บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ นัฎชฎาวรัฐ

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ นัฎชฎาวรัฐ
ชื่อ นัฎชฎาวรัฐ ความหมาย แปลว่า ปราชญ์ผู้สูงส่งบนแผ่นดิน เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-ชะ-ดา-วะ-รัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Cha Da Wa Rat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นัฎชฎาวรัฐ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ นัฎชฎาวรัฐ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นัฎชฎาวรัฐ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นัฎชฎาวรัฐ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 99
หมายเลข 99 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการติดต่อกับเทพ การหยั่งรู้ถึงพลังงาน เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ค้นพบหนทางการดำเนินชีวิตอยู่บนโลก เป็นหมายเลขที่มีพลังงานด้านการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างดีเยี่ยมและแม่นยำ เพราะมีดาวพระเกตุ ดาวแห่งอำนาจความเร้นลับคอยปกปักรักษาช่วยเหลือ จึงทำให้คนธรรมดาอาจกลายเป็นผู้มีพลังจิต มีอำนาจจิต รู้ลึกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ลางสังหรณ์แรงมาก แรงกว่าทุกหมายเลข ด้วยความที่อิทธิพลของพลังนั้นแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาภ คิดการสิ่งใดจะก่อเกิดเป็นความมั่นคง ร่ำรวย
ชื่อ นัฎชฎาวรัฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ นัฎชฎาวรัฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นัฎชฎาวรัฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ นัฎชฎาวรัฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นัฎชฎาวรัฐ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ นัฎชฎาวรัฐ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จิณณ์ณณัช 45 จิน-นะ-นัด Chin Na Nat ชาย ผู้เกิดมามีสติปัญญาดีและมีความประพฤติดี
ณัฏฐ์วรัตถ์ 63 นัด-วะ-รัด Nat Wa Rat หญิง นักปราชญ์ที่รู้ประโยชน์อันประเสริฐ
ณัฐสิกาญจ์ 50 นัด-ถะ-สิ-กาน Nat Tha Si Kan หญิง -
ณัฐกูล 27 นัด-ถะ-กูน Nat Tha Kun ไม่ระบุ -
สมมาณัฐ 36 สม-มา-นัด Som Ma Nat ชาย ผู้ที่เหมาะสมเป็นนักปราชญ์
ณัฐริการณ์ 46 นัด-ถะ-ริ-กาน Nat Tha Ri Kan หญิง -
นัฐนารี 35 นัด-ถะ-นา-รี Nat Tha Na Ri หญิง -
กัญจน์ณัฏฐ์ 65 กัน-นัด Kan Nat ชาย นักปราชญ์ที่งดงามเหมือนทองคำ
ณัฐอรรยา 41 นัด-ถะ-อัน-ยา Nat Tha An Ya หญิง -
พงษ์นัตรินทร์ 62 พง-นัด-ริน Phong Nat Rin ชาย -
กมลณัฐภน์ 45 กะ-มน-นัด Ka Mon Nat ชาย คำพูดจากใจของนักปราชญ์
ณัฐธร 26 นัด-ทอน Nat Thon หญิง ทรงไว้ซึ่งความรู้
นัทฐพงษ์ 42 นัด-ถะ-พง Nat Tha Phong ชาย เชื้อสายของนักปราชญ์
ปนัทดา 14 ปะ-หนัด-ดา Pa Nat Da หญิง -
บุญญาณัฐ 30 บุน-ยา-นัด Bun Ya Nat ไม่ระบุ นักปราชญ์ที่มีบุญ
ณัฏฐภูรี 41 นัด-ถะ-พู-รี Nat Tha Phu Ri ได้ทั้งชายและหญิง ปราชญ์ของแผ่นดิน
ณัติฐฤทธิ์ 44 นัด-ถริด Nat Tharit ชาย -
นัทฐพร 31 นัด-ถะ-พร Nat Tha Phon หญิง -
นัทฐกฤษ 25 นัด-ถะ-กิด Nat Tha Kit ไม่ระบุ เกียรติของนักปราชญ์
ธาราณัชชา 24 ทา-รา-นัด-ชา Tha Ra Nat Cha หญิง ผู้เกิดมาให้ความรู้เรื่องน้ำ
ณณัฏฐกันต์ 54 นะ-นัด-ทะ-กัน Na Nat Tha Kan หญิง ผู้เป็นที่น่าพอใจของนักปราชญ์ที่มีความรู้
ณัฐชากรณ์ 40 นัด-ชา-กอน Nat Cha Kon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เกิดจากนักปราชญ์
ณัฎฐ์นรี 48 นัด-นะ-รี Nat Na Ri ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้หญิง, หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
ณัฏฐ์ธภร 45 นัด-ทะ-พอน Nat Tha Phon หญิง นักปราชญ์ผู้ค้ำจุน
ณัฏฐฎีกา 41 นัด-ถะ-ดี-กา Nat Tha Di Ka ชาย นักปราชญ์ผู้ไตร่ตรอง
ณัฐสมพล 44 นัด-ถะ-สม-พะ-ละ Nat Tha Som Pha La ชาย -
ณัฏฐ์ญดา 42 นัด-ยะ-ดา Nat Ya Da หญิง หญิงผู้มีความรู้ดังปราชญ์
จิณัฐธิตา 40 จิ-นัด-ถะ-ทิ-ตา Chi Nat Tha Thi Ta หญิง ลูกสาวที่มีความมั่นคงในความประพฤติ
นัชนันท์ 35 นัด-นัน Nat Nan หญิง ผู้มีความสุขในความรู้ล
ธัญณัฐรดา 36 ทัน-นัด-ถะ-ระ-ดา Than Nat Tha Ra Da หญิง -
ปัณณ์ณัช 36 ปัน-นัด Pan Nat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เกิดมามีความรู้ยิ่ง
ประมนัส 31 ประ-มะ-นัด Pra Ma Nat ชาย มึวามปราโมทย์
ณัฐปานี 33 นัด-ถะ-ปา-นี Nat Tha Pa Ni หญิง นักปราชญ์ผู้มีฝีมือ
นัทถการ 17 นัด-ถะ-กาน Nat Tha Kan ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
ณัฐฏ์ภรณ์ 55 นัด-ถะ-พอน Nat Tha Phon หญิง ผู้มีความรู้เป็นเครื่องประดับ
กรรณัฏฐ์ 45 กอน-ระ-นัด Kon Ra Nat ชาย ผู้สร้างนักปราชญ์
ทนัดดา 13 ทะ-นัด-ดา Tha Nat Da หญิง -
วนัชพร 29 วะ-นัด-ชะ-พอน Wa Nat Cha Phon หญิง ประเสริฐดุจดอกบัว
มธุมนัส 31 มะ-ทุ-มะ-นัด Ma Thu Ma Nat ไม่ระบุ มีใจดี
มะนัด 19 มะ-นัด Ma Nat หญิง ใจ