บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ นาคิน

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ นาคิน
ชื่อ นาคิน ความหมาย แปลว่า นาค, งู, ช้าง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นา-คิน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Na Khin
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นาคิน ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 19
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ นาคิน ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นาคิน ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นาคิน ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 47
หมายเลข 47 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังแห่งขวามขยันที่สูญเปล่า เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องต่อสู้และเหน็ดเหนื่อยกว่าชะตาของผู้อื่น ข้อดีของบุคคลที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้คือความขยัน ต้องลงทุนลงแรง ลงความตั้งใจเป็นอย่างมาก ถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิต ด้านเสียคือระวังโดนหลอก อย่าเชื่อใจใครง่ายๆ อีกทั้งยังต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วย มักจะเป็นโรคเกี่ยวกับในช่องท้องทั้งหมด
ชื่อ นาคิน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ นาคิน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นาคิน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ นาคิน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นาคิน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ นาคิน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นาคิน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ นาคิน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นาคิน สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ นาคิน มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กรุณาพร 24 กะ-รุ-นา-พอน Ka Ru Na Phon หญิง ผู้มีความเป็นเลิศในความเอื้อเฟื้อ
อัญคณางค์ 39 อัน-คะ-นาง An Kha Nang หญิง -
ชุตินาฏ 25 ชุ-ติ-นาด Chu Ti Nat ไม่ระบุ หญิงสาวที่รุ่งเรือง
ปิยะนาท 25 ปิ-ยะ-นาด Pi Ya Nat ไม่ระบุ ผู้มีความรักเป็นที่พึง
สุวนาถ 21 สุ-วะ-นาด Su Wa Nat ไม่ระบุ ผู้มีที่พึ่งดี
พณาวรรณ 33 พะ-นา-วัน Pha Na Wan ไม่ระบุ -
กวินนาฎ 27 กะ-วิน-นาด Ka Win Nat หญิง หญิงสาวผู้ดีงาม
แสงจันทร์จนา 52 แสง-จัน-จะ-นา Saeng Chan Cha Na หญิง -
วรรญณา 24 วัน-นา Wan Na หญิง ปรารถนา
คณานิตย์ 39 คะ-นา-นิด Kha Na Nit ไม่ระบุ สม่ำเสมอมาก
ปรีณางค์ 34 ปรี-นาง Pri Nang หญิง -
อตินาฎร์ 37 อะ-ติ-นาด A Ti Nat ไม่ระบุ -
นาละเอียด 40 นา-ละ-เอียด Na La Iat หญิง -
ประณาท 17 ประ-นาด Pra Nat ชาย เกียงก้อง
พจน์จนา 40 พด-จะ-นา Phot Cha Na หญิง -
วีณาวดี 33 วี-นา-วะ-ดี Wi Na Wa Di หญิง ชื่อสตรี
ทนา 7 ทะ-นา Tha Na ไม่ระบุ ทรัพย์
ญาณารณพ 28 ยาน-นา-ระ-นบ Yan Na Ra Nop ชาย ทะเลแห่งความรู้นักปราชญ์
อำเนา 15 อัม-เนา Am Nao หญิง -
สินพนา 30 สิน-พะ-นา Sin Pha Na ไม่ระบุ -
วิไลลักขณา 44 วิ-ลัย-ลัก-ขะ-นา Wi Lai Lak Kha Na ไม่ระบุ ลักษณะอันงดงาม
ปวีนา 21 ปะ-วี-นา Pa Wi Na หญิง ฉลาด, ชำนาญ
อาภาลักษณา 30 อา-พา-ลัก-สะ-นา A Pha Lak Sa Na หญิง -
นทีนาถ 20 นะ-ที-นาด Na Thi Nat หญิง เจ้าแม่น้ำคือทะเล
ชนายุทธ 22 ชะ-นา-ยุด Cha Na Yut ชาย ผู้ที่ไม่มีใครรบชนะได้
พนาไพร 35 พะ-นา-พรัย Pha Na Phrai หญิง -
นาคนวล 27 นาก-นวน Nak Nuan หญิง -
ศิรินารี 36 สิ-หริ-นา-รี Si Ri Na Ri หญิง -
สุพัทนา 27 สุ-พัด-ทะ-นา Su Phat Tha Na ไม่ระบุ มีใบหน้าสวยงาม
ศิริวัฒนา 38 สิ-หริ-วัด-ทะ-นา Si Ri Wat Tha Na หญิง ผู้มีความเจริญอย่างก้าวหน้า
ปิยนารถ 25 ปิ-ยะ-นาด Pi Ya Nat หญิง ผู้มีความรักเป็นที่พึง
ศรีศนา 31 สี-สะ-หนา Si Sa Na หญิง -
เนาวดี 22 เนา-วะ-ดี Nao Wa Di หญิง -
ผติณห์ณา 40 ผะ-ติน-นา Pha Tin Na หญิง -
นาตอนต์ 32 นา-ตอน Na Ton หญิง -
วัลลณา 28 วัน-ละ-นา Wan La Na ไม่ระบุ ผันกลับห
ศศิณา 24 สะ-สิ-นา Sa Si Na หญิง -
รัคคณา 22 รัก-คะ-นา Rak Kha Na ไม่ระบุ -
วิษนาท 21 วิด-นาด Wit Nat หญิง -
นาถฬดา 14 นาด-ละ-ดา Nat La Da หญิง บริสุทธิ์