บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ นัทลิตา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ นัทลิตา
ชื่อ นัทลิตา ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้น่ารัก เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-ลิ-ตา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Li Ta
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นัทลิตา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ นัทลิตา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นัทลิตา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นัทลิตา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 54
หมายเลข 54 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชค เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้กลายเป็นคนมีโชคลาภที่ได้มาอย่างต่อเนื่อง ได้บ่อย ได้แล้วได้อีก อะไรที่ไม่คาดคิด คาดฝันว่าจะได้ ก็ได้มาอย่างง่าย โดยเฉพาะเงินก้อนโต หมายเลขนี้ให้พลังบวกด้านโชคลาภทางการเงินค่อนข้างสูงมาก อีกทั้งสามารถวางแผนร่วมมือทำอะไรบางอย่างกับใครก็จะได้รับการสนับสนุนไปให้ถึงฝั่งฝัน หน้าที่การงานดีมาก ความสำเร็จของชีวิตดีมาก เป็นหมายเลขที่ใครๆ ต่างก็อยากจะได้รับอิทธิพลจากพลังของมัน
ชื่อ นัทลิตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ นัทลิตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นัทลิตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ นัทลิตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นัทลิตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ นัทลิตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นัทลิตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ นัทลิตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นัทลิตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ นัทลิตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ชนัตร์รมณ 41 ชะ-นัด-ระ-มน Cha Nat Ra Mon หญิง ความสุขและร่มเย็น
นัฐกานต์ 37 นัด-ถะ-กาน Nat Tha Kan ชาย นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
พรนัชชา 26 พอน-นัด-ชา Phon Nat Cha หญิง สายน้ำที่ประเสริฐ
ปภาณัฐ 22 ปะ-พา-นัด Pa Pha Nat หญิง ลมหายใจและแสงสว่างแห่งนักปราชญ์
นัฐนารี 35 นัด-ถะ-นา-รี Nat Tha Na Ri หญิง -
ณัฉฐ์รดา 38 นัด-ระ-ดา Nat Ra Da ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้ยินดี
ณัฏฐพัชร 45 นัด-ทะ-พัด Nat Tha Phat ชาย มีความรู้ดุจเพชร
ณัฐวัช 30 นัด-ถะ-วัด Nat Tha Wat ไม่ระบุ ความประพฤติของนักปราชญ์
ธนัฐชัย 36 ทะ-นัด-ชัย Tha Nat Chai ชาย ชัยชนะที่เกิดจากทรัพย์
ณัฎฐณิชา 35 นัด-ถะ-นิ-ชา Nat Tha Ni Cha หญิง ปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
ณัฐธวี 35 นัด-ถะ-ทะ-วี Nat Tha Tha Wi ไม่ระบุ -
ณัฐกมล 30 นัด-กะ-มน Nat Ka Mon หญิง นักปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ดุจดอกบัว
ณัฏฐ์ธาวัน 56 นัด-ทา-วัน Nat Tha Wan ได้ทั้งชายและหญิง ปราชญ์ผู้บริสุทธิ์,ปราชญ์ผู้ว่องไว
ณัฐจรีย์ 52 นัด-จะ-รี Nat Cha Ri หญิง ความประพฤติของนักปราชญ์
ฑาห์ณัฏฐ์ 54 ทา-นัด Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ชอบทำความดี
ณัฐณิชา 30 นัด-นิ-ชา Nat Ni Cha หญิง ฉลาดและบริสุทธิ์
ธนัฐตา 26 ทะ-นัด-ตา Tha Nat Ta หญิง -
ณัฐศิษฏ์ 51 นัด-ถะ-สิด Nat Tha Sit ชาย มีปัญญาเหมือนนักปราชญ์
ศุภณัฐชา 30 สุบ-พะ-นัด-ถะ-ชา Sup Pha Nat Tha Cha หญิง -
ณัฏฐ์ธนน 50 นัด-ทะ-นน Nat Tha Non ชาย ปราชญ์ผู้มีทรัพย์
ณัฏฐ์ชาดา 41 นัด-ชา-ดา Nat Cha Da หญิง หญิงผู้เกิดมาเป็นนักปราชญ์
ณัฐฒิยา 34 นัด-ถะ-ทิ-ยา Nat Tha Thi Ya หญิง -
นัดตญา 18 นัด-ตะ-ยา Nat Ta Ya ไม่ระบุ -
ญาณ์ณัฐชา 40 ยาน-นัด-ชา Yan Nat Cha หญิง ผู้เกิดจากปราชญ์ผู้รอบรู้
ณัฏฐ์ณิศชา 55 นัด-นิด-ชา Nat Nit Cha หญิง ผู้ที่เกิดมามีปัญญาอันยิ่งใหญ่เหมือนนักปราชญ์
ณัฏฐ์ธนิน 54 นัด-ทะ-นิน Nat Tha Nin ได้ทั้งชายและหญิง ปราชญ์ผู้มีทรัพย์
นัฐนนท์ 38 นัด-ถะ-นน Nat Tha Non ชาย ผู้เป็นที่ชื่ชมของเหล่านักปราชญ์
กรณัฐรัชต์ 45 กอน-นัด-ถะ-รัด Kon Nat Tha Rat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้สร้างเงินของนักปราชญ์
นัฐนรี 34 นัด-ถะ-นะ-รี Nat Tha Na Ri หญิง -
ปันธณัฏฐ์ 51 ปัน-ทะ-นัด Pan Tha Nat ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้ให้
นัฏฐาเนตร 42 นัด-ถา-เนด Nat Tha Net หญิง -
ปนัสตา 22 ปะ-หนัด-ตา Pa Nat Ta ไม่ระบุ -
นัฐธิรา 31 นัด-ถะ-ทิ-รา Nat Tha Thi Ra หญิง -
ณัชฌากานต์ 36 นัด-ชา-กาน Nat Cha Kan หญิง ผู้เป็นที่รักในนิสัยและความรู้
จีรณัทย์ 44 จี-ระ-นัด Chi Ra Nat ชาย -
ณัฏฐญาภรณ์ 51 นัด-ทะ-ยา-พอน Nat Tha Ya Phon หญิง ผู้ค้ำจุนความรู้ของนักปราชญ์
ธนินณัฏฐ์ 54 ทะ-นิน-นัด Tha Nin Nat หญิง นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์
มนัสยา 30 มะ-นัด-ยา Ma Nat Ya ไม่ระบุ -
ธนัทอร 24 ทะ-นัด-ออน Tha Nat On หญิง -
ณัฐฐา 28 นัด-ถา Nat Tha หญิง ผู้มีความรู้