บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ นภัสนันทร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ นภัสนันทร์
ชื่อ นภัสนันทร์ ความหมาย แปลว่า ผู้พร้อมทั้งความสุขและความรุ่งเรือง เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นะ-พัด-สะ-นัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Na Phat Sa Nan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นภัสนันทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ นภัสนันทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นภัสนันทร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นภัสนันทร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 92
หมายเลข 92 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของศัตรู การถูกปองร้าย และการถูกกรรมเก่าเล่นงาน เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้มีปัญหา โดยเฉพาะเรื่องของเพื่อนและศัตรู มักจะถูกกลั่นแกล้ง ถูกอิจฉา ถูกใส่ร้ายทุกรูปแบบ ด้านความรักก็ย่ำแย่ มักจะมีปัญหากับคู่ครองอยู่ตลอด ทำให้ความรักไม่ค่อยจะยั่งยืนเท่าที่ควร สุขภาพ หน้าที่การงานแย่ เปรียบดั่งเป็นช่องทางให้เวรกรรมจากอดีตชาติเข้ามาเล่นงานได้เร็วขึ้น
ชื่อ นภัสนันทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ นภัสนันทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นภัสนันทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ นภัสนันทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นภัสนันทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ นภัสนันทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นภัสนันทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ นภัสนันทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
พรนะพรรณ 42 พอน-นะ-พัน Phon Na Phan หญิง -
ณภาส์ณัฐ 41 นะ-พา-นัด Na Pha Nat หญิง -
นันท์ณภัส 41 นัน-นะ-พัด Nan Na Phat หญิง แสงสว่างแห่งปัญญาที่น่ายินดี, ผู้มีความยินดีในแสงสว่างแห่งปัญญา
ภัทธนะ 19 พัด-ทะ-นะ Phat Tha Na ชาย ผู้เจริญในทรัพย์สมบัติ
นโรดม 19 นะ-โร-ดม Na Ro Dom ชาย -
ธัญญ์นรี 41 ทัน-นะ-รี Than Na Ri หญิง หญิงผู้นำมาซึ่งความเจริญ
รัตนประชา 29 รัด-ตะ-นะ-ประ-ชา Rat Ta Na Pra Cha ไม่ระบุ -
สุชนะ 19 สุ-ชะ-นะ Su Cha Na ชาย ชัยชนะอันดีงาม
ฐปนศรณ์ 41 ทะ-ปะ-นะ-สอน Tha Pa Na Son หญิง ผู้เป็นที่พึ่งในการสร้าง
นภาพัฒน์ 36 นะ-พา-พัด Na Pha Phat หญิง ผู้จำแนกแสงสว่างแห่งปัญญา, ผู้รู้จักแยกแยะแสงสว่างแห่งปัญญา
ฆนรุจ 19 คะ-นะ-รุด Kha Na Rut ชาย ผู้ฉายแสงเหนือเมฆคือพระอาทิตย์
ศิรินทร์นภา 45 สิ-ริน-นะ-พา Si Rin Na Pha หญิง -
กาณจนา 19 กา-นะ-จะ-นา Ka Na Cha Na หญิง -
รัตนโชติ 29 รัด-ตะ-นะ-โช-ติ Rat Ta Na Cho Ti ชาย -
ณราภรณ์ 29 นะ-รา-พอน Na Ra Phon ไม่ระบุ ชนผู้ประเสริฐ, ประเสริฐสุดในปวงชน
นราพงษ์ 33 นะ-รา-พง Na Ra Phong ไม่ระบุ -
ธนดา 11 ทะ-นะ-ดา Tha Na Da ไม่ระบุ -
ภัทร์นรินท์ 47 พัด-นะ-ริน Phat Na Rin ไม่ระบุ ผู้เจริญเหนือคน
บุญนภา 14 บุน-นะ-พา Bun Na Pha หญิง -
คณธัช 19 คะ-นะ-ทัด Kha Na That ชาย หมู่ธง
กชณฐกร 22 กด-ชะ-นะ-ทะ-กอน Kot Cha Na Tha Kon ไม่ระบุ ผู้สร้างความรู้ที่มั่นคงและบริสุทธิ์
บรรณวัชร 31 บัน-นะ-วัด Ban Na Wat ชาย เพชรคือหนังสือ
ศศินะ 27 สะ-สิ-นะ Sa Si Na ไม่ระบุ -
วรรณทวี 33 วัน-นะ-ทะ-วี Wan Na Tha Wi ไม่ระบุ -
ณฐสุดา 24 นะ-ทะ-สุ-ดา Na Tha Su Da หญิง บุตรสาวนักปราชญ์
วรรณน์มน 43 วัน-นะ-มน Wan Na Mon หญิง -
นริศน์ 34 นะ-ริด Na Rit ไม่ระบุ คนที่ประสบความสำเร็จ
วรรณสุทธิ์ 45 วัน-นะ-สุด Wan Na Sut ชาย มีผิวหมดจด
นภัสร 21 นะ-พัด-สอน Na Phat Son หญิง แสงบนท้องฟ้า
ติณณ์จรรย์ธร 65 ติน-นะ-จัน-ทอน Tin Na Chan Thon หญิง ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้วด้วยการรักษาความประพฤติดี
นเรณ 16 นะ-เรน Na Ren ชาย -
ณฤวรรญ 24 นะ-รึ-วัน Na Rue Wan หญิง -
กรณภัสสร์ 42 กอน-นะ-พัด Kon Na Phat หญิง ผู้กระทำแสงสว่างแห่งปัญญา
ติณณพัฒน์ 46 ติน-นะ-นะ-พัด Tin Na Na Phat ชาย ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้วและมีความเจริญ
ชัญญานรี 31 ชัน-ยา-นะ-รี Chan Ya Na Ri ไม่ระบุ -
ณวรรณ 24 นะ-วัน Na Wan หญิง -
ณัฐญาณริน 41 นัด-ถะ-ยา-นะ-ริน Nat Tha Ya Na Rin หญิง ปราชญ์ผู้รอบรู้ทีละน้อย
ญาณเทพ 21 ยา-นะ-เทบ Ya Na Thep ชาย เทพแห่งปัญญา
นภาพรรณ 28 นะ-พา-พัน Na Pha Phan หญิง ฟ้าสวย
ซารอนะห์ 41 ซา-รอ-นะ Sa Ro Na หญิง -