บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ นภัสรัณช์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ นภัสรัณช์
ชื่อ นภัสรัณช์ ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ผู้มีความรุ่งโรจน์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นะ-พัด-สะ-รัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Na Phat Sa Ran
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นภัสรัณช์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ นภัสรัณช์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นภัสรัณช์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นภัสรัณช์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 87
หมายเลข 87 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโกลาหลของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตระส่ำระสาย ประสบแต่เคราะห์กรรมร้ายๆ การขึ้นโรงขึ้นศาล การมีคดีความ มีปัญหาและอุปสรรคมากมายที่ต้องแก้ไขอย่างเหน็ดเหนื่อย หากจิตใจอ่อนแอ อ่อนไหว อาจจะตกอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีได้
ชื่อ นภัสรัณช์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ นภัสรัณช์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นภัสรัณช์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ นภัสรัณช์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กาณจนาวรรณ 38 กา-นะ-จะ-นา-วัน Ka Na Cha Na Wan หญิง -
ตฤณพลัฏฐ์ 54 ตริน-นะ-พลัด Tarin Na Phlat ชาย ผู้มีพลังอันมั่นคงดุจต้นหญ้า
กุลณภัสสร์ 45 กุน-ละ-นะ-พัด Kun La Na Phat หญิง เชื้อสายของผู้มีปัญญาเป็นแสงสว่าง
นุตนภา 16 นุด-นะ-พา Nut Na Pha หญิง -
วรรณกมล 31 วัน-นะ-กะ-มน Wan Na Ka Mon หญิง -
ภณธนัตถ์ 32 พะ-นะ-ทะ-นัด Pha Na Tha Nat ไม่ระบุ -
นภัสกรณ์ 36 นะ-พัด-กอน Na Phat Kon หญิง -
เบ็ญนภา 23 เบ็น-นะ-พา Ben Na Pha หญิง -
นรีลักษณ์ 45 นะ-รี-ลัก Na Ri Lak หญิง -
ธณะวรรณ 32 ทะ-นะ-วัน Tha Na Wan หญิง มีทรัพย์
ณพัฒน์ 34 นะ-พัด Na Phat ชาย ผู้เจริญด้วยความรู้
ชนนี 19 ชน-นะ-นี Chon Na Ni หญิง หญิงผู้ทำให้เกิด
นรง 11 นะ-รง Na Rong หญิง การรบ, สนามรบ
มนปริยา 29 มะ-นะ-ปะ-ริ-ยา-มน-ปะ-ริ-ยา Ma Na Pa Ri Ya Mon Pa Ri Ya หญิง เป็นที่รักแห่งใจ
นราทิพย์ 40 นะ-รา-ทิบ Na Ra Thip หญิง ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คน
นภารัตน์ 32 นะ-พา-รัด Na Pha Rat หญิง ดวงแก้วสวรรค์
ตนุวร 19 ตะ-นะ-วอน Ta Na Won ชาย ผู้มีความประเสริฐเฉพาะตัว
พงษ์นภา 30 พง-นะ-พา Phong Na Pha ไม่ระบุ -
ธนวิชญ์ 34 ทะ-นะ-วิด Tha Na Wit ชาย มีความรู้เรื่องทรัพย์
ณพร 17 นะ-พอน Na Phon หญิง เด่นที่สุดทางความรู้
นรเศรษฐ 35 นะ-ระ-เสด Na Ra Set ชาย -
นสิท 17 นะ-สิด Na Sit ชาย น้ำผึ้ง, ดอกไม้
ณัทณเอก 24 นัด-ถะ-นะ-เอก Nat Tha Na Ek ชาย -
นณัฐกรณ์ 42 นะ-นัด-กอน Na Nat Kon หญิง -
กฤษณชัย 25 กริด-นะ-ชัย Krit Na Chai ชาย ชัยชนะของพระกฤษณะ
นภมลฑล 26 นะ-พะ-มน-ทน Na Pha Mon Thon ไม่ระบุ -
ศักนรินทร์ 44 สัก-นะ-ริน Sak Na Rin ชาย -
ญาณวีร์ 36 ยา-นะ-วี Ya Na Wi หญิง ความรู้ทำให้องอาจ
ดนยพงศกร 36 ดะ-นะ-ยะ-พง-สะ-กอน Da Na Ya Phong Sa Kon ชาย ลูกชายที่เจริญรอยตามบรรพบุรุษ
ณภัทร์ธมนต์ 50 นะ-พัด-ทะ-มน Na Phat Tha Mon หญิง ผู้สร้างความเป็นมงคลในความเจริญ
นฤพันธ์ 36 นะ-รึ-พัน Na Rue Phan ชาย -
ณวัจนสถิต 41 นะ-วัด-จะ-นะ-สะ-ถิด Na Wat Cha Na Sa Thit ชาย ผู้ตั้งอยู่ในคำพูด
ธัมม์ณพิชญ์ 59 ทัม-นะ-พิด Tham Na Phit หญิง นักปราชญ์ผู้ทรงความดี
ณปภาณ 14 นะ-ปะ-พาน Na Pa Phan ชาย ผู้พูดเก่งและมีความรู้
นพัตธนพร 41 นะ-พัด-ทะ-นะ-พอน Na Phat Tha Na Phon หญิง มีทรัพย์ใหม่อันประเสริฐ
ศศินะ 27 สะ-สิ-นะ Sa Si Na ไม่ระบุ -
ธนภัรฎ์ 32 ทะ-นะ-พัน Tha Na Phan หญิง ผู้มีผิวพรรณดีและมีทรัพย์
วิญอน 25 วิน-อะ-นะ Win A Na ชาย -
บรรณวิชร 31 บัน-นะ-วิด Ban Na Wit ชาย เพชรคือหนังสือ
รัตนพงศ์ 42 รัด-ตะ-นะ-พง Rat Ta Na Phong ชาย -