บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ นันทิกร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ นันทิกร
ชื่อ นันทิกร ความหมาย แปลว่า ผู้สร้างความสุข เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัน-ทิ-กอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nan Thi Kon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นันทิกร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ นันทิกร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นันทิกร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นันทิกร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ นันทิกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ นันทิกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นันทิกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ นันทิกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นันทิกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ นันทิกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นันทิกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ นันทิกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ทิพานัน 28 ทิ-พา-นัน Thi Pha Nan หญิง ผู้มีใบหน้าสวยงาม
ศิตานันต์ 41 สิ-ตา-นัน Si Ta Nan หญิง มีใบหน้ายิ้มแย้ม, เบิกบาน
ณัฏฐ์ชานันท์ 63 นัด-ชา-นัน Nat Cha Nan หญิง -
พฤฒินันท์ 40 พรึด-ทิ-นัน Phruet Thi Nan ไม่ระบุ -
อานันท์นิตย์ 60 อา-นัน-นิด A Nan Nit หญิง ความสุขความยินดีเสมอตลอดไป
ชนัญทร 20 ชะ-นัน-ทอน Cha Nan Thon ไม่ระบุ ค้ำจุนคน
ปิยะนันท์ 42 ปิ-ยะ-นัน Pi Ya Nan หญิง ยินดีในสิ่งเป็นที่รัก
นัชชนันท์ 37 นัด-ชะ-นัน Nat Cha Nan ไม่ระบุ ผู้ยินดีในแม่น้ำ
นันทิดา 21 นัน-ทิ-ดา Nan Thi Da หญิง ผู้มีความสุขความยินดี
ดุลนันท์ 32 ดุน-นัน Dun Nan ชาย -
ณัญพล 27 นัน-พน Nan Phon ไม่ระบุ -
ชนัญญาณ์ 34 ชะ-นัน-ยา Cha Nan Ya ไม่ระบุ ผู้ที่มีปัญญาและความรอบรู้
นัญนิสา 30 นัน-นิ-สา Nan Ni Sa หญิง เต็มไปด้วยความยินดี
ศรีสุนันท์ 50 สี-สุ-นัน Si Su Nan ไม่ระบุ มีความเจริญเป็นที่ยินดี
อัครนันท์ 42 อัก-คะ-ระ-นัน Ak Kha Ra Nan ชาย -
นันทการ 21 นัน-ทะ-กาน Nan Tha Kan หญิง คนน่ารักและร่าเริง
พงษ์อนันต์ 55 พง-อะ-นัน Phong A Nan ชาย ป่าไม้ที่กว้างใหญ่
สมิทธินันต์ 51 สะ-มิด-ทิ-นัน Sa Mit Thi Nan ไม่ระบุ -
วุฒินัน 28 วุด-ทิ-นัน Wut Thi Nan ชาย -
อัชนันท์ 36 อัด-ชะ-นัน At Cha Nan ไม่ระบุ -
ประพลนันท์ 48 ประ-พน-นัน Pra Phon Nan ไม่ระบุ -
ชนัญภัค 24 ชะ-นัน-พัก Cha Nan Phak ไม่ระบุ โชคของคนที่มีความรู้
พัสนันท์ 43 พัด-สะ-นัน Phat Sa Nan หญิง -
จินต์ณฐนันท์ 65 จิน-นะ-ทะ-นัน Chin Na Tha Nan ไม่ระบุ ความคิดและความยินดีของนักปราชญ์
อดินันท์ 35 อะ-ดิ-นัน A Di Nan ชาย -
อนันต์ธนา 42 อะ-นัน-ทะ-นา A Nan Tha Na ไม่ระบุ -
อนันตพล 37 อะ-นัน-ตะ-พน A Nan Ta Phon ชาย -
คณนันท์กมล 45 คะ-นะ-นัน-กะ-มน Kha Na Nan Ka Mon ไม่ระบุ -
ถคนันท์ 29 พะ-คบ-นัน Pha Khop Nan หญิง ยินดีในโชคหรือสิริมงคล
อนันธิญา 33 อะ-นัน-ทิ-ยา A Nan Thi Ya หญิง -
กัลยนันต์ 45 กัน-ยะ-นัน Kan Ya Nan ไม่ระบุ นางผู้มีความงามมาก
อนันต์ถิณี 49 อะ-นัน-ถิ-นี A Nan Thi Ni ไม่ระบุ -
กิจนัน 25 กิด-นัน Kit Nan ไม่ระบุ -
ณัฐทินันท์ 47 นัด-ถะ-ทิ-นัน Nat Tha Thi Nan หญิง -
นันทิวร 29 นัน-ทิ-วอน Nan Thi Won หญิง มีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ
ณรัตน์นันท์ 54 นะ-รัด-นัน Na Rat Nan ไม่ระบุ -
ทรัพย์อนันท์ 64 ซับ-อะ-นัน Sap A Nan หญิง -
นันทวัฒ์ 37 นัน-ทะ-วัด Nan Tha Wat ชาย -
ธนัญกรณ์ 36 ทะ-นัน-กอน Tha Nan Kon ไม่ระบุ การกระทำที่ทำด้วยความรู้เรื่องทรัพย์
ฐานันดร 29 ถา-นัน-ดอน Tha Nan Don ชาย ตำแหน่งการงาน