บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ นภัทรวรัฏฐ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ นภัทรวรัฏฐ์
ชื่อ นภัทรวรัฏฐ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีความเจริญประเสริฐทั้ง 8 ด้าน เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นะ-พัด-ทะ-ระ-วะ-รัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Na Phat Tha Ra Wa Rat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นภัทรวรัฏฐ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 56
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ นภัทรวรัฏฐ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นภัทรวรัฏฐ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นภัทรวรัฏฐ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 109 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ นภัทรวรัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ นภัทรวรัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นภัทรวรัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันจันทร์ ในชื่อ นภัทรวรัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นภัทรวรัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ นภัทรวรัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นภัทรวรัฏฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ นภัทรวรัฏฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (56) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กฤษณกรณ์ 30 กริด-นะ-กอน Krit Na Kon ไม่ระบุ ผู้ที่ประพฤติตนเหมือนพระกฤษณะ
พัฒนพรรณ 41 พัด-ทะ-นะ-พัน Phat Tha Na Phan หญิง -
วรรณน์มน 43 วัน-นะ-มน Wan Na Mon หญิง -
ณฤวรรญ 24 นะ-รึ-วัน Na Rue Wan หญิง -
ธนวงค์ 30 ทะ-นะ-วง Tha Na Wong ไม่ระบุ -
นรัชศรา 27 นะ-รัด-สะ-รา Na Rat Sa Ra ไม่ระบุ -
นตรนภา 19 นะ-ตะ-ระ-นะ-พา Na Ta Ra Na Pha หญิง -
เพ็ชรนภา 31 เพ็ด-นะ-พา Phet Na Pha หญิง เพชรแห่งท้องฟ้า
ธนภูรินทร์ 39 ทะ-นะ-พู-ริน Tha Na Phu Rin ไม่ระบุ ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินและมีทรัพย์
ฐนรัช 24 ทะ-นะ-รัด Tha Na Rat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีสมบัติรับรอง
ธนพฤทธ์ 32 ทะ-นะ-พรึด Tha Na Phruet ชาย มีเงินมาก
ปิยะนวรรณ 42 ปิ-ยะ-นะ-วัน Pi Ya Na Wan หญิง -
ธนพรรษ 29 ทะ-นะ-พัด Tha Na Phat ไม่ระบุ ดีงามด้วยทรัพย์, เจริญด้วยทรัพย์
ชนนน 17 ชะ-นะ-นน Cha Na Non ชาย การสืบเชื้อสาย
ชนภัทรภรณ์ 36 ชะ-นะ-พัด-ทะ-ระ-พอน Cha Na Phat Tha Ra Phon หญิง ผู้เป็นบุคคลที่ได้รับการเลี้ยงดูอันดีงาม,ผู้ประดับด้วยความเจริญของหมู่คน
นรินศรา 30 นะ-ริน-สะ-รา Na Rin Sa Ra หญิง -
ชญาณดา 14 ชะ-ยา-นะ-ดา Cha Ya Na Da หญิง ผู้มีความรู้มาก, ผู้มีความรู้ยิ่ง
ณัฐณฐภัทร 42 นัด-นะ-ถะ-พัด Nat Na Tha Phat หญิง ผู้เจริญและรอบรู้ดุจนักปราชญ์
นฤเบศร์ 30 นะ-รึ-เบด Na Rue Bet ชาย ยอดชาย, เป็นใหญ่เหนือผู้ปกครอง
พัฒนวรัตน์ 51 พัด-ทะ-นะ-วะ-รัด Phat Tha Na Wa Rat หญิง -
กันชนะวัฒน์ 48 กัน-ชะ-นะ-วัด Kan Cha Na Wat ไม่ระบุ -
กัญจนภัทร 30 กัน-จะ-นะ-พัด Kan Ja Na Phat ไม่ระบุ ประเสริฐดุจทองคำ
พัทธ์ธนนันท์ 59 พัด-ทะ-นะ-นัน Phat Tha Na Nan ชาย ผู้ยินดีในทรัพย์ที่ผูกพัน
จรอน 21 จอน-อะ-นะ Chon A Na ชาย -
ธนพล 23 ทะ-นะ-พน Tha Na Phon ชาย มีกำลังคือทรัพย์, มีทรัพย์เป็นพลัง
ธนสาน 22 ทะ-นะ-สาน Tha Na San ชาย ทรัพย์สมบัติที่เป็นแก่นสาร
ธาณวุฒิ 24 ทา-นะ-วุด Tha Na Wut ชาย -
ญาณธร 18 ยา-นะ-ทอน Ya Na Thon ชาย ทรงไว้ซึ่งความรู้
นภิสรา 22 นะ-พิ-สะ-รา Na Phi Sa Ra หญิง ผู้เป็นใหญ่ในท้องฟ้า
นราพล 24 นะ-รา-พน Na Ra Phon ชาย -
อนวัฒน์ 38 อะ-นะ-วัด A Na Wat ไม่ระบุ ผู้ปราศจากความเจริญ
นันท์ณภัส 41 นัน-นะ-พัด Nan Na Phat หญิง แสงสว่างแห่งปัญญาที่น่ายินดี, ผู้มีความยินดีในแสงสว่างแห่งปัญญา
ทินน์กร 29 ทิน-นะ-กอน Thin Na Kon ชาย พระอาทิตย์
ณัฐนภา 25 นัด-ถะ-นะ-พา Nat Tha Na Pha หญิง -
อุมากรณ 23 อุ-มา-กอน-นะ U Ma Kon Na หญิง -
ณฐพร 26 นะ-ถะ-พอน Na Tha Phon ชาย นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
มัยมูนะ 33 มัย-มู-นะ Mai Mu Na หญิง -
ญาณกิตติ์ 34 ยา-นะ-กิด Ya Na Kit ชาย ผู้มีปัญญาโด่งดัง
บำนูณ 15 บัม-นู-นะ Bam Nu Na หญิง -
ทินพล 24 ทิน-นะ-พน Thin Na Phon ชาย กำลังแห่งวัน, ชื่อจักรราศี