บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ นันทพรรณ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ นันทพรรณ
ชื่อ นันทพรรณ ความหมาย แปลว่า ผู้ยินดีในวงศ์ตระกูลของตน เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัน-ทะ-พัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nan Tha Phan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นันทพรรณ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ นันทพรรณ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นันทพรรณ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นันทพรรณ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ นันทพรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ นันทพรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นันทพรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ นันทพรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นันทพรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ นันทพรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นันทพรรณ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ นันทพรรณ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชนัฐชนัญญา 40 ชะ-นัด-ชะ-นัน-ยา Cha Nat Cha Nan Ya หญิง ผู้มีความรู้เรื่องคนแปดคน
สานันทินี 39 สา-นัน-ทิ-นี Sa Nan Thi Ni หญิง ผู้รู้สึกว่ามีความบันเทิง, ผู้รู้สึกว่ามีความสุข
ธนอนันต์ 41 ทะ-นะ-อะ-นัน Tha Na A Nan ชาย ผู้มีทรัพย์ไม่สิ้นสุด
นันทินา 25 นัน-ทิ-นา Nan Thi Na ไม่ระบุ -
สุนันทน 28 สุ-นัน-ทน Su Nan Thon ไม่ระบุ -
นภนันท์ 30 นบ-พะ-นัน Nop Pha Nan หญิง เพลิดเพลินในสิ่งใหม่ๆ
ธันยนันท์ 45 ทัน-ยะ-นัน Than Ya Nan หญิง -
ณัฐนันท์ 42 นัด-ถะ-นัน Nat Tha Nan หญิง ผู้ชื่นชมยินดีในความรู้
ธีรนันต์ 41 ที-ระ-นัน Thi Ra Nan ชาย นักปราชญ์ผู้ร่าเริง
ธนัตถ์นพนันท์ 63 ถะ-นัด-นบ-พะ-นัน Tha Nat Nop Pha Nan ชาย ผู้ยินดีในสิ่งใหม่ที่มีกำไรเป็นทรัพย์
เบญญนันท์ 36 เบ็น-ยะ-นัน Ben Ya Nan หญิง -
นรีนันท์ 40 นะ-รี-นัน Na Ri Nan หญิง สตรีผู้น่ายินดี
ธีรานันท์ 40 ที-รา-นัน Thi Ra Nan ชาย ความยินดีของนักปราชญ์
ชนัญทิกานต์ 39 ชะ-นัน-ทิ-กาน Cha Nan Thi Kan หญิง -
นันท์ณภัส 41 นัน-นะ-พัด Nan Na Phat หญิง แสงสว่างแห่งปัญญาที่น่ายินดี, ผู้มีความยินดีในแสงสว่างแห่งปัญญา
ธนัญดา 19 ทะ-นัน-ดา Tha Nan Da หญิง ผู้มั่นคงด้วยทรัพย์, ผู้มีทรัพย์มาก
ทัศน์ธมนันท์ 59 ทัด-ทะ-มะ-นัน That Tha Ma Nan หญิง ผู้มีความสุขดุจความงามแห่งดวงจันทร์
สุวนัน 28 สุ-วะ-นัน Su Wa Nan หญิง ผู้มีความยินดี, เพลิดเพลินดี
สุระนันท์ 40 สุ-ระ-นัน Su Ra Nan ชาย -
ทรรศนันท์ 40 ทัด-สะ-นัน That Sa Nan ชาย ดูเพลิน, เพลิดเพลิน
รุจินันท์ 39 รุ-จิ-นัน Ru Chi Nan หญิง -
เกียรติอนันต์ 61 เกียด-อะ-นัน Kiat A Nan ไม่ระบุ มีเกียรติมากไม่สิ้นสุด
ชนัญธิดา 25 ชะ-นัน-ทิ-ดา Cha Nan Thi Da หญิง ลูกสาวที่มีความรู้
กชนันท์ 27 กด-ชะ-นัน Kot Cha Nan ชาย ยินดีในดอกบัวดอกบัวน่ารัก
นันทยต 26 นัน-ทะ-ยด Nan Tha Yot ชาย ที่ให้ความร่าเริงยินดีมีสุข
นันทพล 29 นัน-ทะ-พน Nan Tha Phon ไม่ระบุ -
พงษ์อนันต์ 55 พง-อะ-นัน Phong A Nan ชาย ป่าไม้ที่กว้างใหญ่
ชุตินันท์ 34 ชุ-ติ-นัน Chu Ti Nan หญิง ยินดีในความสว่างไสวรุ่งเรือง
สรัสนันท์ 46 สะ-รัด-สะ-นัน Sa Rat Sa Nan หญิง ผู้ชอบโอชารส
ธนันชญา 25 ทะ-นัน-ชะ-ยา Tha Nan Cha Ya ไม่ระบุ -
นิชนันทน์ 40 นิด-นัน Nit Nan หญิง ยินดีตลอดกาล
นันท์นรินทร์ 56 นัน-นะ-ริน Nan Na Rin ได้ทั้งชายและหญิง ความยินดีของผุ้เป็นใหญ่ในหมู่ชน
ประพลนันท์ 48 ประ-พน-นัน Pra Phon Nan ไม่ระบุ -
ณัฐธินันท์ 50 นัด-ถะ-ทิ-นัน Nat Tha Thi Nan หญิง -
ชวานันท์ 33 ชะ-วา-นัน Cha Wa Nan ไม่ระบุ ความยินดีในเชาว์ปัญญา
กิจนัน 25 กิด-นัน Kit Nan ไม่ระบุ -
ปุญญนันท์ 35 ปุน-ยะ-นัน Pun Ya Nan หญิง ผู้มีความสุขด้วยพลังของบุญ
ณัรพร 25 นัน-พอน Nan Phon ไม่ระบุ -
กฤษณ์นันท์ 44 กริด-นัน Krit Nan ไม่ระบุ ยินดีดั่งพระกฤษณะ
ศิศุนันท์ 43 สิ-สุ-นัน Si Su Nan หญิง ความยินดีในวัยเด็ก