บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ นัยนันทร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ นัยนันทร์
ชื่อ นัยนันทร์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีความสุข เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัย-ยะ-นัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nai Ya Nan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นัยนันทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ นัยนันทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นัยนันทร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นัยนันทร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 64
หมายเลข 64 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชคและความรักใคร่ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นคนได้รับโชคอยู่บ่อยครั้ง มีเสน่ห์ทำให้มิตรสหายรักใคร่ ด้านการงานอยู่ในระดับดีมาก จะได้รับผลสำเร็จจากกิจการหรืองานที่ตนกำลังทำ โดยเฉพาะหากทำอาชีพค้าขาย จะได้กำไรมากเลยทีเดียว ชีวิตประบสบความสำเร็จดีมาก มีความสุขกายสบายใจ หมั่นภาวนาสวดมนตร์ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิจะช่วยให้ชีวิตหลุดพ้นจากอำนาจแห่งความเสื่อมทั้งปวง
ชื่อ นัยนันทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ นัยนันทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นัยนันทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ นัยนันทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นัยนันทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ นัยนันทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นัยนันทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ นัยนันทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นัยนันทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ นัยนันทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นัยนันทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ นัยนันทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อัชนัย 29 อัด-ชะ-นัย At Cha Nai ไม่ระบุ -
ปนัยดา 21 ปะ-นัย-ยะ-ดา Pa Nai Ya Da หญิง ความมีค่าควรสรรเสริญ
พินิจนัย 44 พิ-นิด-นัย Phi Nit Nai ชาย -
นริศรานัยนา 48 นะ-ริด-รา-นัย-ยะ-นา Na Rit Ra Nai Ya Na หญิง -
สุนัยนา 31 สุ-นัย-ยะ-นา Su Nai Ya Na ไม่ระบุ -
นันธ์ดนัย 45 นัน-นัย Nan Nai ชาย -
ดนัยเดช 23 ดะ-นัย-เดด Da Nai Det ไม่ระบุ -
กฤษณ์ดนัย 38 กริด-ดะ-นัย Krit Da Nai ไม่ระบุ ลูกชายที่เปรียบดั่งพระกฤษณะ
สวนัย 30 สะ-วะ-นัย Sa Wa Nai ชาย นำด้วยตัวเอง
ชนิตร์นัยน์ 58 ชะ-นิ-นัย Cha Ni Nai ไม่ระบุ แหล่งกำเนิดของดวงตา
ดินัย 22 ดิ-นัย Di Nai ชาย -
ชนัยชาติ 29 ชะ-นัย-ชาด Cha Nai Chat ชาย -
จิรดนัย 32 จิ-ระ-ดะ-นัย Chi Ra Da Nai ชาย ลูกชายผู้ยั่งยืน, ลูกชายผู้อยู่ตลอดกาลนาน
ประไณย 32 ประ-นัย Pra Nai ชาย ผู้ว่านอนสอนง่าย
ดนัยยุพา 36 ดะ-นัย-ยุ-พา Da Nai Yu Pha หญิง ลูกสาวสวย
พชรดนัย 32 พะ-ชะ-ระ-ดะ-นัย Pha Cha Ra Da Nai ชาย มีกำลังกล้าแกร่งดุจเพชร
ประนัย 27 ประ-นัย Pra Nai หญิง ผู้ว่านอนสอนง่าย
ยอดดะนัย 37 ยอด-ดะ-นัย Yot Da Nai ชาย -
ภูวไนย 31 พู-วะ-นัย Phu Wa Nai ชาย -
ดะนัย 22 ดะ-นัย Da Nai ชาย ลูกชาย
ธนัยรัล 35 ทะ-นัย-รัน Tha Nai Ran หญิง -
อนุนัย 29 อะ-นุ-นัย A Nu Nai ชาย ความเป็นมิตร
หงไน 21 หง-นัย Hong Nai หญิง -
ปณัยกร 24 ปะ-นัย-กอน Pa Nai Kon ชาย ที่ให้ความรักคำสรรเสริญ
นัยน์ชนก 39 นัย-ชะ-นก Nai Cha Nok ชาย -
ดาระนัย 27 ดา-ระ-นัย Da Ra Nai หญิง -
จระนัย 31 จอ-ระ-นัย Cho Ra Nai หญิง -
นัยนุตสว์ 48 นัย-ยะ-นุด Nai Ya Nut หญิง เพลินตาสิ่งน่ารักน่าดู
หัสนัย 33 หัด-สะ-นัย Hat Sa Nai ชาย วิธีการหัวเรา
สิรดานัย 34 สิ-ระ-ดา-นัย Si Ra Da Nai ไม่ระบุ -
นัยนัน 31 นัย-นัน Nai Nan หญิง -
โมไน 23 โม-นัย Mo Nai ไม่ระบุ ความเป็นนักปราชญ์
เจตดนัย 29 เจด-ดะ-นัย Chet Da Nai ไม่ระบุ -
กิตตินัย 32 กิด-ติ-นัย Kit Ti Nai ชาย -
พงษ์วนัย 46 พง-วะ-นัย Phong Wa Nai ไม่ระบุ -
พิศนัย 36 พิด-นัย Phit Nai ไม่ระบุ -
จิรนัย 31 จิ-ระ-นัย Chi Ra Nai ชาย มีความสำคัญตลอดไป
ธีรนัยน์ 46 ที-ระ-นัย Thi Ra Nai ไม่ระบุ นโยบายของนักปราชญ์, การแนะนำของนักปราชญ์
รัตนัย 28 รัด-นัย Rat Nai ชาย -
ตนัย 20 ตะ-นัย Ta Nai ชาย ลูกชาย