บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ นัทกร

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ นัทกร
ชื่อ นัทกร ความหมาย แปลว่า บ่อเกิดแห่งนักปราชญ์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-ทะ-กอน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Tha Kon
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นัทกร ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 15
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ นัทกร ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นัทกร ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นัทกร ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 47
หมายเลข 47 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังแห่งขวามขยันที่สูญเปล่า เป็นเลขระดับปานกลาง หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตต้องต่อสู้และเหน็ดเหนื่อยกว่าชะตาของผู้อื่น ข้อดีของบุคคลที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้คือความขยัน ต้องลงทุนลงแรง ลงความตั้งใจเป็นอย่างมาก ถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิต ด้านเสียคือระวังโดนหลอก อย่าเชื่อใจใครง่ายๆ อีกทั้งยังต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วย มักจะเป็นโรคเกี่ยวกับในช่องท้องทั้งหมด
ชื่อ นัทกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ นัทกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นัทกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ นัทกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นัทกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ นัทกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นัทกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
ชื่อเสียงความสำเร็จ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ นัทกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นัทกร สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ นัทกร มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (15) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ณัฐชฎา 26 นัด-ถะ-ชะ-ดา Nat Tha Cha Da หญิง -
อมรนัส 31 อะ-มอน-นัด A Mon Nat ไม่ระบุ -
จุฑาณัฏฐิ์ 51 จุ-ทา-นัด Chu Tha Nat หญิง นักปราชญ์สูงสุด, จอมปราชญ์
ณัชมนต์ธร 41 นัด-ชะ-มน-ทอน Nat Cha Mon Thon หญิง ผู้ทรงมนตราที่ทำให้เกิดความรู้
ณัจธิญาณ์ 42 นัด-ทิ-ยา Nat Thi Ya หญิง นักปราชญ์ผู้ทรงภูมิวิทยาการ
นัฏฐวี 40 นัด-ทะ-วี Nat Tha Wi หญิง -
ชัญญณัฏฐ์ 50 ชัน-ยะ-นัด Chan Ya Nat หญิง นักปราชญ์ที่มีความรู้มาก
ณัฐฐารินทร์ 55 นัด-ถา-ริน Nat Tha Rin หญิง เจ้าแห่งนักปราชญ์
นัฐธนพ 35 นัด-ทะ-นบ Nat Tha Nop ชาย ความรู้ใหม่
ธนัชชานันท์ 42 ทะ-นัด-ชา-นัน Tha Nat Cha Nan หญิง ผู้มีความยินดีในการเกิดมามีทรัพย์
ณัฐภูมินทร์ 49 นัด-ถะ-พู-มิน Nat Tha Phu Min ชาย เทพผู้เป็นนักปราชญ์ในแผ่นดิน
ณัธพล 27 นัด-ทะ-พน Nat Tha Phon ไม่ระบุ -
จิณัฐกาญจน์ 54 จิ-นัด-ถะ-กาน Chi Nat Tha Kan หญิง ผู้มีความประพฤติมั่นคงดุจทองคำ
ณัฏฐ์วรทย์ 64 นัด-วะ-รด Nat Wa Rot ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้มีความกรุณาอันประเสริฐ
ณัฏฐ์วรัชญ์ 65 นัด-วะ-รัด Nat Wa Rat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐของนักปราชญ์
ศิวาณัฏฐ์ 54 สิ-วา-นัด Si Wa Nat ชาย ผู้รอบรู้ในการละเว้นซึ่งกิเลส
ดนัยณัฐ 36 ดะ-นัย-นัด Da Nai Nat ชาย ลูกชายผู้ฉลาดปราดเปรื่อง
มนัสยา 30 มะ-นัด-ยา Ma Nat Ya ไม่ระบุ -
คณณัฏฐ์ 45 คะ-นะ-นัด Kha Na Nat หญิง หมู่คณะของนักปราชญ์
ชวณัฐ 26 ชะ-วะ-นัด Cha Wa Nat ชาย นักปราชญ์ผู้มีเชาว์ปัญญา
ณัฏฐนิฐ 45 นัด-ถะ-นิด Nat Tha Nit หญิง ฉลาดเป็นตัวของตัว
พนัชกร 24 พะ-นัด-ชะ-กอน Pha Nat Cha Kon ชาย มีมืองามดังดอกบัว
ณัฐกุญ 24 นัด-ถะ-กุน Nat Tha Kun หญิง ตระกูลนักปราชญ์
ธานัท 15 ทา-นัด Tha Nat ชาย ผู้ทรงไว้ซึ่งน้ำ
อรมนัส 31 ออน-มะ-นัด On Ma Nat ไม่ระบุ -
ณัฏฐ์วรัญช์ 65 นัด-วะ-รัน Nat Wa Ran ได้ทั้งชายและหญิง ความยินดีอันประเสริฐของนักปราชญ์
นัฐจิต 31 นัด-ถะ-จิด Nat Tha Chit หญิง -
ชณัช 13 ชะ-นัด Cha Nat ชาย ผู้เกิดมาให้ความรู้
สุกณัฐ 27 สุก-นัด Suk Nat ชาย -
ปิยมนัส 35 ปิ-ยะ-มะ-นัด Pi Ya Ma Nat ชาย มีใจงาม
ญาณัจสรา 32 ยา-นัด-สะ-รา Ya Nat Sa Ra ไม่ระบุ -
นัทสรวง 29 นัด-ถะ-สวง Nat Tha Suang หญิง -
ปานัท 13 ปา-นัด Pa Nat หญิง เป็นที่รักเสมอด้วยชีวิต
ณัชเรศ 24 นัด-ชะ-เรด Nat Cha Ret หญิง ความรู้ของผู้เป็นใหญ่ในน้ำ
ณัฐพรรณ 39 นัด-ถะ-พัน Nat Tha Phan หญิง ผิวพรรณของนักปราชญ์
ธนัตถ์ศรณ์ 51 ทะ-นัด-สอน Tha Nat Son หญิง ผู้เป็นที่พึ่งที่มีความมั่งคั่ง
จนัสธร 30 จะ-นัด-ทอน Cha Nat Thon ชาย ทรงไว้ซึ่งความยินดีและพอใจ
ณัฏฐา 28 นัด-ถา Nat Tha หญิง ฉลาด
ณัฐสุดา 28 นัด-สุ-ดา Nat Su Da หญิง ลูกสาวนักปราชญ์
ภรมนัส 26 พอน-มะ-นัด Phon Ma Nat ไม่ระบุ ผู้ปลอบใจ