บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ นิรัชญา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ นิรัชญา
ชื่อ นิรัชญา ความหมาย แปลว่า ผู้สูงส่งที่มีความรู้ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นิ-รัด-ชะ-ยา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ni Rat Cha Ya
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นิรัชญา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ นิรัชญา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นิรัชญา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นิรัชญา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 50
หมายเลข 50 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของต่างชาติ ต่างภาษา และความก้าวหน้าของชีวิต เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตมีความก้าวหน้า ประสบความสำเร็จในทุกเรื่อง โดยเฉพาะการวางแผนที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ ควรได้รับพลังจากหมายเลขนี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะจะส่งเสริมและสนับสนุน ให้ความคุ้มครอง ตลอดจนดลบรรดาลให้ได้คู่ครองที่เป็นชาวต่างชาติ ต่างภาษา คอยเกื้อหนุนและส่งเสริมบารมีรวมไปถึงให้ผลดีในเรื่องของการทำงาน ก็จะมีโอกาสก้าวหน้าและเด่นดังได้ไม่ยาก
ชื่อ นิรัชญา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ นิรัชญา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นิรัชญา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ นิรัชญา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นิรัชญา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ นิรัชญา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นิรัชญา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ นิรัชญา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
นิมนต์ 31 นิ-มน Ni Mon ชาย -
ชญาณินทร์ 35 ชะ-ยา-นิน Cha Ya Nin ไม่ระบุ ผู้ยิ่งใหญ่ในความรู้, จอมปราชญ์
นิธิวัต 30 นิ-ทิ-วัด Ni Thi Wat ชาย ขุมทรัพย์แห่งความเจริญ
พรรณิภา 27 พัน-นิ-พา Phan Ni Pha หญิง ผุดผ่องดั่งทองคำ
นิติรัฐ 33 นิ-ติ-รัด Ni Ti Rat ชาย -
นิรโมกษ์ 36 นิ-ระ-โมก Ni Ra Mok ชาย หลุดพ้น
ชญานิน 21 ชะ-ยา-นิน Cha Ya Nin ไม่ระบุ นักปราชญ์
มานิศา 23 มา-นิ-สา Ma Ni Sa หญิง การมาของเวลากลางคืน
นิเวศร์ 37 นิ-เวด Ni Wet ชาย การกล่าวประกาศ
นิตยาพร 33 นิด-ยา-พอน Nit Ya Phon ไม่ระบุ -
รัชณิยพร 39 รัด-ชะ-นิ-ยะ-พอน Rat Cha Ni Ya Phon ไม่ระบุ -
สุพรรณิกา 35 สุ-พัน-นิ-กา Su Phan Ni Ka หญิง -
นิคมศิลย์ 52 นิก-มะ-สิน Nik Ma Sin ชาย -
พินิส 28 พิ-นิด Phi Nit ชาย -
นิภาภรร์ 29 นิ-พา-พน Ni Pha Phon หญิง -
ธีนิดา 22 ที-นิ-ดา Thi Ni Da หญิง ผู้ได้รับการแนะนำเพื่อปัญญา
จิตติ์ธนิษา 47 จิด-ตะ-ทะ-นิ-สา Chit Ta Tha Ni Sa ไม่ระบุ มีปัญญาและเป็นใหญ่ในทรัพย์
ณิชภาดา 15 นิด-พา-ดา Nit Pha Da หญิง -
นิภาพง 21 นิ-พา-พง Ni Pha Phong ไม่ระบุ -
นิภานันท์ 35 นิ-พา-นัน Ni Pha Nan ไม่ระบุ -
ญาณิพัชญ์ 41 ยา-นิ-พัด Ya Ni Phat หญิง -
วินิดา 21 วิ-นิ-ดา Wi Ni Da หญิง -
ณิระชา 20 นิ-ระ-ชา Ni Ra Cha ไม่ระบุ ปราศจากความเศร้าหมอง
นิรุบล 22 นิ-รุ-บน Ni Ru Bon หญิง -
ชัชญาณิจฌ์ 42 ชัด-ชะ-ยา-นิด Chat Cha Ya Nit หญิง นักรบที่มีความรู้
รัฏฐ์ธินิดา 54 รัด-ทิ-นิ-ดา Rat Thi Ni Da หญิง หญิงผู้มั่นคงของประเทศ
กนิฏฐา 29 กะ-หนิด-ถา Ka Nit Tha ไม่ระบุ น้องสาวคนเล็ก, นิ้วก้อย
นิรณชัย 32 นิ-รน-ชัย Ni Ron Chai ไม่ระบุ -
กนกนิภา 18 กะ-หนก-นิ-พา Ka Nok Ni Pha หญิง เหมือนทอง, เสมอดังทอง
บุญนิธิ 24 บุน-นิ-ทิ Bun Ni Thi หญิง -
ชนิณธร 24 ชะ-นิน-ทอน Cha Nin Thon หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความเป็นใหญ่ในหมู่ชน
เจนิสสรา 36 เจ-นิด-สะ-รา Che Nit Sa Ra หญิง เทวดาที่นามว่าเจนิส
ศศินิภา 29 สะ-สิ-นิ-พา Sa Si Ni Pha หญิง เหมือนจันทร์แสงจันทร์
นิภาพร 23 นิ-พา-พอน Ni Pha Phon หญิง ประเสริฐเสมอกัน แสงสว่างอันประเสริฐ
อนิตย์ 35 อะ-นิด A Nit ชาย -
วัลนิษา 30 วัน-นิ-สา Wan Ni Sa หญิง ผู้ที่คนอื่นสรรเสริญ
สนิฏฐา 35 สะ-หนิด-ถา Sa Nit Tha ไม่ระบุ -
มญชุ์ญาณิศ 42 มน-ยา-นิด Mon Ya Nit หญิง เจ้าแห่งความรอบรู้ที่งดงาม
นัชนิชา 23 นัด-นิ-ชา Nat Ni Cha ไม่ระบุ ฉลาดและบริสุทธิ์
พัณณิดา 28 พัน-นิ-ดา Phan Ni Da หญิง ผู้ที่ได้รับการสรรเสริฐ