บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ นาถฬดา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ นาถฬดา
ชื่อ นาถฬดา ความหมาย แปลว่า บริสุทธิ์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นาด-ละ-ดา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat La Da
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นาถฬดา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 14
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ นาถฬดา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นาถฬดา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นาถฬดา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ นาถฬดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ นาถฬดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นาถฬดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ นาถฬดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นาถฬดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ นาถฬดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นาถฬดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ นาถฬดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นาถฬดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ นาถฬดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สิรินาถ 26 สิ-หริ-นาด Si Ri Nat หญิง มีที่พึ่งอันเป็นสิริมงคล
ฤนาท 8 รึ-นาด Rue Nat หญิง -
นาดยา 16 นาด-ยา Nat Ya ไม่ระบุ ผู้รู้วิธีการฟ้อนรำ
นิชานาถ 19 นิ-ชา-นาด Ni Cha Nat หญิง มีที่พึ่งเป็นของตนเอง
กิตตินาท 22 กิด-ติ-นาด Kit Ti Nat ไม่ระบุ ผู้มีชื่อเสียงมาก
ศินีนาถ 30 สิ-นี-นาด Si Ni Nat หญิง ที่พึ่งของหญิงสาวผู้มีผิวขาวงาม
สัมนาท 23 สัม-นาด Sam Nat ชาย -
นาฎวลี 30 นาด-วะ-ลี Nat Wa Li ไม่ระบุ -
ณาตยาณี 30 นาด-ยา-นี Nat Ya Ni หญิง -
อรงค์นาฎ 36 อะ-รง-นาด A Rong Nat หญิง -
กฤศฆนนาท 24 กริด-สะ-คน-นาด Krit Sa Khon Nat หญิง ผู้มีเข้มเป็นที่บันลือเพียงเล็กน้อย
กนกนาฏ 22 กะ-หนก-นาด Ka Nok Nat หญิง หญิงสาวผู้สวยงามดุจทอง, หญิงสาวผู้มีค่าดุจทอง
ชนาชินาถ 21 ชะ-นา-ชิ-นาด Cha Na Chi Nat ไม่ระบุ ผู้เป็นที่พึ่งและเป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย, พระเจ้าแผ่นดิน
นาถฤดี 16 นาด-รึ-ดี Nat Rue Di หญิง -
สีหนารถ 30 สี-หะ-นาด Si Ha Nat ชาย -
เอกอำนาจ 28 เอก-อัม-นาด Ek Am Nat ไม่ระบุ -
ศิรินาฏ 34 สิ-หริ-นาด-ตะ Si Ri Nat Ta หญิง -
ไพนาท 24 พัย-นาด Phai Nat ชาย -
เยาว์นาถ 33 เยา-นาด Yao Nat หญิง -
จิตินาถ 24 จิ-ติ-นาด Chi Ti Nat หญิง -
ลีลานาตย์ 46 ลี-ลา-นาด Li La Nat หญิง ฟ้อนรำร่าเริง
วรนาด 17 วอ-ระ-นาด Wo Ra Nat ไม่ระบุ ผู้มีที่พึ่งอันประเสริฐ
ธัญญานาถ 24 ทัน-ยา-นาด Than Ya Nat หญิง -
นฤนาท 13 นะ-รึ-นาด Na Rue Nat หญิง บันลือ, กึกก้อง
นุจนาถ 19 นุด-นาด Nut Nat หญิง น้องสาวผู้ร่ายรำ
ทิตต์ธนาฒย์ 50 ทิด-ทะ-นาด Thit Tha Nat ชาย ผู้ร่ำรวยและรุ่งเรือง
พัฒน์ธนาตย์ 59 พัด-ทะ-นาด Phat Tha Nat หญิง -
นาฏระพี 38 นาด-ตะ-ระ-พี Nat Ta Ra Phi หญิง -
ภูวนาท 16 พู-วะ-นาด Phu Wa Nat ชาย พระเจ้าแผ่นดิน
อนงค์นารถ 37 อะ-นง-นาด A Nong Nat ไม่ระบุ นางงาม, ผู้มีที่พึ่ง
ประณินาท 26 ประ-นิ-นาด Pra Ni Nat ชาย เสียงลึก
ชัยนาถ 21 ชัย-นาด Chai Nat หญิง ที่พึ่งแห่งชัยชนะ
นาดตยา 19 นาด-ตะ-ยา Nat Ta Ya หญิง สาวงาม
ปาณนาถ 15 ปา-นะ-นาด Pa Na Nat หญิง ต้นไม้สวรรค์
นาฏรพี 34 นาด-ระ-พี Nat Ra Phi หญิง สตรีที่งดงามและรุ่งเรืองดุจพระอาทิตย์
ธัญญานารถ 28 ทัน-ยา-นาด Than Ya Nat หญิง -
นาฏชนก 23 นาด-ชะ-นก Nat Cha Nok หญิง ผู้ให้กำเนิดนักฟ้อนรำ, ผู้ให้กำเนิดความอ่อนช้อย
กาญจน์พิชชานาฎ 54 กาน-พิด-ชา-นาด Kan Phit Cha Nat หญิง มีความรู้การร่ายรำอันมีค่ามาก
มัทลีนาจ 35 มัด-ลี-นาด Mat Li Nat ไม่ระบุ -
พิชนาถ 21 พิด-นาด Phit Nat ไม่ระบุ -