บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ นิดารัตน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ นิดารัตน์
ชื่อ นิดารัตน์ ความหมาย แปลว่า ดวงแก้วแห่งความดีงาม เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นิ-ดา-รัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ni Da Rat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นิดารัตน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ นิดารัตน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นิดารัตน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นิดารัตน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 64
หมายเลข 64 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชคและความรักใคร่ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นคนได้รับโชคอยู่บ่อยครั้ง มีเสน่ห์ทำให้มิตรสหายรักใคร่ ด้านการงานอยู่ในระดับดีมาก จะได้รับผลสำเร็จจากกิจการหรืองานที่ตนกำลังทำ โดยเฉพาะหากทำอาชีพค้าขาย จะได้กำไรมากเลยทีเดียว ชีวิตประบสบความสำเร็จดีมาก มีความสุขกายสบายใจ หมั่นภาวนาสวดมนตร์ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิจะช่วยให้ชีวิตหลุดพ้นจากอำนาจแห่งความเสื่อมทั้งปวง
ชื่อ นิดารัตน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ นิดารัตน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นิดารัตน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ นิดารัตน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นิดารัตน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ นิดารัตน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นิดารัตน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ นิดารัตน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นิดารัตน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ นิดารัตน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กณิการ์ 25 กะ-นิ-กา Ka Ni Ka หญิง ดอกกรรณิการ์
ธนินทร์ธร 40 ทะ-นิน-ทอน Tha Nin Thon หญิง -
ธรนิศ 24 ทอน-ระ-นิด Thon Ra Nit หญิง ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ชนินทร์รัตน์ 55 ชะ-นิน-รัด Cha Nin Rat ไม่ระบุ ผู้มีคุณค่าและเป็นใหญ่ในหมู่ชน
มูนิษ 20 มู-นิด Mu Nit หญิง -
สุณิศา 25 สุ-นิ-สา Su Ni Sa ไม่ระบุ ราตรีที่ดีงาม
นิรมัย 30 นิ-ระ-มัย Ni Ra Mai หญิง -
ผณิกา 19 ผะ-นิ-กา Pha Ni Ka ไม่ระบุ นาค
กูอานิสา 27 กู-อา-นิ-สา Ku A Ni Sa หญิง -
ธวนิตว์ 37 ทะ-วะ-นิด Tha Wa Nit ชาย แบบแผนการแต่โคลงกลอน
ประนิฐา 29 ประ-นิ-ถา Pra Ni Tha หญิง -
ชลนิดา 19 ชน-นิ-ดา Chon Ni Da ไม่ระบุ ผู้ได้รับการฝึกมาดีดั่งสายน้ำ
นิวาริน 29 นิ-วา-ริน Ni Wa Rin หญิง ห้ามความชั่ว, ป้องกันความชั่วร้าย
นิยดา 19 นิ-ยะ-ดา Ni Ya Da หญิง ผู้มั่นคง
ชวนนิศา 30 ชวน-นิ-สา Chuan Ni Sa ไม่ระบุ -
ธนิญาภรณ์ 37 ทะ-นิ-ยา-พอน Tha Ni Ya Phon หญิง -
ณัฏฐณิชชา 41 นัด-ถะ-นิด-ชา Nat Tha Nit Cha หญิง นักปราชญ์ที่มีความเฉลียวฉลาด
อนิศา 23 อะ-หนิ-สา A Ni Sa หญิง -
ศุภานิช 21 สุ-พา-นิด Su Pha Nit หญิง ผู้มีสิ่งดีงามเป็นของตน
นิระวัน 32 นิ-ระ-วัน Ni Ra Wan หญิง -
รชญ์ชนินท์ 45 ระ-ชะ-นิน-นะ Ra Cha Nin Na ไม่ระบุ -
ธนิท 14 ทะ-นิด Tha Nit ไม่ระบุ ชื่อดาวฤกษ์
พจนินท์ 38 พด-จะ-นิน Phot Cha Nin ชาย เจ้าแห่งถ้อยคำหมายถึงพูดแก่งพูดดี
สุพรรณิการ์ 48 สุ-พัน-นิ-กา Su Phan Ni Ka หญิง -
นิติภัทร์ 35 นิ-ติ-พัด Ni Ti Phat ชาย -
ศุภนิมิตร 34 สุบ-พะ-นิ-มิด Sup Pha Ni Mit ไม่ระบุ -
ญาณิศา 22 ยา-นิ-สา Ya Ni Sa หญิง เป็นใหญ่ด้วยความรู้
พิมพ์ธณิชา 50 พิม-นิ-ชา Phim Ni Cha หญิง -
ณิชาภา 14 นิ-ชา-พา Ni Cha Pha หญิง รัศมีอันบริสุทธิ์, แสงที่บริสุทธิ์
นิติกาล 24 นิ-ติ-กาน Ni Ti Kan ไม่ระบุ ระเบียบแบบแผนที่งดงามดั่งทอง
กรรณิพร 30 กัน-นิ-พอน Kan Ni Phon หญิง -
นิตยลาภ 28 นิด-ตะ-ยะ-ลาบ Nit Ta Ya Lap ไม่ระบุ มีลาภเป็นนิตย์
ชณิศา 19 ชะ-นิ-สา Cha Ni Sa ไม่ระบุ ผู้เกิดมามีปัญญาเหนือคนทั้งปวง
มุนินทร์ 34 มุ-นิน Mu Nin หญิง จอมนักปราชญ์
ฐานิญา 24 ถา-นิ-ยา Tha Ni Ya ไม่ระบุ ผู้มีความรู้มั่นคง
นิราพร 26 นิ-รา-พอน Ni Ra Phon หญิง ปราศจากเมฆหมอก, ฟ้าแจ่ม
นิตติยา 28 นิด-ติ-ยา Nit Ti Ya หญิง -
นิลลิกา 27 นิน-ลิ-กา Nin Li Ka หญิง -
นิธิศักดิ์ 43 นิ-ทิ-สัก Ni Thi Sak ไม่ระบุ -
บุญณิษา 21 บุน-นิ-สา Bun Ni Sa ไม่ระบุ กลางคืนที่ดี