บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ นลินตา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ นลินตา
ชื่อ นลินตา ความหมาย แปลว่า สวยดุจดอกบัว เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นะ-ลิน-ตา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Na Lin Ta
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นลินตา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ นลินตา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นลินตา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นลินตา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 54
หมายเลข 54 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชค เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้กลายเป็นคนมีโชคลาภที่ได้มาอย่างต่อเนื่อง ได้บ่อย ได้แล้วได้อีก อะไรที่ไม่คาดคิด คาดฝันว่าจะได้ ก็ได้มาอย่างง่าย โดยเฉพาะเงินก้อนโต หมายเลขนี้ให้พลังบวกด้านโชคลาภทางการเงินค่อนข้างสูงมาก อีกทั้งสามารถวางแผนร่วมมือทำอะไรบางอย่างกับใครก็จะได้รับการสนับสนุนไปให้ถึงฝั่งฝัน หน้าที่การงานดีมาก ความสำเร็จของชีวิตดีมาก เป็นหมายเลขที่ใครๆ ต่างก็อยากจะได้รับอิทธิพลจากพลังของมัน
ชื่อ นลินตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ นลินตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นลินตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ นลินตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นลินตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ นลินตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นลินตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ นลินตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นลินตา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ นลินตา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
นรัตน์ 30 นะ-รัด Na Rat ชาย ความเป็นชายมนุษยธรรม
นพัช 19 นะ-พัด Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้เกิดใหม่
ณภัสกรณ์ 36 นะ-พัด-สะ-กอน Na Phat Sa Kon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้สร้างแสงสว่างแห่งปัญญา
เอกณรินทร์ 41 เอก-นะ-ริน Ek Na Rin ชาย คนดีเยี่ยมคนเดียวเท่านั้น
ป่านฤดี 18 ป่า-นะ-รึ-ดี Pa Na Rue Di ไม่ระบุ -
ณวพร 23 นะ-วะ-พอน Na Wa Phon หญิง พรใหม่
ภรณีนภา 24 พอน-นี-นะ-พา Phon Ni Na Pha หญิง -
ศุกร์นภา 29 สุก-นะ-พา Suk Na Pha หญิง -
พรรณวดี 35 พัน-นะ-วะ-ดี Phan Na Wa Di หญิง หญิงสาวผู้มีผิวพรรณงดงาม
นรินทร์ภรณ์ 51 นะ-ริน-พอน Na Rin Phon หญิง พรของพระราชา
ธนกฤต 14 ทะ-นะ-กริด Tha Na Krit ชาย ผู้สร้างทรัพย์สิน
เกศนภา 17 เกด-นะ-พา Ket Na Pha หญิง ดวงธงบนท้องฟ้า
นันทน์ณภัค 43 นัน-ทะ-นะ-พัก Nan Tha Na Phak หญิง ผู้มีโชคด้วยความรู้ที่น่ายินดี
ณรินทิพย์ 48 นะ-ริน-ทิบ Na Rin Thip หญิง ผู้เป็นใหญ่ที่อยู่บนฟ้า
กรณรงค์ 29 กอน-นะ-รง Kon Na Rong ไม่ระบุ ผู้เป็นแสงสว่างในการรบ
ฆณณฏฐ์ 40 คะ-นะ-นด Kha Na Not ชาย ผู้มีความรู้ในการฆ่า
ณฏฐ์ณธร 45 นด-นะ-ทอน Not Na Thon หญิง ผู้ทรงไว้ในความเป็นปราชญ์
กมลณฐพร 38 กะ-มน-นะ-ทะ-พอน Ka Mon Na Tha Phon ไม่ระบุ ใจนักปราชญ์อันประเสริฐ
อนวัฒน์ 38 อะ-นะ-วัด A Na Wat ไม่ระบุ ผู้ปราศจากความเจริญ
รัชภ์ทอิณ 36 รัด-ชะ-อิ-นะ Rat Cha I Na หญิง -
รณธิชัย 31 รน-นะ-ทิ-ชัย Ron Na Thi Chai ชาย -
กิจษณธิมานนท์ 54 กิด-สะ-นะ-ทิ-มา-นน Kit Sa Na Thi Ma Non ได้ทั้งชายและหญิง มีความยินดีในปัญญาเหนือเหล่างาน
นฤนาท 13 นะ-รึ-นาด Na Rue Nat หญิง บันลือ, กึกก้อง
รัตนภาส 25 รัด-ตะ-นะ-พาด Rat Ta Na Phat ชาย -
นฤภัทร 16 นะ-รึ-พัด Na Rue Phat หญิง สิริมงคลแก่คน
ญานินท์ 29 ยา-นิน-นะ Ya Nin Na ไม่ระบุ -
จินนวัต 33 จิน-นะ-วัด-ตะ Chin Na Wat Ta ไม่ระบุ -
นภากานต์ 26 นะ-พา-กาน Na Pha Kan หญิง ท้องฟ้าที่น่ารัก
นคร 13 นะ-คอน Na Khon ชาย จังหวัด, ธานี, บุรี, เมือง
กัญจนภัทร์ 39 กัน-จะ-นะ-พัด Kan Ja Na Phat ไม่ระบุ ทองคำที่ประเสริฐ, ประเสริฐดุจทองคำ
ณอรพินท์ 42 นะ-ออ-ระ-พิน Na O Ra Phin หญิง ผู้ที่งามดังดอกบัวแห่งความรู้
นริตา 17 นะ-ริ-ตา Na Ri Ta หญิง คนที่เป็นหญิง
พงษ์นภัส 40 พง-นะ-พัด Phong Na Phat ชาย ตระกูลแห่งท้องฟ้า
ธนะดิตถ์ 31 ทะ-นะ-ดิด Tha Na Dit ชาย -
สนธุ์ 26 สะ-นะ Sa Na หญิง -
นัทณลัลน์ 45 นัด-นะ-ลัน Nat Na Lan หญิง ผู้น่ารักและมีความรู้ดุจแม่น้ำ
นวีนา 24 นะ-วี-นา Na Wi Na หญิง ใหม่, เยาว์วัย
รตนพัฒน์ 41 ระ-ตะ-นะ-พัด Ra Ta Na Phat ชาย ผู้เจริญและดีงาม
ฉัตรนภัส 33 ฉัด-นะ-พัด Chat Na Phat ไม่ระบุ ร่มเงาของท้องฟ้า
รัตนภาพรรณ 39 รัด-ตะ-นะ-พา-พัน Rat Ta Na Pha Phan หญิง -