บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ นาคิน

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ นาคิน
ชื่อ นาคิน ความหมาย แปลว่า นาค, งู, ช้าง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นา-คิน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Na Khin
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นาคิน ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 19
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ นาคิน ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นาคิน ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นาคิน ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 47
หมายเลข 47 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังแห่งขวามขยันที่สูญเปล่า เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องต่อสู้และเหน็ดเหนื่อยกว่าชะตาของผู้อื่น ข้อดีของบุคคลที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้คือความขยัน ต้องลงทุนลงแรง ลงความตั้งใจเป็นอย่างมาก ถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิต ด้านเสียคือระวังโดนหลอก อย่าเชื่อใจใครง่ายๆ อีกทั้งยังต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วย มักจะเป็นโรคเกี่ยวกับในช่องท้องทั้งหมด
ชื่อ นาคิน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ นาคิน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นาคิน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ นาคิน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นาคิน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ นาคิน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นาคิน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ นาคิน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นาคิน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ นาคิน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
นาวินี 28 นา-วิ-นี Na Wi Ni หญิง -
ญาณาธร 19 ยา-นา-ทอน Ya Na Thon หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญา
ศิรินา 25 สิ-หริ-นา Si Ri Na หญิง เป็นสิริมงคล
ฆนาคม 18 คะ-นา-คม Kha Na Khom ชาย ฤดูฝน
สรัญชนา 27 สะ-รัน-ชะ-นา Sa Ran Cha Na หญิง คนผู้ซื่อตรง
กวินนาฏ 31 กะ-วิน-นาด Ka Win Nat หญิง หญิงสาวผู้ดีงาม
รุจินาถ 22 รุ-จิ-นาด Ru Chi Nat หญิง -
รัตนนาวี 35 รัด-ตะ-นะ-นา-วี Rat Ta Na Na Wi หญิง -
อภิกขณา 20 อะ-พิก-ขะ-นา A Phik Kha Na หญิง เนืองนิจ
ธณาศักดิ์ 36 ทะ-นา-สัก Tha Na Sak ชาย -
ชนารัญช์ 31 ชะ-นา-รัน Cha Na Ran หญิง เป็นที่ชื่นชมแก่คนทั้งหลาย
ภัคชิณา 21 พัก-คะ-ชิ-นา Phak Kha Chi Na หญิง -
รัตน์จนา 37 รัด-จะ-นา Rat Cha Na หญิง -
ชีวนาถ 22 ชี-วะ-นาด Chi Wa Nat ชาย เจ้าชีวิต
กาญจนานุช 26 กาน-จะ-นา-นุด Kan Cha Na Nut ไม่ระบุ น้องสาวเปรียบดังทอง
วัลธนา 26 วัน-ทะ-นา Wan Tha Na ไม่ระบุ การไหว้
ขวัญทนา 23 ขวัน-ทะ-นา Khwan Tha Na หญิง -
กัมปนาท 19 กัม-ปะ-นาด Kam Pa Nat ชาย เสียงกึกก้อง, เสียงดัง
ประนาท 17 ประ-นาด Pra Nat ชาย เกียงก้อง
ญาญีนาก 23 ยา-ยี-นาก Ya Yi Nak หญิง -
รัตณาวดี 31 รัด-นา-วะ-ดี Rat Na Wa Di หญิง -
พิษณุนาษ 32 พิด-นุ-นาด Phit Nu Nat ไม่ระบุ -
นาฏอนงค์ 41 นาด-ตะ-อะ-นง Nat Ta A Nong หญิง -
ธินาพร 26 ทิ-นา-พอน Thi Na Phon หญิง -
ยาลีณา 28 ยา-ลี-นา Ya Li Na หญิง -
อันนา 21 อัน-นา An Na หญิง ข้าว
ลัคนาวรรณ 39 ลัก-คะ-นา-วัน Lak Kha Na Wan หญิง -
รัตชณา 19 รัด-ชะ-นา Rat Cha Na หญิง รัศมี, ประกาย
หนาม 16 หนาม Nam หญิง -
คุณากร 16 คุ-นา-กอน Khu Na Kon ชาย บ่อแห่งเกิดความดี
สุจินนา 29 สุ-จิน-นา Su Chin Na ไม่ระบุ ความบริสุทธิ์
วัลนา 22 วัน-ละ-นา Wan La Na หญิง ผันกลับห
นาว 12 นาว Nao ชาย -
นัยยนา 31 นัย-ยะ-นา Nai Ya Na หญิง ดวงตา
รัตนาพร 29 รัด-ตะ-นา-พอน Rat Ta Na Phon หญิง ผู้ประเสริฐดุจแก้วมณี
ยมนารัตน์ 44 ยม-มะ-นา-รัด Yom Ma Na Rat หญิง -
คุณาพร 23 คุ-นา-พอน Khu Na Phon ไม่ระบุ ความดีอันประเสริฐ
มัณฑทนา 24 มัน-ทะ-นา Man Tha Na ไม่ระบุ คำสดุดี
กุลตนาช 19 กุน-ตะ-หนาด Kun Ta Nat หญิง -
รัฐนารี 34 รัด-ทะ-นา-รี Rat Tha Na Ri ไม่ระบุ -