บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ นนทิยา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ นนทิยา
ชื่อ นนทิยา ความหมาย แปลว่า ผู้ที่มีความสุขและสุขภาพที่ดี เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นน-ทิ-ยา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Non Thi Ya
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นนทิยา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ นนทิยา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นนทิยา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นนทิยา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 54
หมายเลข 54 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชค เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้กลายเป็นคนมีโชคลาภที่ได้มาอย่างต่อเนื่อง ได้บ่อย ได้แล้วได้อีก อะไรที่ไม่คาดคิด คาดฝันว่าจะได้ ก็ได้มาอย่างง่าย โดยเฉพาะเงินก้อนโต หมายเลขนี้ให้พลังบวกด้านโชคลาภทางการเงินค่อนข้างสูงมาก อีกทั้งสามารถวางแผนร่วมมือทำอะไรบางอย่างกับใครก็จะได้รับการสนับสนุนไปให้ถึงฝั่งฝัน หน้าที่การงานดีมาก ความสำเร็จของชีวิตดีมาก เป็นหมายเลขที่ใครๆ ต่างก็อยากจะได้รับอิทธิพลจากพลังของมัน
ชื่อ นนทิยา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ นนทิยา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นนทิยา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ นนทิยา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นนทิยา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ นนทิยา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นนทิยา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ นนทิยา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นนทิยา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ นนทิยา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ธิตินนท์ 35 ทิ-ติ-นน Thi Ti Non ชาย -
ปุณญภูมิ 24 ปุ-นน-พูม Pu Non Phum ไม่ระบุ แผ่นดินแห่งความรู้ที่บริบูรณ์
ริวนนท์ 34 ริ-วะ-นน Ri Wa Non ไม่ระบุ -
นฤนน 16 นะ-รึ-นน Na Rue Non ไม่ระบุ -
ณัฐชานนท์ 41 นัด-ถะ-ชา-นน Nat Tha Cha Non ชาย -
ภิรานนท์ 30 พิ-รา-นน Phi Ra Non ไม่ระบุ -
โสนนท์ 31 โส-นน So Non ชาย ยินดีในความดี
นนทิรัตน์ 40 นน-ทิ-รัด Non Thi Rat ไม่ระบุ -
อนนทพร 29 อะ-นน-ทะ-พอน A Non Tha Phon ชาย -
อเนญชา 20 อะ-เนน-ชา A Nen Cha ไม่ระบุ -
สานน 18 สา-นน Sa Non ชาย -
นนทินี 27 นน-ทิ-นี Non Thi Ni หญิง บุตรสาว
อรนนท์ 30 ออ-ระ-นน O Ra Non ชาย -
ณัฐนนท์ 38 นัด-ถะ-นน Nat Tha Non ชาย ผู้เป็นที่ชื่ชมของเหล่านักปราชญ์
ธนนทร์ 28 ทะ-นน Tha Non ไม่ระบุ -
คุณานนท์ 31 คุ-นา-นน Khu Na Non ชาย มีคุณความดีมากมาย
นนทิเทพ 26 นน-ทิ-เทบ Non Thi Thep ชาย เทพผู้มีความสุข
ปราณนต์ 29 ปรา-นน Pra Non ชาย ลม, อากาศ
ณฐนนท 25 นะ-ถะ-นน Na Tha Non หญิง ปราชญ์ผู้ร่าเริง
อาร์โนลด์ 45 อา-โนน A Non ไม่ระบุ -
นนทรมย์ 37 นน-ทะ-รม Non Tha Rom หญิง มีความเพลิดเพลินยินดี
ชนนท์ 22 ชะ-นน Cha Non ชาย ผู้เกิดมามีความสุข ผู้เกิดมามีความยินดี
ธัชนนท์ 30 ทัด-ชะ-นน That Cha Non ชาย มีความบันเทิงเป็นธงชัย
ณฤนนท์ 26 นะ-รึ-นน Na Rue Non ไม่ระบุ -
นนทภัส 23 นน-ทะ-พัด Non Tha Phat หญิง ผูกพันด้วยความสุข
อรรถนนท์ 35 อัด-ถะ-นน At Tha Non ชาย ผู้ยินดีในประโยชน์
วิชานนท์ 33 วิ-ชา-นน Wi Cha Non ชาย -
นลรัตน์ 36 นน-รัด Non Rat หญิง แก้วที่เปล่งแสง
จิรนนท์ 34 จิ-ระ-นน Chi Ra Non ชาย ผู้เป็นที่รักและมีความผูกพัน
นนทกัญจน์ 40 นน-ทะ-กัน Non Tha Kan ไม่ระบุ ทองคำแห่งความสุข, ผู้มีความสุขดุจมีทอง
คณานนท์ 30 คะ-นา-นน Kha Na Non ไม่ระบุ ผู้ยินดีในหมู่คณะ
กฤตชนน 17 กริด-ตะ-ชะ-นน Krit Ta Cha Non ไม่ระบุ ผู้ที่ทำให้เกิดความสำเร็จ
ศุภานน 20 สุ-พา-นน Su Pha Non หญิง ผู้มีรูปร่างหน้าตางดงาม
นนท์ชญา 27 นน-ชะ-ยา Non Cha Ya ไม่ระบุ -
รัชชานนท์ 33 รัด-ชา-นน Rat Cha Non ชาย ยินดีในสมบัติ
ปุณนดา 15 ปุ-นน-ดา Pu Non Da ไม่ระบุ -
ธนนชัย 28 ทะ-นน-ชัย Tha Non Chai ชาย -
ฐิตานนท์ 37 ถิ-ตา-นน Thi Ta Non ไม่ระบุ ยินดีเสมอ
คุนานนต์ 33 คุ-นา-นน Khu Na Non ไม่ระบุ มีคุณความดีมากมาย
อนน 16 อะ-นน A Non ชาย ผู้ไม่มีหนี้