บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ นรเสฏฐ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ นรเสฏฐ์
ชื่อ นรเสฏฐ์ ความหมาย แปลว่า คนที่ดีที่สุด, คนที่ประเสริฐที่สุด เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นอ-ระ-เสด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า No Ra Set
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นรเสฏฐ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ นรเสฏฐ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นรเสฏฐ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นรเสฏฐ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 83
หมายเลข 83 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของตัณหาและความแตกหัก เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เกิดเรื่องราวรุนแรง โดยเฉพาะการกระทบกระทั่งกับเพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงาน คนในครอบครัว มักจะเอาอารมณ์ฉุนเฉียวของตนเป็นที่ตั้ง ผู้ที่อยู่ใต้อิทธิพลของหมายเลขนี้ต้องระมัดระวังในหลายๆ เรื่อง ทั้งคดีความ การเชื่อใจคนหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟ จะส่งผลกระทบต่อชีวิต ที่สำคัญเมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรง จะหันไปพึ่งสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมาที่กระตุ้นกิเลสตัณหา ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อชะตาชีวิตในระยะยาวเลย
ชื่อ นรเสฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ นรเสฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นรเสฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ นรเสฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นรเสฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ นรเสฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
นภาภรณ์ 26 นะ-พา-พอน Na Pha Phon หญิง ฟ้าสวย
เก่งนราภักดิ์ 36 เก่ง-นะ-รา-พัก Keng Na Ra Phak ไม่ระบุ คนที่เก่งและจงรักภักดี
ฉัตรณภัทร 31 ฉัด-นะ-พัด Chat Na Phat ไม่ระบุ ร่มเงาของความดีงามอันเกิดจากความรู้
นภัสดล 24 นะ-พัด-สะ-ดน Na Phat Sa Don ชาย พื้นท้องฟ้า
พิมนภา 24 พิม-นะ-พา Phim Na Pha หญิง -
ณัฐณชา 26 นัด-ถะ-นะ-ชา Nat Tha Na Cha ไม่ระบุ -
กัลยาณธรรม 42 กัน-ละ-ยา-นะ-ทัม Kan La Ya Na Tham หญิง ธรรมอันดี
ยารอนะ 28 ยา-รอ-นะ Ya Ro Na ไม่ระบุ -
บรรณวิชญ์ 40 บัน-นะ-วิด Ban Na Wit ชาย ฉลาดในเรื่องหนังสือ
ณะกูล 18 นะ-กูน Na Kun ไม่ระบุ -
ชินกฤต 16 ชิน-นะ-กริด Chin Na Krit ชาย สร้างชัยชนะ, มีชัยชนะ
นภัตรสรา 29 นะ-พัด-รด-รา Na Phat Rot Ra ไม่ระบุ -
อรวรรณยา 38 ออ-ระ-วัน-นะ-ยา O Ra Wan Na Ya ไม่ระบุ -
ณรงค์ฤทธิ 34 นะ-รง-ริด-ทิ Na Rong Rit Thi ไม่ระบุ -
นราวุธ 21 นะ-รา-วุด Na Ra Wut ชาย อาวุธของคน
ณเดชน์ 24 นะ-เดด Na Det ชาย ที่ๆ มีอำนาจ มีฤทธิ์เดช, ผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด
ชนะภัย 24 ชะ-นะ-พัย Cha Na Phai ชาย ผู้ชนะสิ่งอันตรายทั้งปวง
ณฐพล 28 นะ-ถะ-พน Na Tha Phon ชาย กำลังของนักปราชญ์
จิณณภา 22 จิน-นะ-พา Chin Na Pha ไม่ระบุ ผู้เป็นดั่งแสงสว่างแห่งความประพฤติดี
ทรรณรต 21 บัน-นะ-รด Ban Na Rot หญิง ผู้ยินดีในหนังสือหมายถึงคงแก่เรียน
นรัญภรณ์ 36 นะ-รัน-พอน Na Ran Phon ไม่ระบุ -
ทินประภา 22 ทิน-นะ-ประ-พา Thin Na Pra Pha หญิง แสงแห่งวันแสงแดด
คณพันธ์ 39 คะ-นะ-พัน Kha Na Phan ไม่ระบุ ให้ร่วมกัน
มัณรัฏฐญา 45 มัน-นะ-รัด-ถะ-ยา Man Na Rat Tha Ya ไม่ระบุ -
รัณยา 22 รัน-นะ-ยา Ran Na Ya หญิง น่าเพลิดเพลินยินดี
นสิท 17 นะ-สิด Na Sit ชาย น้ำผึ้ง, ดอกไม้
นภัทร์ 24 นะ-พัด Na Phat หญิง ความรู้เป็นศิริมงคล
ณฐวรรธน์ 46 นะ-ถะ-วัด Na Tha Wat ไม่ระบุ เจริญรุ่งเรืองเหมือนนักปราชญ์
ทนธร 14 ทะ-นะ-ทอน Tha Na Thon ไม่ระบุ ทรงไว้ซึ่งความคงทน
นฤเดช 11 นะ-รึ-เดด Na Rue Det ชาย -
นฤคล 16 นะ-รึ-คน Na Rue Khon ชาย -
ณัฐชานรีย์ 54 นัด-ชา-นะ-รี Nat Cha Na Ri ไม่ระบุ สตรีที่เกิดมาพร้อมกับความรอบรู้
กุลณภัส 25 กุน-ละ-นะ-พัด Kun La Na Phat ไม่ระบุ เชื้อสายผู้มีความรู้อันรุ่งเรือง
ทรรศนพงษ์ 44 ทัด-สะ-นะ-พง That Sa Na Phong ชาย เชื้อสายผู้มีความคิด
จิตโสภิณ 34 จิด-โส-พิ-นะ Chit So Phi Na ไม่ระบุ ใจที่มีความงดงาม
นครไชย 32 นะ-คอน-ชัย Na Khon Chai ชาย -
นฤชยา 17 นะ-ริด-ชะ-ยา Na Rit Cha Ya ไม่ระบุ คนผู้มีชัยชนะ
จิณณทัต 28 จิน-นะ-ทัด Chin Na That ชาย ผู้มีความประพฤติตามแบบแผน
มัทนพร 27 มัด-ทะ-นะ-พอน Mat Tha Na Phon หญิง มีพรคือความรัก
ธนวรรณ 28 ทะ-นะ-วัน Tha Na Wan หญิง มีผิวงามเป็นสมบัติ