บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ นัทธ์ฐภัค

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ นัทธ์ฐภัค
ชื่อ นัทธ์ฐภัค ความหมาย แปลว่า ผู้ผูกพันกับความมั่งมี เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัน-ทะ-พัก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nan Tha Phak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นัทธ์ฐภัค ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ นัทธ์ฐภัค ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นัทธ์ฐภัค ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นัทธ์ฐภัค ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 81
หมายเลข 81 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตที่จู่ๆ ก็รุ่งเรือง กลับกลายเป็นดิ่งลงเหวได้ ตลอดชีวิตนี้มีปัจจัยต่างๆ มากมายทำให้ชีวิตของคุณไม่แน่ไม่นอน มีการโยกย้ายถิ่นฐานกันอยู่บ่อยครั้ง หน้าที่การงานไม่มั่นคง ย้ายตำแหน่ง ย้ายหน้าที่อยู่ตลอด อีกทั้งยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทและการถูกทรยศหักหลังจากสังคมและคนรอบข้าง ระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังทุกชนิด ที่สำคัญพลังของหมายเลขนี้จะให้ผลแย่ในเรื่องของความรัก จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ
ชื่อ นัทธ์ฐภัค สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ นัทธ์ฐภัค มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นัทธ์ฐภัค สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ นัทธ์ฐภัค มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นัทธ์ฐภัค สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ นัทธ์ฐภัค มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นัทธ์ฐภัค สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ นัทธ์ฐภัค มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พิษุนันท์ 41 พิ-สุ-นัน Phi Su Nan หญิง -
สมิทธินันต์ 51 สะ-มิด-ทิ-นัน Sa Mit Thi Nan ชาย -
วเรนันท์ 36 วะ-เร-นัน Wa Re Nan หญิง -
พทธนันท์ 37 พด-ทะ-นัน Phot Tha Nan หญิง -
วนัญญา 24 วะ-นัน-ยา Wa Nan Ya หญิง -
จินต์ณฐ์ฏ์นันท์ 92 จิน-นัน Chin Nan ไม่ระบุ ความคิดและความยินดีของนักปราชญ์
นันติยา 30 นัน-ติ-ยา Nan Ti Ya หญิง -
นันธรภรณ์ 41 นัน-ทอน-พอน Nan Thon Phon หญิง -
ธวัลธีรนันท์ 59 ทะ-วัน-ที-ระ-นัน Tha Wan Thi Ra Nan หญิง ยินดีในความรู้อันบริสุทธิ์
พัชรนันท์ 42 พัด-ชะ-ระ-นัน Phat Cha Ra Nan หญิง มีความยินดีดุจเพชร
นันทนากรณ์ 40 นัน-ทะ-นา-กอน Nan Tha Na Kon หญิง ผู้สร้างความรื่นเริงและความบันเทิง
คณัสนันท์ 44 คะ-นัด-สะ-นัน Kha Nat Sa Nan หญิง เป็นที่เพลิดเพลินของคณะ
นลัชนันท์ 41 นะ-ลัด-นัน Na Lat Nan หญิง -
นันทชพร 29 นัน-ทะ-ชะ-พอน Nan Tha Cha Phon หญิง คนประเสริฐที่เกิดมาเพื่อความสุข
จำนัน 21 จัม-นัน Cham Nan ชาย เจรจา พูด กล่าว
อนันท์ฐกฤต 44 อะ-นัน-ทะ-กริด A Nan Tha Krit ไม่ระบุ -
ศตธรนันท์ 42 สะ-ตะ-ทอน-นัน Sa Ta Thon Nan หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความสุขนับ100 ปี
นภัสสิตานันท์ 56 นะ-พัด-สิ-ตา-นัน Na Phat Si Ta Nan หญิง ท้องฟ้าแห่งความสุขสดใส
กฤษฎินันท์ 39 กริด-ดิ-นัน Krit Di Nan ไม่ระบุ ผู้ยินดีในความฉลาด
ณัญฐาศ์มกานต์ 63 นัน-ถา-กาน Nan Tha Kan หญิง -
ณิจชนันท์ 41 นิด-ชะ-นัน Nit Cha Nan หญิง ผู้มีความสุขความเพลิดเพลิน
ณรัตน์นันท์ 54 นะ-รัด-นัน Na Rat Nan หญิง -
จีระนันต์ 47 จี-ระ-นัน Chi Ra Nan ไม่ระบุ ผู้มีความเพลิดเพลินยินดียาวนาน
ณัฐฐินันท์ 55 นัด-ถิ-นัน Nat Thi Nan หญิง ผู้ยินดีในปราชญ์
ณัชนันท์ 35 นัด-ชะ-นัน Nat Cha Nan หญิง ผู้ยินดีในแม่น้ำ
ทัศนันท์ 36 ทัด-นัน That Nan หญิง ความยินดีสิบประการ
กิตตินันท 30 กิด-ติ-นัน-ทะ Kit Ti Nan Tha ไม่ระบุ -
ชนันชา 19 ชะ-นัน-ชา Cha Nan Cha หญิง คนที่เกิดมามีความรู้
เบญญนันท์ 36 เบ็น-ยะ-นัน Ben Ya Nan หญิง -
จันทรนันทน์ 49 จัน-ทะ-ระ-นัน Chan Tha Ra Nan ชาย ชื่อดาวพระพุธ
นุสนันท์ 37 นุด-นัน Nut Nan ไม่ระบุ -
กาหนัน 21 กา-หนัน Ka Nan ไม่ระบุ -
ชนันท์ภรณ์ 45 ชะ-นัน-พอน Cha Nan Phon หญิง คนที่ทำให้เกิดสิ่งประเสริฐ
วรนันท์ 34 วอ-ระ-นัน Wo Ra Nan ชาย การสรรเสริญ การพรรณนา
ชณัญชิญา 26 ชะ-นัน-ชิ-ยา Cha Nan Chi Ya ไม่ระบุ ผู้ชนะคนอื่น
ศักดิ์อนันต์ 58 สัก-อะ-นัน Sak A Nan ชาย -
กัญญานันท์ 38 กัน-ยา-นัน Kan Ya Nan หญิง หญิงผู้มีความสุข
นนทนันทน์ 40 นน-ทะ-นัน Non Tha Nan ชาย -
นันทน์ณัฐพร 59 นัน-ทะ-นัด-พอน Nan Tha Nat Phon หญิง นักปราชญ์ผู้ประเสริฐด้วยความสุข
ชนัญชิดาภัค 32 ชะ-นัน-ชิ-ดา-พัก Cha Nan Chi Da Phak หญิง ผู้มีโชคต่อการชนะผู้อื่น