บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ นุติพงษ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ นุติพงษ์
ชื่อ นุติพงษ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีเชื้อสายที่น่าสรรเสริญ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นุ-ติ-พง และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nu Ti Phong
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นุติพงษ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ นุติพงษ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นุติพงษ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นุติพงษ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 87
หมายเลข 87 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโกลาหลของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตระส่ำระสาย ประสบแต่เคราะห์กรรมร้ายๆ การขึ้นโรงขึ้นศาล การมีคดีความ มีปัญหาและอุปสรรคมากมายที่ต้องแก้ไขอย่างเหน็ดเหนื่อย หากจิตใจอ่อนแอ อ่อนไหว อาจจะตกอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีได้
ชื่อ นุติพงษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ นุติพงษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นุติพงษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ นุติพงษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นุติพงษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ นุติพงษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ธนุ 10 ทะ-นุ Tha Nu ชาย -
นุสตีตา 27 นุ-สะ-ตี-ตา Nu Sa Ti Ta ไม่ระบุ -
นีรนุช 24 นี-ระ-นุด Ni Ra Nut หญิง หญิงงามบริสุทธิ์ผุดผ่อง
จิณุภา 18 จิ-นุ-พา Chi Nu Pha หญิง -
อานุช 15 อา-นุด A Nut หญิง -
บุญหนุน 23 บุน-หนุน Bun Nun หญิง -
นิ่มนุช 23 นิ่ม-นุด Nim Nut หญิง -
นุชจรีพันธุ์ 56 นุด-จะ-รี-พัน Nut Cha Ri Phan หญิง -
ดนุภพ 16 ดะ-นุ-พบ Da Nu Phop ชาย ลูกชาย
อนุยุต 24 อะ-นุ-ยุด A Nu Yut ชาย ผู้ขวนขวาย, ผู้ขยัน
นิดานุช 19 นิ-ดา-นุด Ni Da Nut หญิง หญิงสาวผู้ได้รับการแนะนำ
ดนุดา 9 ดะ-นุ-ดา Da Nu Da หญิง ความแบบบางละเอียดอ่อน
ดนุตริน 23 ดะ-นุ-ตะ-ริน Da Nu Ta Rin หญิง สวมเกราะ
นุชปวีร์ 36 นุด-ปะ-วี Nut Pa Wi หญิง น้องสาวผู้กล้าหาญ
สานุนัย 31 สา-นุ-นัย Sa Nu Nai ชาย เอื้อเฟื้อ
ทวีนุช 22 ทะ-วี-นุด Tha Wi Nut หญิง สาวงาม
อนุศักดิ์ 38 อะ-นุ-สัก A Nu Sak ชาย มีอำนาจเสมอ
ณัชชนุตม์ 36 นัด-ชะ-นุด Nat Cha Nut หญิง ผู้อยู่เหนือหมู่คนผู้ให้ความรู้
ทำนุ 8 ทัม-นุ Tham Nu ชาย -
ภานุวัชร์ 33 พา-นุ-วัด Pha Nu Wat ชาย พระอาทิตย์และเพชร, ความเจิดจ้าของพระอาทิตย์, ประกายเพชร
นุปกรณ์ 27 นุ-ปะ-กอน Nu Pa Kon ไม่ระบุ -
อณุวรรณ 31 อะ-นุ-วัน A Nu Wan ไม่ระบุ -
ปรีญานุช 26 ปรี-ยา-นุด Pri Ya Nut หญิง น้องที่รัก, น้องรัก, น้องผู้เป็นที่รัก
นุชนาถ 15 นุด-นาด Nut Nat หญิง น้องสาวผู้ร่ายรำ
ดนุรุท 13 ดะ-นุ-รุด Da Nu Rut ไม่ระบุ -
ภานุรุจ 19 พา-นุ-รุด Pha Nu Rut ชาย รุ่งโรจน์ดุจดวงอาทิตย์
ชวาลนุช 23 ชะ-วาน-นุด Cha Wan Nut ไม่ระบุ -
ภานุการต์ 26 พา-นุ-กาน Pha Nu Kan ไม่ระบุ -
ดนุ 7 ดะ-นุ Da Nu ไม่ระบุ -
ขนุนทิพย์ 43 ขะ-หนุน-ทิบ Kha Nun Thip ไม่ระบุ ขนุนในสวรรค์
อนุวัช 24 อะ-นุ-วัด A Nu Wat ชาย เจริญตาม
อนุสาร 24 อะ-นุ-สาน A Nu San ชาย -
อานุพันธ์ 43 อา-นุ-พัน A Nu Phan ไม่ระบุ -
ภาณุพงค์ 31 พา-นุ-พง Pha Nu Phong ชาย ผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของพระอาทิตย์
กัญญ์ชนุตร์ 46 กัน-ชะ-นุ Kan Cha Nu หญิง หญิงสาวที่ดีกว่าคนอื่น
ภาณุชา 11 พา-นุ-ชา Pha Nu Cha หญิง เกิดมาเป็นแสงสว่าง
นุชราฏ 22 นุ-ชะ-ราด Nu Cha Rat หญิง -
พิษณุเทพ 33 พิด-นุ-เทบ Phit Nu Thep ไม่ระบุ -
ณรีนุช 24 นะ-รี-นุด Na Ri Nut หญิง น้องหญิง
นุสิทธิ์ 35 นุ-สิด Nu Sit ไม่ระบุ -