บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ นภัทรวรัฏฐ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ นภัทรวรัฏฐ์
ชื่อ นภัทรวรัฏฐ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีความเจริญประเสริฐทั้ง 8 ด้าน เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นะ-พัด-ทะ-ระ-วะ-รัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Na Phat Tha Ra Wa Rat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นภัทรวรัฏฐ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 56
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ นภัทรวรัฏฐ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นภัทรวรัฏฐ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นภัทรวรัฏฐ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 109 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ นภัทรวรัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ นภัทรวรัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นภัทรวรัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ นภัทรวรัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นภัทรวรัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ นภัทรวรัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นภัทรวรัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ นภัทรวรัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
นรุทธ์ 24 นะ-รุด Na Rut ชาย ชื่อพระวิษณุ
จักณพรรดิ์ 46 จัก-นะ-พัน-ระ Chak Na Phan Ra ชาย พระราชาธิราช
ฆณศัพท์ 37 คะ-นะ-สับ Kha Na Sap ชาย เสียงเมฆ, เสียงท้องฟ้า
ทัศนกฤต 22 ทัด-สะ-นะ-กริด That Sa Na Krit ไม่ระบุ เห็นแล้ว
วีรนะชาติ 36 วี-ระ-นะ-ชาด Wi Ra Na Chat ชาย -
บูณยานุช 26 บู-นะ-ยา-นุด Bu Na Ya Nut ไม่ระบุ -
ธนวัต 22 ทะ-นะ-วัด Tha Na Wat ชาย มีทรัพย์
รัตนจันทร์ 45 รัด-ตะ-นะ-จัน Rat Ta Na Chan หญิง -
ลักษณวีร์ 46 ลัก-สะ-นะ-วี Lak Sa Na Wi หญิง ผู้มีความกล้าหาญเป็นลักษณะที่ดี
รัตนกรณ์ 35 รัด-ตะ-นะ-กอน Rat Ta Na Kon ชาย สร้างรัตน แสงแห่งรัตนะ ประกายแก้ว
เนตร์นภา 30 เน-นะ-พา Ne Na Pha หญิง -
พิมพ์นภัส 51 พิม-นะ-พัด Phim Na Phat หญิง งดงามดั่งท้องฟ้า
ณนรมน 24 นะ-นอ-ระ-มน Na No Ra Mon หญิง ผู้เป็นที่รักของผู้มีความรู้
ฐานะวดี 33 ถา-นะ-วะ-ดี Tha Na Wa Di ไม่ระบุ ความรู้อันมั่นคง
ฉัตรกรณภัทร 36 ฉัด-กอน-นะ-พัด Chat Kon Na Phat หญิง -
รัตนธรรม์ 42 รัด-ตะ-นะ-ทำ Rat Ta Na Tham ชาย มีธรรมดุจแก้วมณี
ดาณฑพ 18 ดา-นะ-ทบ Da Na Thop ชาย เริงระบำ
ขวัญนลิน 36 ขวัน-นะ-ริน Khwan Na Rin หญิง ดอกบัวที่เป็นขวัญมงคล
ธนสัน 25 ทะ-นะ-สัน Tha Na San ชาย ได้รับเงิน
ชนะชล 19 ชะ-นะ-ชน Cha Na Chon ชาย ชนะสายน้ำ
หนึ่งนภา 25 หนึ่ง-นะ-พา Nueng Na Pha หญิง -
นภัสพร 29 นะ-พัด-พอน Na Phat Phon หญิง ผู้ได้รับการค้ำจุนให้มีความรุ่งเรืองดุจฟ้า
กัญณภัทร 24 กัน-นะ-พัด Kan Na Phat หญิง หญิงผู้มีความดีงามด้วยความรู้
ธนมิตร 25 ทะ-นะ-มิด Tha Na Mit ชาย ชื่อพ่อค้า
จรณะ 19 จะ-ระ-นะ Cha Ra Na ชาย ความประพฤติ
ธนพัชญ์ 36 ทะ-นะ-พัด Tha Na Phat ชาย ดีงามด้วยทรัพย์, เจริญด้วยทรัพย์
สิรินภาภรณ์ 45 สิ-ริ-นะ-พา-พอน Si Ri Na Pha Phon หญิง ผู้ค้ำจุนความงดงามของท้องฟ้า
มนภาส 19 มน-นะ-พาด Mon Na Phat ชาย มีความสว่างทางใจ
คณพัฒน์ 38 คะ-นะ-พัด Kha Na Phat ชาย ความเจริญแห่งหมู่คณะ
ณฐภัทร 24 นะ-ถะ-พัด Na Tha Phat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญ
ณัฐณฐภัทร 42 นัด-นะ-ถะ-พัด Nat Na Tha Phat หญิง ผู้เจริญและรอบรู้ดุจนักปราชญ์
นลินตา 24 นะ-ลิน-ตา Na Lin Ta หญิง -
มัสนะ 25 มัด-นะ Mat Na หญิง -
ทินพันธุ์ 41 ทิน-นะ-พัน Thin Na Phan ชาย พระอาทิตย์
ปัณณวัฒน์ 43 ปัน-นะ-วัด Pan Na Wat ชาย เจริญด้วยตัวหนังสือ
ณภัทร์ 24 นะ-พัด Na Phat หญิง ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
วรรณ์จิตร 45 วัน-นะ-จิด Wan Na Chit หญิง -
นติ 12 นะ-ติ Na Ti ไม่ระบุ -
นันต์ณภัทร 41 นัน-นะ-พัด Nan Na Phat หญิง มีความสุขดุจสวรรค์
ณัฐนวกานต์ 48 นัด-ถะ-นะ-วะ-กาน Nat Tha Na Wa Kan ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้เป็นที่รักในสิ่งใหม่