บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ นิรัชญา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ นิรัชญา
ชื่อ นิรัชญา ความหมาย แปลว่า ผู้สูงส่งที่มีความรู้ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นิ-รัด-ชะ-ยา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ni Rat Cha Ya
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นิรัชญา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ นิรัชญา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นิรัชญา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นิรัชญา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 50
หมายเลข 50 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของต่างชาติ ต่างภาษา และความก้าวหน้าของชีวิต เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตมีความก้าวหน้า ประสบความสำเร็จในทุกเรื่อง โดยเฉพาะการวางแผนที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ ควรได้รับพลังจากหมายเลขนี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะจะส่งเสริมและสนับสนุน ให้ความคุ้มครอง ตลอดจนดลบรรดาลให้ได้คู่ครองที่เป็นชาวต่างชาติ ต่างภาษา คอยเกื้อหนุนและส่งเสริมบารมีรวมไปถึงให้ผลดีในเรื่องของการทำงาน ก็จะมีโอกาสก้าวหน้าและเด่นดังได้ไม่ยาก
ชื่อ นิรัชญา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ นิรัชญา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นิรัชญา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ นิรัชญา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นิรัชญา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ นิรัชญา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นิรัชญา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ นิรัชญา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สุยาณิศา 34 สุ-ยา-นิ-สา Su Ya Ni Sa ไม่ระบุ -
นิพพิชชญะ 41 นิบ-พิด-ชะ-ยะ Nip Phit Cha Ya หญิง ผู้รู้ในความรู้ที่ไม่มี
นิติสิทธิ์ 45 นิ-ติ-สิด Ni Ti Sit ชาย -
นิตา 13 นิ-ตา Ni Ta หญิง ผู้ได้รับการแนะนำ, ได้รับการฝึกอบรมดี
จีรันธนิน 44 จี-รัน-ทะ-นิน Chi Ran Tha Nin ไม่ระบุ ผู้มีทรัพย์อย่างยั่งยืน
มณินทร 24 มะ-นิน-ทอน Ma Nin Thon หญิง เจ้าแห่งแก้วมีค่า
อนิรุท 21 อะ-หนิ-รุด A Ni Rut ชาย -
นิเวศ 24 นิ-เวด Ni Wet ชาย การกล่าวประกาศ
ฐณิดา 20 ถะ-นิ-ดา Tha Ni Da ไม่ระบุ ผู้มีความรู้มั่นคงมาก
ภรนิภา 16 พอน-นิ-พา Phon Ni Pha หญิง -
อนลนิฏฐา 45 อะ-นน-นิด-ถา A Non Nit Tha หญิง ผู้สำเร็จด้วยไฟ, ผู้มีไฟแห่งความสำเร็จ
นัญข์ณิภัส 45 นัน-นิ-พัด Nan Ni Phat หญิง ปราญช์ที่ผูกพันด้วยทรัพย์อันมั่นคงรุ่งเรือง
นิธิรัศมิ์ 50 นิ-ทิ-รัด Ni Thi Rat หญิง รัศมีแห่งขุมทรัพย์
จำเนิน 23 จัม-เนิน Cham Noen หญิง -
ปุณิกา 14 ปุ-นิ-กา Pu Ni Ka หญิง ผู้มีบุญ, ผู้มีคุณงามความดี
ภาณิน 16 พา-นิน Pha Nin หญิง ผู้พูดเก่ง, นักกพูด
มนิษา 19 มะ-นิ-สา Ma Ni Sa หญิง ปราดเปรื่อง
เจนิสสรา 36 เจ-นิด-สะ-รา Che Nit Sa Ra หญิง เทวดาที่นามว่าเจนิส
นิรูปัณ 26 นิ-รู-ปัน Ni Ru Pan ชาย ตั้งใจมั่น
ธันย์นิชา 42 ทัน-นิ-ชา Than Ni Cha หญิง โชคอันบริสุทธิ์
นิดารัตน์ 36 นิ-ดา-รัด Ni Da Rat หญิง ดวงแก้วแห่งความดีงาม
ณิรดา 15 นิ-ระ-ดา Ni Ra Da หญิง ผู้มีความยินดีในความรู้
นิพาดา 20 นิ-พา-ดา Ni Pha Da หญิง สงัด, สงบ, ถ่อมตน
อนิรุทธิ์ 38 อะ-หนิ-รุด A Ni Rut ชาย ผู้เป็นเลิสในทุกด้าน, ผู้ชนะตลอดกาล
ชนิตรนารถ 29 ชะ-นิ-ตะ-ระ-นาด Cha Ni Ta Ra Nat หญิง -
นิรินธน์ธารี 56 นิ-ริน-ทะ-ทา-รี Ni Rin Tha Tha Ri หญิง ผู้ทรงไว้ในความไม่มีกิเลส
นิสัย 28 นิ-สัย Ni Sai หญิง -
นิรวัฒน์ 40 นิ-ระ-วัด Ni Ra Wat หญิง -
นิสรา 21 นิ-สะ-รา Ni Sa Ra หญิง ผู้กล้าหาญนิรันดร์, ผู้แกล้วกล้าด้วยตนเอง
อนิภาร 21 อะ-หนิ-พาน A Ni Phan ชาย -
ณัทนิชาภา 24 นัด-ถะ-นิ-ชา-พา Nat Tha Ni Cha Pha หญิง -
ชฎานิภา 19 ชะ-ดา-นิ-พา Cha Da Ni Pha หญิง เสมอด้วยสิ่งสูงสุด
นิวิต 22 นิ-วิด Ni Wit ชาย ตั้งมั่น, ตั้งใจมั่น
ชนิศากาญจน์ 45 ชะ-นิ-สา-กาน Cha Ni Sa Kan หญิง ผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชนอันมีค่าดุจทองคำ
นิษฐิดา 28 นิด-ถิ-ดา Nit Thi Da หญิง ตั่งมั่นอยู่
นิถาพร 23 นิ-ถา-พอน Ni Tha Phon หญิง -
ชนิกานต์ 30 ชะ-นิ-กาน Cha Ni Kan หญิง เป็นที่รักของผู้บังเกิดเกล้า
กันนิกร 24 กัน-นิ-กอน Kan Ni Kon ชาย ปกป้องประชาชน
สุพรรณนิภา 40 สุ-พัน-นิ-พา Su Phan Ni Pha หญิง -
น้ำเนย 23 น้าม-เนิย Nam Noei หญิง -