บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ นิชาดา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ นิชาดา
ชื่อ นิชาดา ความหมาย แปลว่า ผูู้มีความเชื่อมั่นในตนเอง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นิ-ชา-ดา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Ni Cha Da
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นิชาดา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 14
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ นิชาดา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นิชาดา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นิชาดา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 46
หมายเลข 46 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชคและความรักใคร่ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นคนได้รับโชคอยู่บ่อยครั้ง มีเสน่ห์ทำให้มิตรสหายรักใคร่ ด้านการงานอยู่ในระดับดีมาก จะได้รับผลสำเร็จจากกิจการหรืองานที่ตนกำลังทำ โดยเฉพาะหากทำอาชีพค้าขาย จะได้กำไรมากเลยทีเดียว ชีวิตประบสบความสำเร็จดีมาก มีความสุขกายสบายใจ หมั่นภาวนาสวดมนตร์ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิจะช่วยให้ชีวิตหลุดพ้นจากอำนาจแห่งความเสื่อมทั้งปวง
ชื่อ นิชาดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ นิชาดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นิชาดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ นิชาดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นิชาดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ นิชาดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นิชาดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ นิชาดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นิชาดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ นิชาดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ภินิตเนตร 31 พิ-นิด-เนด Phi Nit Net ไม่ระบุ -
นิศานาท 24 นิ-สา-นาด Ni Sa Nat หญิง ที่พึ่งในยามกลางคืน
ชุติญาณินท์ 39 ชุ-ติ-ยา-นิน Chu Ti Ya Nin ไม่ระบุ -
สุนิศัย 36 สุ-นิด-จัย Su Nit Chai ชาย มีความตั้งใจมั่น
อภิวินิต 33 อะ-พิ-วิ-นิด A Phi Wi Nit ชาย ประพฤติดีบริสุทธิ์
ชินิดาภา 19 ชิ-นิ-ดา-พา Chi Ni Da Pha หญิง รัศมีของผู้ชนะเสมอ
ณัฐณิช 29 นัด-ถะ-นิด Nat Tha Nit ไม่ระบุ ฉลาดและบริสุทธิ์
ทชาณิช 15 ทะ-ชา-นิด Tha Cha Nit ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ให้ความบริสุทธิ์
วนิจ 21 วะ-นิด Wa Nit หญิง -
พิมพณิช 36 พิม-พะ-นิด Phim Pha Nit หญิง ผู้บริสุทธิ์ที่เป็นแบบอย่าง
นันท์นิตย์ 53 นัน-นิด Nan Nit หญิง -
ผาณิต 21 ผา-นิด Pha Nit หญิง น้ำอ้อย, น้ำตาล
นิลารัตน์ 41 นิ-ลา-รัด Ni La Rat หญิง -
กชนิกร 17 กด-ชะ-นิ-กอน Kot Cha Ni Kon ไม่ระบุ หมู่บัว
พณิชา 20 พะ-นิ-ชา Pha Ni Cha ไม่ระบุ ผู้ค้าขาย
พรรณนิภา 32 พัน-นิ-พา Phan Ni Pha หญิง ประเสริฐเสมอกัน
สุนิตยา 29 สุ-นิด-ตะ-ยา Su Nit Ta Ya หญิง ผู้มีความสม่ำเสมอดี
ธนิตรานันท์ 45 ทะ-นิด-รา-นัน Tha Nit Ra Nan หญิง -
ญาณินดา 21 ยา-นิน-ดา Ya Nin Da ไม่ระบุ ผู้ที่มีความรู้มาก
สนิทย์ 34 สะ-หนิด Sa Nit ชาย -
นิสสรา 28 นิด-สะ-รา Nit Sa Ra หญิง เจ้าแห่งวิชาการ
มนณิชา 22 มน-นิ-ชา Mon Ni Cha ไม่ระบุ ใจบริสุทธิ์
พิมพ์พนิต 54 พิม-พะ-นิด Phim Pha Nit หญิง ผู้น่ารักเป็นแบบอย่าง
ชลณิชา 20 ชน-นิ-ชา Chon Ni Cha หญิง น้ำที่บริสุทธิ์
ชาตินิยม 32 ชาด-นิ-ยม Chat Ni Yom ไม่ระบุ -
ชนิฎาพร 29 ชะ-นิ-ดา-พอน Cha Ni Da Phon หญิง พ่อผู้ประเสริฐ
บุญยนิตย์ 44 บุน-ยะ-นิด Bun Ya Nit ไม่ระบุ -
กนิษฐ์นุช 40 กะ-นิด-นุด Ka Nit Nut หญิง น้องหญิง
คณินธ์ 31 คะ-นิน Kha Nin ไม่ระบุ เป็นใหญ่ในคณะ
ณิษฐนาถ 29 นิด-ถะ-นาด Nit Tha Nat หญิง ผู้เป็นที่พึ่งซึ่งน่ารัก
ศิรินิรันดร์ 55 สิ-หริ-นิ-รัน Si Ri Ni Ran ได้ทั้งชายและหญิง -
พรณิตา 25 พอน-นิ-ตา Phon Ni Ta ไม่ระบุ -
ชมพูนิก 27 ชม-พู-นิก Chom Phu Nik หญิง แท่งทอง
ชณิตา 15 ชะ-นิ-ตา Cha Ni Ta หญิง การเกิดขึ้นของผู้มีปัญญา
นิสากรณ์ 36 นิ-สา-กอน Ni Sa Kon หญิง พระจันทร์
เนาวนิตย์ 43 เนา-วะ-นิด Nao Wa Nit หญิง -
มนิตศรา 29 มะ-นิด-สะ-รา Ma Nit Sa Ra ไม่ระบุ สร้อยคอ, พวงไข่มุก
สนิตา 20 สะ-นิ-ตา Sa Ni Ta หญิง ผู้นำมาซึ่งความดี
หนิ่ม 20 หนิ่ม Nim หญิง -
โศภนิศ 28 โส-พะ-นิด So Pha Nit หญิง เจ้าแห่งความงาม, ยอดแห่งความงาม