บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ นัทธ์ฐภัค

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ นัทธ์ฐภัค
ชื่อ นัทธ์ฐภัค ความหมาย แปลว่า ผู้ผูกพันกับความมั่งมี เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัน-ทะ-พัก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nan Tha Phak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นัทธ์ฐภัค ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ นัทธ์ฐภัค ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นัทธ์ฐภัค ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นัทธ์ฐภัค ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 81
หมายเลข 81 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตที่จู่ๆ ก็รุ่งเรือง กลับกลายเป็นดิ่งลงเหวได้ ตลอดชีวิตนี้มีปัจจัยต่างๆ มากมายทำให้ชีวิตของคุณไม่แน่ไม่นอน มีการโยกย้ายถิ่นฐานกันอยู่บ่อยครั้ง หน้าที่การงานไม่มั่นคง ย้ายตำแหน่ง ย้ายหน้าที่อยู่ตลอด อีกทั้งยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทและการถูกทรยศหักหลังจากสังคมและคนรอบข้าง ระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังทุกชนิด ที่สำคัญพลังของหมายเลขนี้จะให้ผลแย่ในเรื่องของความรัก จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ
ชื่อ นัทธ์ฐภัค สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ นัทธ์ฐภัค มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นัทธ์ฐภัค สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ นัทธ์ฐภัค มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นัทธ์ฐภัค สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ นัทธ์ฐภัค มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นัทธ์ฐภัค สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ นัทธ์ฐภัค มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สุจิตรานันท์ 50 สุ-จิ-ตรา-นัน Su Chi Tra Nan หญิง สตรีผู้มีความสุขและมีจิตใจดี
นัญชลี 28 นัน-ชะ-ลี Nan Cha Li หญิง -
พนิตนันท์ 44 พะ-นิด-นัน Pha Nit Nan ชาย ชอบความรื่นเริง, มีความยินดีอันเป็นที่รัก
ศิรินัน 33 สิ-หริ-นัน Si Ri Nan หญิง ผู้ยินดีในความงาม, ผู้ยินดีในความเจริญ
กัญจน์ธนัญญา 51 กัน-จะ-ทะ-นัน-ยา Kan Cha Tha Nan Ya หญิง ผู้มีความรู้เรื่องทรัพย์และทองคำ
พัทธ์ฐานันท์ 60 พัด-ถา-นัน Phat Tha Nan หญิง ผู้มีความสุขอันมั่นคงผูกพัน
รุ่งอนันต์ 40 รุ่ง-อะ-นัน Rung A Nan ชาย ความรุ่งเรืองที่ไม่มีที่สิ้นสุด
สตนันต์ 36 สด-นัน Sot Nan หญิง -
อนัน 20 อะ-นัน A Nan ชาย ผู้ไม่มีหนี้
วชินันท์ 36 วะ-ชิ-นัน Wa Chi Nan หญิง เพชรแห่งความสุข
ชนันทร์ 30 ชะ-นัน Cha Nan ชาย เกิดความยินดี
ชนัญชิญา 26 ชะ-นัน-ชิ-ยา Cha Nan Chi Ya ไม่ระบุ ผู้ชนะคนอื่น
ยุกตะนันท์ 41 ยุก-ตะ-นัน Yuk Ta Nan ชาย ประกอบด้วยความยินดี
เอกนันต์ 35 เอก-นัน Ek Nan ไม่ระบุ -
ธันยานันท์ 46 ทัน-ยา-นัน Than Ya Nan หญิง ความยินดีที่นำมาซึ่งความเจริญ
ณวณรร 24 นะ-วะ-นัน Na Wa Nan หญิง ความยินดี 9 ประการ
กมลานนท์ 33 กะ-มะ-ลา-นัน Ka Ma La Nan หญิง บัวบาน
จำนรรจา 27 จัม-นัน-จา Cham Nan Cha หญิง -
จนัญญา 24 จะ-นัน-ยา Cha Nan Ya หญิง -
นันทิช 21 นัน-ทิด Nan Thit ชาย ผู้เกิดมาเพื่อความสุข, เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน
ฐานันดร์ 38 ถา-นัน Tha Nan ไม่ระบุ ความยินดีอันมั่นคง
อนันกานต์ 39 อะ-นัน-กาน A Nan Kan ไม่ระบุ -
ภวรัญชน์ 35 พะ-วะ-นัน Pha Wa Nan ชาย ทำให้ชาวโลกยินดี, เป็นที่ยินดีของชาวโลก
มณัญ 18 มะ-นัน Ma Nan ไม่ระบุ ผู้รู้ใจ
ฐิตินันทน์ 49 ทิ-ติ-นัน Thi Ti Nan หญิง ความยินดีที่มั่นคง
ชนัญญ 19 ชะ-นัน Cha Nan หญิง คนที่แตกต่างจากคนอื่น
นันทน์ลภณ 41 นัน-ทะ-ละ-พน Nan Tha La Phon ชาย ผู้มีลาภที่น่ายินดี
หัสนัน 30 หัด-สะ-นัน Hat Sa Nan ไม่ระบุ ความร่าเริงยินดี
ธิตินันท์ 39 ทิ-ติ-นัน Thi Ti Nan หญิง ความสุขที่ได้เรียนรู้, ยินดีในปัญญา
กฤษธนันตา 28 กริด-สะ-ทะ-นัน-ตา Krit Sa Tha Nan Ta ไม่ระบุ ผู้มีเกียรติเนื่องจากมีทรัพย์มาก
กุณชานัน 24 กุน-ชา-นัน Kun Cha Nan หญิง เชื้อสายผู้เกิดมายินดี
คฑานันท์ 32 คะ-ทา-นัน Kha Tha Nan ไม่ระบุ ผู้ยินดีในกระบอง
วนัญญา 24 วะ-นัน-ยา Wa Nan Ya หญิง -
จุฑานันทน์ 40 จุ-ทา-นัน Chu Tha Nan หญิง ความพอใจที่สูงสุด
วสุอนันต์ 46 วะ-สุ-อะ-นัน Wa Su A Nan ชาย ผุ้มีทรัพย์ล้นเหลือ
ธนัญดล 24 ทะ-นัน-ดน Tha Nan Don ชาย ผู้มีหลักฐานและความรู้ทางทรัพย์
ชนันท์สิทธิ์ 55 ชะ-นัน-สิด Cha Nan Sit ชาย ทำให้ประสบความสำเร็จ
ธนัญพร 29 ทะ-นัน-พอน Tha Nan Phon หญิง ผู้ค้ำจุนความรู้ของผู้มีทรัพย์
จำนรร 20 จัม-นัน Cham Nan หญิง เจรจา พูด กล่าว
นันธินี 34 นัน-ทิ-นี Nan Thi Ni หญิง ผู้มีความบันเทิง, ผู้มีความสุข