่ในเรื่องของความรัก จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ
ชื่อ บดิพัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ บดิพัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ บดิพัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ บดิพัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ บดิพัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ บดิพัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ บดิพัฒน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ บดิพัฒน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
บพิธ 18 บะ-พิด Ba Phit ชาย -
ฮะบีบะห์ 38 ฮะ-บี-บะ Ha Bi Ba ไม่ระบุ -
อาบะ 13 อา-บะ A Ba ไม่ระบุ -
ธานาธิบ 21 ทา-นา-ทิบ-บะ Tha Na Thip Ba ชาย -
ขนบพร 21 ขะ-หน-บะ-พอน Kha Hon Ba Phon หญิง แบบแผนที่ประเสริฐ
ธบดี 14 ทะ-บะ-ดี Tha Ba Di ชาย กษัตริย์ผู้ครอง
บดิพัฒน์ 36 บะ-ดิ-พัด Ba Di Phat ชาย เจ้าของความเจริญ
บะโฟมวา 30 บะ-โฟม-วา Ba Fom Wa หญิง -
สวยบะ 27 สวย-บะ Suai Ba หญิง -
มาณพพร 31 มาน-บะ-พอน Man Ba Phon ชาย ชายหนุ่มผู้ประเสริฐ
บพิตจ 23 บะ-พิ-ตด Ba Phi Tot ชาย -
ชัยบวร 26 ชัย-บะ-วอน Chai Ba Won ชาย -
พัฒน์ภูบดี 42 พัด-พู-บะ-ดี Phat Phu Ba Di ชาย ราชาแห่งความเจริญ
ชติบดี 19 ชะ-ติ-บะ-ดี Cha Ti Ba Di ชาย เจ้าแห่งความรุ่งเรือง
เบะอวย 28 เบะ-อวย Be Uai ชาย -
ธารณ์บวรนันท์ 59 ทาน-บะ-วอน-นัน Than Ba Won Nan หญิง ทรงไว้ซึ่งยินดีอันประเสริฐ
บวรพรรณ 33 บะ-วอน-พัน Ba Won Phan หญิง -
ตรัยบวรพจน์ 59 ตรัย-บะ-วอ-ระ-พด Trai Ba Wo Ra Phot ชาย คำพูดอันประเสริฐ 3 ประการ
นาวาบรม 24 นา-วา-บะ-รม Na Wa Ba Rom หญิง สุดยอดเรือ
บพิต 17 บะ-พิด Ba Phit ไม่ระบุ -
พอนสุพพัด 48 พอน-สุ-บะ-พัด Phon Su Ba Phat หญิง มีความประพฤติอันประเสริฐ
ฉัตรบวร 28 ฉัด-บะ-วอน Chat Ba Won ไม่ระบุ ผู้ประเสริฐและเป็นร่มเงา
ณบมล 18 นะ-บะ-มน Na Ba Mon ไม่ระบุ -
บวรวิทย์ 40 บะ-วอน-วิด Ba Won Wit ชาย มีความรู้ประเสริฐ
บดินทรเดชา 23 บะ-ดิน-ทะ-ระ-เด-ชา Ba Din Tha Ra De Cha ไม่ระบุ อำนาจแห่งพระเจ้าแผ่นดิน
บวรลภน 24 บะ-วอน-ละ-พน Ba Won La Phon ชาย ลาภอันล้ำเลิศ
บวรศักดิ์ 38 บะ-วอน-สัก Ba Won Sak ชาย อำนาจที่ยิ่งใหญ่
พรสุพพัต 43 พอน-สุ-บะ-พัด Phon Su Ba Phat ชาย มีความประพฤติดีอันประเสริฐ
สุรบดินทร์ 38 สุ-ระ-บะ-ดิน Su Ra Ba Din ชาย พระราชาผู้กล้าหาญ
บวรชัย 26 บะ-วอน-ชัย Ba Won Chai ชาย ชัยชนะที่ล้ำเลิศ
บวรวรรณ 31 บะ-วอน-วัน Ba Won Wan ไม่ระบุ ผิวพรรณอันประเสริฐ
กษมาบดี 21 กะ-สะ-มา-บะ-ดี Ka Sa Ma Ba Di ชาย ผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดิน
คุณบดินท์ 32 คุน-บะ-ดิน Khun Ba Din ไม่ระบุ เจ้าแห่งความดี
กษมบดี 20 กะ-สะ-มะ-บะ-ดี Ka Sa Ma Ba Di ชาย ผู้ยิ่งใหญ่ที่อดทน,ผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดิน
ธิบวดี 24 ทิบ-บะ-วะ-ดี Thip Ba Wa Di หญิง -
อุไรบะ 26 อุ-รัย-บะ U Rai Ba หญิง -
ตฤบดี 14 ตริน-บะ-ดี Tarin Ba Di ชาย ความพอใจ
บดินทร์ 26 บะ-ดิน Ba Din ชาย พระเจ้าแผ่นดิน
ขคบดี 16 ขะ-คะ-บะ-ดี Kha Kha Ba Di ชาย เจ้าแห่งนก, พญาครุฑ
แบะ 8 แบะ Bae ไม่ระบุ -