บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ นาถฬดา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ นาถฬดา
ชื่อ นาถฬดา ความหมาย แปลว่า นางงามผู้บริสุทธิ์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นาด-ละ-ดา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat La Da
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นาถฬดา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 14
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ นาถฬดา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นาถฬดา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นาถฬดา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ นาถฬดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ นาถฬดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นาถฬดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ นาถฬดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นาถฬดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ นาถฬดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นาถฬดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ นาถฬดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นาถฬดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ นาถฬดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
นารถระภี 27 นาด-ระ-พี Nat Ra Phi หญิง -
นารถอนงค์ 37 นาด-อะ-นง Nat A Nong หญิง หญิงงาม
นาฏชนก 23 นาด-ชะ-นก Nat Cha Nok หญิง ผู้ให้กำเนิดนักฟ้อนรำ, ผู้ให้กำเนิดความอ่อนช้อย
ศิรินารถ 30 สิ-หริ-นาด Si Ri Nat หญิง มีที่พึ่งอันเป็นสิริมงคล
ชนิตรนารถ 29 ชะ-นิ-ตะ-ระ-นาด Cha Ni Ta Ra Nat หญิง -
นาฎอนงค์ 37 นาด-อะ-นง Nat A Nong หญิง หญิงงาม
ชีวนาถ 22 ชี-วะ-นาด Chi Wa Nat ชาย เจ้าชีวิต
ประณินาท 26 ประ-นิ-นาด Pra Ni Nat ชาย เสียงลึก
มัทลีนาจ 35 มัด-ลี-นาด Mat Li Nat ไม่ระบุ -
จิตินาถ 24 จิ-ติ-นาด Chi Ti Nat หญิง ผู้ครอบครองจิตใจ, คนรัก
นพนาถ 20 นบ-นาด Nop Nat หญิง -
ทิตต์ธนาฒย์ 50 ทิด-ทะ-นาด Thit Tha Nat ชาย ผู้ร่ำรวยและรุ่งเรือง
จุรีนาถ 25 จุ-รี-นาด Chu Ri Nat ไม่ระบุ ศาสตราวุธอันเป็นที่พึ่ง
กิตตินาถ 22 กิด-ติ-นาด Kit Ti Nat ชาย ผู้มีชื่อเสียงมาก
กิตตินาท 22 กิด-ติ-นาด Kit Ti Nat ไม่ระบุ ผู้มีชื่อเสียงมาก
ชนนาถ 14 ชน-นาด Chon Nat หญิง ผู้เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
นุจนาถ 19 นุด-นาด Nut Nat หญิง น้องสาวผู้ร่ายรำ
สุมนนาธ 28 สุ-มน-นาด Su Mon Nat ไม่ระบุ -
จิรนาถ 21 จิ-ระ-นาด Chi Ra Nat หญิง ผู้มีที่พึ่งยั่งยืน
อาทินาถ 19 อา-ทิ-นาด A Thi Nat หญิง ที่พึ่งคนแรก
ประณาท 17 ประ-นาด Pra Nat ชาย เกียงก้อง
ชมนาถ 14 ชม-นาด Chom Nat หญิง สรรเสริญผู้เป็นที่พึ่ง ผู้เป็นที่พึ่งที่ควรสรรเสริญ
ขวัญชนาถ 25 ขวัน-ชะ-นาด Khwan Cha Nat หญิง -
ไพนาท 24 พัย-นาด Phai Nat ชาย -
สิรินาถ 26 สิ-หริ-นาด Si Ri Nat หญิง มีที่พึ่งอันเป็นสิริมงคล
กวินนาฏ 31 กะ-วิน-นาด Ka Win Nat หญิง หญิงสาวผู้ดีงาม
ศินีย์นาถ 47 สิ-นี-นาด Si Ni Nat ไม่ระบุ ที่พึ่งของหญิงสาวผู้มีผิวขาวงาม
กิติญานาถ 24 กิ-ติ-ยา-นาด Ki Ti Ya Nat หญิง ผู้มีความรู้เป็นที่พึ่งและมีชื่ิอเสียง
เอกอำนาจ 28 เอก-อัม-นาด Ek Am Nat ไม่ระบุ -
นาสกร 18 นาด-กอน Nat Kon ไม่ระบุ -
รัฐนาท 24 รัด-ทะ-นาด Rat Tha Nat ได้ทั้งชายและหญิง ประเทศที่บรรลือ
กุญจนาท 19 กุน-จะ-นาด Kun Cha Nat หญิง เชื้อสายที่บันลือ
นาถพัฒน์ 36 นาด-ถะ-พัด Nat Tha Phat ชาย ผู้เจริญด้วยที่พึ่ง
อำนาจ 19 อัม-นาด Am Nat หญิง สิทธิ, ความสามารถ , กำลัง, ความรุนแรง, ความบังคับบัญชา, การบังคับ
นาถนัดดา 19 นาด-นัด-ดา Nat Nat Da หญิง -
นรีนาถ 23 นะ-รี-นาด Na Ri Nat ไม่ระบุ -
สินาถ 18 สิ-นาด Si Nat ไม่ระบุ ที่พึ่งที่มีโชค
สุวนาถ 21 สุ-วะ-นาด Su Wa Nat ไม่ระบุ ผู้มีที่พึ่งดี
ธนาตย์ 30 ทะ-นาด Tha Nat ชาย ผู้มีความมั่งคั่งร่ำรวย
นาถ 7 นาด Nat หญิง -