บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ นัฎชลดา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ นัฎชลดา
ชื่อ นัฎชลดา ความหมาย แปลว่า น้ำที่สูงส่ง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-ชะ-ละ-ดา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Cha La Da
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นัฎชลดา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ นัฎชลดา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นัฎชลดา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นัฎชลดา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ นัฎชลดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ นัฎชลดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นัฎชลดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ นัฎชลดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นัฎชลดา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ นัฎชลดา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ณัฐณาพัชร์ 51 นัด-ทะ-นา-พัด Nat Tha Na Phat หญิง ผู้มีคุณค่าในขอบข่ายความรู้,ผู้แกร่งกล้าในอำนาจนักปราชญ์
ณัฐฐาพร 40 นัด-ถา-พอน Nat Tha Phon หญิง นักปราชญ์
มนัสภรณ์ 40 มะ-นัด-พอน Ma Nat Phon หญิง ผู้มีจิตใจอันประเสริฐ
ณัฐกนก 25 นัด-กะ-หนก Nat Ka Nok ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้เปรียบประดุจทอง
อณัฐวุฒิ 38 อะ-นัด-ถะ-วุด A Nat Tha Wut ชาย -
ณัฐธิชา 29 นัด-ถะ-ทิ-ชา Nat Tha Thi Cha หญิง ผู้เกิดใกล้นักปราชญ์
หริณัฎฐ์ 45 หริ-นัด Ri Nat ชาย นักปราชญ์ผู้เปรียบดั่งพระนารายณ์
ณัฏฐ์ชวาล 51 นัด-ชะ-วาน Nat Cha Wan ชาย โชติช่วงดังนักปราชญ์
อัญชณัฐดา 36 อัด-ชะ-นัด-ดา At Cha Nat Da หญิง -
รัฐณัฏฐ์ 53 รัด-นัด Rat Nat ชาย -
ภณธนัตถ์ 32 พะ-นะ-ทะ-นัด Pha Na Tha Nat ไม่ระบุ -
กรณัท 15 กอน-นัด Kon Nat ชาย ผู้ให้ซึ่งความรู้อันเป็นแสงสว่าง
มานัสพงษ์ 45 มา-นัด-พง Ma Nat Phong ชาย -
นัทภรณ์ 29 นัด-ถะ-พอน Nat Tha Phon ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
นันทน์ธนัตถ์ 55 นัน-ทะ-นัด Nan Tha Nat หญิง ผู้มีความสำเร็จด้วยทรัพย์อย่างมีความสุข
นัตพล 26 นัด-พน Nat Phon ไม่ระบุ กำลังของนักปราชญ์
วณัชพร 29 วะ-นัด-พอน Wa Nat Phon หญิง -
ณัฐสุมน 36 นัด-ถะ-สุ-มน Nat Tha Su Mon หญิง นักปราชญ์ผู้ใจดี
ณัฐรัฒน์ 43 นัด-ถะ-รัด Nat Tha Rat ไม่ระบุ นักปราชญ์ของประเทศ
ธมนณัฏฐ 41 ทะ-มน-นัด Tha Mon Nat หญิง นักปราชญ์ผู้สวยงาม
ชนัญตรี 29 ชะ-นัด-ตี Cha Nat Ti หญิง ผู้รู้ทั้งสามประการ, ผู้มีความรู้ในสามคัมภีร์ชัยสุตานนท์
ภิญญาณัฐทิชา 40 พิน-ยา-นัด-ถะ-ทิ-ชา Phin Ya Nat Tha Thi Cha หญิง ความรู้ของนักปราชญ์ที่เกิดสองครั้ง
กณัฐยาพัชร์ 55 กะ-นัด-ทะ-ยา-พัด Ka Nat Tha Ya Phat ชาย ผู้มีคุณค่าดุจเพชรแห่งนักปราชญ์หญิง
ณัฐรัฏฐ์ 53 นัด-ถะ-รัด Nat Tha Rat ไม่ระบุ นักปราชญ์ของประเทศ
ณัฐฐ์ 36 นัด Nat ชาย การบันลือ, น้ำ
นัทพล 24 นัด-ถะ-พน Nat Tha Phon ชาย คำพูดของนักปราชญ์, ปราชญ์นักพูด
ธนัชญ์ 28 ทะ-นัด Tha Nat ไม่ระบุ ผู้รอบรู้เรื่องการเงิน
นพนัส 29 นบ-นัด Nop Nat ไม่ระบุ -
ณัฏฐา 28 นัด-ถา Nat Tha หญิง ฉลาด
ณัฐวรรณ 37 นัด-ถะ-วัน Nat Tha Wan หญิง ชั้นของนักปราชญ์
นัฐฏกมล 39 นัด-ถะ-กะ-มน Nat Tha Ka Mon หญิง -
ณัทธา 15 นัด-ถะ-ทา Nat Tha Tha ได้ทั้งชายและหญิง -
พรวนัช 29 พอน-วะ-นัด Phon Wa Nat หญิง ดอกบัวอันประเสริฐ
นัชฎา 17 นัด-ดา Nat Da หญิง -
จิตต์ณัฐธิตา 55 จิด-นัด-ถะ-ทิ-ตา Chit Nat Tha Thi Ta หญิง ลูกสาวผู้มีความคิดและเป็นดั่งนักปราชญ์
ณัทริชชา 23 นัด-ถะ-ริด-ชา Nat Tha Rit Cha ไม่ระบุ -
นัฐมน 28 นัด-ถะ-มน Nat Tha Mon หญิง ดวงใจของนักปราชญ์
พณัฐกมล 38 พะ-นัด-กะ-มน Pha Nat Ka Mon ไม่ระบุ -
นัฐภรณ์ 37 นัด-ถะ-พอน Nat Tha Phon หญิง นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ศิวาณัฏฐ์ 54 สิ-วา-นัด Si Wa Nat ชาย ผู้รอบรู้ในการละเว้นซึ่งกิเลส