บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ นันทพรรณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ นันทพรรณ์
ชื่อ นันทพรรณ์ ความหมาย แปลว่า ผู้ยินดีในวงศ์ตระกูลของตน เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัน-ทะ-พัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nan Tha Phan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นันทพรรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ นันทพรรณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นันทพรรณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นันทพรรณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ นันทพรรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ นันทพรรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นันทพรรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ นันทพรรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นันทพรรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ นันทพรรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นันทพรรณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ นันทพรรณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
คัคนนันท์ 41 คัก-คะ-นะ-นัน Khak Kha Na Nan ไม่ระบุ ชื่นชมท้องฟ้า
ปิยะนันต์ 44 ปิ-ยะ-นัน Pi Ya Nan ไม่ระบุ ยินดีในสิ่งที่เป็นที่รัก
หนัน 19 หนัน Nan ไม่ระบุ -
ชนัญญ 19 ชะ-นัน Cha Nan ไม่ระบุ คนที่แตกต่างจากคนอื่น
สุทธิ์นันท์ 50 สุด-นัน Sut Nan ไม่ระบุ -
ฉัตระธนัน 38 ฉัด-ระ-ทะ-นัน Chat Ra Tha Nan ไม่ระบุ ร่มเงาของผู้มีทรัพย์
นรานันทน์ 39 นะ-รา-นัน Na Ra Nan ชาย ผู้เป็นความยินดีแห่งคนทั้งปวง
ศินันท์ 35 สิ-นัน Si Nan หญิง -
นันท์ชัย 38 นัน-ชัย Nan Chai ชาย -
นุสนันท์ 37 นุด-นัน Nut Nan ไม่ระบุ -
จิชนันท์ 36 จิ-ชะ-นัน Chi Cha Nan ไม่ระบุ -
คคนนันทน์ 42 คะ-คะ-นะ-นัน Kha Kha Na Nan ไม่ระบุ ผู้มีความสุขดุจฟ้า
สุนันทร์ 36 สุ-นัน Su Nan หญิง ผู้มีความสุขดี
นันติพนธ์ 47 นัน-ติ-พน Nan Ti Phon ไม่ระบุ -
จิรนันท์ 38 จิ-ระ-นัน Chi Ra Nan ชาย มีผู้ชื่นชมยินดี
กัญญนันทน์ 42 กัน-ยะ-นัน Kan Ya Nan ไม่ระบุ หญิงที่มีความยินดี
นันสุนีย์ 51 นัน-สุ-นี Nan Su Ni ไม่ระบุ -
นันทปรีชา 31 นัน-ทะ-ปรี-ชา Nan Tha Pri Cha ชาย -
จีรนัน 31 จี-ระ-นัน Chi Ra Nan หญิง ผู้มีความเพลิดเพลินยินดียาวนาน
อนันต์กร 37 อะ-นัน-กอน A Nan Kon ไม่ระบุ -
นันท์ธนาดา 36 นัน-ทะ-นา-ดา Nan Tha Na Da ไม่ระบุ -
ชนิตร์นันท์ 51 ชะ-นิด-นัน Cha Nit Nan ชาย แหล่งกำเนิดความยินดี
อนันยา 29 อะ-นัน-ยา A Nan Ya ไม่ระบุ เป็นหนึ่ง, ไม่มีสอง
ภรชนันต์ 33 พอน-ชะ-นัน Phon Cha Nan หญิง ให้เกิดพร มีกำเนิดประเสริฐ
ชาฎินันท์ 36 ชา-ดิ-นัน Cha Di Nan ไม่ระบุ -
ชนันชา 19 ชะ-นัน-ชา Cha Nan Cha หญิง คนที่เกิดมามีความรู้
สิฎฐิธนัน 47 สิด-ทิ-ทะ-นัน Sit Thi Tha Nan ชาย ร่ำรวยเป็นเศรษฐี
กมลวนันท์ 42 กะ-มน-วะ-นัน Ka Mon Wa Nan ไม่ระบุ -
นันทวรรณ 34 นัน-ทะ-วัน Nan Tha Wan หญิง ชื่อสวนของพระอินทร์
นันทพงษ์ 38 นัน-ทะ-พง Nan Tha Phong ชาย เชื้อสายแห่งความสุข
ชนิญานันทน์ 45 ชะ-นิ-ยา-นัน Cha Ni Ya Nan ไม่ระบุ คนที่มีความยินดีในความรู้
กมลานันท์ 37 กะ-มะ-ลา-นัน Ka Ma La Nan หญิง บัวบาน
ปภานัน 18 ปะ-พา-นัน Pa Pha Nan หญิง ผู้มีใบหน้างดงาม
บุญยนันท์ 39 บุน-ยะ-นัน Bun Ya Nan ชาย -
รสนันท์ 35 รด-สะ-นัน Rot Sa Nan ไม่ระบุ มีรสนิยมดี
ณัญพนธ์ 39 นัน-พน Nan Phon ไม่ระบุ -
ณัฐชนันท์ 44 นัด-ถะ-ชะ-นัน Nat Tha Cha Nan หญิง ความยินดีที่เกิดจากนักปราชญ์
อานันดา 23 อา-นัน-ดา A Nan Da หญิง -
ภาคินันท์ 34 พา-คิ-นัน Pha Khi Nan ชาย -
ชยานันท์ 35 ชะ-ยา-นัน Cha Ya Nan ชาย ชัยชนะอันน่ายินดี