บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ นภัสนันทน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ นภัสนันทน์
ชื่อ นภัสนันทน์ ความหมาย แปลว่า ทองฟ้าแห่งความสุข เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นะ-พัด-สะ-นัน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Na Phat Sa Nan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นภัสนันทน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 46
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ นภัสนันทน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นภัสนันทน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นภัสนันทน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 90
หมายเลข 90 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตเกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี ผู้ที่ได้รับอิทธิพลของหมายเลขนี้ควรไหว้หรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ จะช่วยส่งเสริมพลังงานของหมายเลขนี้ให้พุ่งทะยาน ชีวิตราบรื่นดี ประสบความสำเร็จในทุกๆ เรื่อง ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เป็นคนดวงดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะสิ่งลี้ลับ สิ่งมองไม่เห็น
ชื่อ นภัสนันทน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ นภัสนันทน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นภัสนันทน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ นภัสนันทน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นภัสนันทน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ นภัสนันทน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นภัสนันทน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ นภัสนันทน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นภัสนันทน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ นภัสนันทน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (46) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
นทรธร 18 นะ-ทะ-ระ-ทอน Na Tha Ra Thon ไม่ระบุ -
นพิดา 19 นะ-พิ-ดา Na Phi Da หญิง การสรรเสริญ
กันต์ณพัชญ์ 54 กัน-นะ-พัด Kan Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีปัญญาที่อยู่ในกรอบและน่ารัก
นันนภัส 31 นัน-นะ-พัด Nan Na Phat หญิง มีความสุขดุจสวรรค์
ภูชนะ 14 พู-ชะ-นะ Phu Cha Na ชาย ผู้ชนะในแผ่นดิน
ทินบัติ 23 ทิ-นะ-บัด Thi Na Bat ชาย พระอาทิตย์
ณรชต 14 นะ-ระ-ชะ-ตะ Na Ra Cha Ta ชาย ผู้มีเงินและความรู้, ผู้มีเงิน
กฤษาณภัค 21 กริ-สะ-นะ-พัก Kri Sa Na Phak ไม่ระบุ ชาวนาผู้มีความเจริญ
บรรณวัชร 31 บัน-นะ-วัด Ban Na Wat ชาย เพชรคือหนังสือ
อาณกร 17 อา-นะ-กอน A Na Kon ชาย ผู้สร้างอำนาจ
ญาณวาท 18 ยา-นะ-วาด Ya Na Wat ชาย พูดถึงความรู้
มนชิต 19 มะ-นะ-ชิด Ma Na Chit ชาย ผู้ชนะด้วยใจ
เทพนคร 24 เทบ-นะ-คอน Thep Na Khon ชาย -
ปณดา 9 ปะ-นะ-ดา Pa Na Da หญิง ผู้ทีงามดั่งดวงดาว
ญาณวุฒิ 24 ยาน-นะ-วุด Yan Na Wut ชาย เจริญด้วยความรู้
ทัศนะ 21 ทัด-สะ-นะ That Sa Na ชาย -
พัฒนชัย 34 พัด-ทะ-นะ-ชัย Phat Tha Na Chai ชาย -
นุรบัยญีนะห์ 58 นุ-ระ-บัย-ยี-นะ Nu Ra Bai Yi Na ไม่ระบุ -
วรรณะ 23 วัน-นะ Wan Na ชาย -
ณฐกาญจน์ 40 นะ-ถะ-กาน Na Tha Kan หญิง ปราชญ์ผู้มีคุณค่าดุจทอง
ปัณณพัสส์ 51 ปัน-นะ-พัด Pan Na Phat หญิง ผู้ทรงปัญญาตลอดปี
นรากร 15 นะ-รา-กอน Na Ra Kon ชาย บ่อเกิดแห่งคน
นลินลฎา 32 นะ-ลิน-ละ-ดา Na Lin La Da หญิง หญิงผู้น่ารัก
ปารีณมัย 36 ปา-รี-นะ-มัย Pa Ri Na Mai หญิง ผู้ทำสำเร็จแล้ว, ผู้ถึงฝั่งแล้ว
เขมสิริณพร 45 เข-มะ-สิ-หริ-นะ-พอน Khe Ma Si Ri Na Phon หญิง -
เสาวคณ 25 เสา-วะ-คะ-นะ Sao Wa Kha Na หญิง -
ณธนวรรณ์ 42 นะ-ทะ-นะ-วัน Na Tha Na Wan ไม่ระบุ ผู้อยู่ในชนชั้นแห่งทรัพย์
พิมพ์นลิน 54 พิม-นะ-ลิน Phim Na Lin หญิง งามดุจบัวที่เป็นแบบอย่าง
ฉัตร์นลินท์ 55 ฉัด-นะ-ลิน Chat Na Lin หญิง ร่มเงาของเจ้าแห่งความรุ่งเรือง
ณทณภา 13 นด-นะ-พา Not Na Pha ไม่ระบุ แสงสว่างของปัญญาของผู้ให้ความรู้
กัญจน์นรี 45 กัน-นะ-รี Kan Na Ri หญิง หญิงที่มีคุณค่าดั่งทอง
นพัตวนัส 42 นะ-พัด-วะ-นัด Na Phat Wa Nat หญิง ป่าใหม่
นกิยา 19 นะ-กิ-ยา Na Ki Ya หญิง -
พรพรรณนภา 40 พอน-พัน-นะ-พา Phon Phan Na Pha หญิง -
รัตนกร 21 รัด-ตะ-นะ-กอน Rat Ta Na Kon ชาย สร้างรัตน แสงแห่งรัตนะ ประกายแก้ว
นิษณะ 22 นิ-สะ-หนะ Ni Sa Na หญิง -
ศรณรงค์ 35 สอน-นะ-รง Son Na Rong ชาย -
ชนัญญ์ณธร 41 ชะ-นัน-นะ-ทอน Cha Nan Na Thon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ทรงความรู้ยิ่งในหมู่คน
ณัฏนรา 28 นัด-นะ-รา Nat Na Ra หญิง -
นงนภัส 24 นง-นะ-พัด Nong Na Phat หญิง นางผู้เป็นประดุจฟ้า