บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ นัจยา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ นัจยา
ชื่อ นัจยา ความหมาย แปลว่า ผู้รอบรู้ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นัด-จะ-ยา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Nat Cha Ya
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นัจยา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ นัจยา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นัจยา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นัจยา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 36
หมายเลข 36 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั่งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ นัจยา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ นัจยา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นัจยา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ นัจยา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นัจยา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ นัจยา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นัจยา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ นัจยา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ณิชชณัช 24 นิด-ชะ-นัด Nit Cha Nat หญิง ผู้มีความรู้ที่เกิดมาบริสุทธิ์
ณัฐธิสา 34 นัด-ทิ-สา Nat Thi Sa ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
ชัญญนัท 24 ชัน-ยะ-นัด Chan Ya Nat หญิง ผู้เกี่ยวเนื่องด้วยความรู้
ชณัฐกานต์ 39 ชะ-นัด-กาน Cha Nat Kan ไม่ระบุ ผู้เกิดมาเป็นที่รักและเกิดมาเป็นนักปราชญ์
ราชนัตร 23 ราด-ชะ-นัด Rat Cha Nat ไม่ระบุ -
นัทธิ์ปภาณิน 45 นัด-ปะ-พา-นิน Nat Pa Pha Nin หญิง ผู้มีความจำจากการท่องอันแน่นเหนียว
สุนัดดา 20 สุ-นัด-ดา Su Nat Da ไม่ระบุ -
ณัชชาพิชญ์ 41 นัด-ชา-พิด Nat Cha Phit หญิง ผู้เกิดมามีวิชาความรู้
ณัฐสิทธิ์ 47 นัด-ถะ-สิด Nat Tha Sit ชาย ความสำเร็จของนักปราชญ์
กุลณัฏฐ์ 44 กุน-ละ-นัด Kun La Nat ไม่ระบุ วงศ์ตระกูลของนักปราชญ์
กมลณัธนัน 39 กะ-มน-นัด-นัน Ka Mon Nat Nan ไม่ระบุ ผู้มีความรู้เป็นทรัพย์และดวงใจ
ธันวนัทธ์ 42 ทัน-วะ-นัด Than Wa Nat ได้ทั้งชายและหญิง กาลเวลาแห่งป่าอันโชคดี
จินดาณัฐ 35 จิน-ดา-นัด Chin Da Nat ไม่ระบุ -
ณัฏฐากร 33 นัด-ถา-กอน Nat Tha Kon หญิง บ่อเกิดแห่งปัญญา
ณัฐฐกานต์ 46 นัด-ถะ-ทะ-กาน Nat Tha Tha Kan หญิง -
ณัชพล 25 นัด-ชะ-พน Nat Cha Phon ชาย มีพลังของนักปราชญ์
ชฎาณัฏฐ์ 44 ชะ-ดา-นัด Cha Da Nat ไม่ระบุ เครื่องสวมศีรษะของนักปราชญ์
จิณัฐตา 32 จิ-นัด-ตา Chi Nat Ta หญิง ความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา
ณัฐณิช 29 นัด-ถะ-นิด Nat Tha Nit ไม่ระบุ ฉลาดและบริสุทธิ์
ชลณัฐชา 29 ชน-นัด-ถะ-ชา Chon Nat Tha Cha ไม่ระบุ ผู้มีความรู้ประดุจสายน้ำ
พิสิฐฐณัชช์ 63 พิ-สิด-ทะ-นัด Phi Sit Tha Nat ชาย นักปราชญ์ผู้ประเสริฐยอดเยี่ยม
ชนานัท 18 ชะ-นา-นัด Cha Na Nat ไม่ระบุ -
นัทธ์ฤดี 32 นัด-รึ-ดี Nat Rue Di ไม่ระบุ ผูกใจไว้, พันธะแห่งใจ
กัญจนณัฎร์ 47 กัน-จะ-นะ-นัด Kan Ja Na Nat ชาย นักปราชญ์ที่งดงามดุจทองคำ
ธนัทที 22 ทะ-นัด-ที Tha Nat Thi ไม่ระบุ -
ณัฎฐ์พงษ์ 55 นัด-พง Nat Phong ชาย ผู้เกิดมาในดงนักปราชญ์
กัญญาณัฏฐ 41 กัน-ยา-นัด Kan Ya Nat หญิง นักปราชญ์หญิง, หญิงที่มีความรู้มั่นคง
ณัฐภัสสร 41 นัด-พัด-สอน Nat Phat Son หญิง ปราชญ์ผู้มีจิตบริสุทธิ์
ธนัชรัช 25 ทะ-นัด-รัด Tha Nat Rat หญิง ผู้ร่ำรวยเงินทอง
นพณัช 24 นบ-พะ-นัด Nop Pha Nat ชาย ผู้เกิดมาให้ความรู้ใหม่
ณัฐวรรธน์ 50 นัด-ถะ-วัด Nat Tha Wat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญ
ณัฐพันธ์พล 62 นัด-ถะ-พัน-พน Nat Tha Phan Phon ชาย -
นัชชอร 23 นัด-ชะ-ออน Nat Cha On หญิง หญิงงามแห่งแม่น้ำ
ณัฐนรีย์ 51 นัด-นะ-รี Nat Na Ri หญิง นักปราชญ์ผู้เป็นวีรสตรี
ณัฐวิทย์ 46 นัด-ถะ-วิด Nat Tha Wit ชาย -
ภูรินัฐ 29 พู-ริ-นัด Phu Ri Nat ไม่ระบุ นักปราชญ์, ผู้มีปัญญากว้างขวาง
ณัฏฐริกา 37 นัด-ถะ-ริ-กา Nat Tha Ri Ka ไม่ระบุ เกิดมาเพื่อเป็นนักปราชญ์
พีรณัฐ 37 พี-ระ-นัด Phi Ra Nat ชาย ปราชญ์ผู้กล้าหาญ
นิตยานัชย์ 49 นิด-ยา-นัด Nit Ya Nat หญิง -
ณัฏฐ์ณัชชา 50 นัด-นัด-ชา Nat Nat Cha หญิง ผู้เกิดมามีปัญญาเหมือนนักปราชญ์