บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ นนทิกาญจน์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ นนทิกาญจน์
ชื่อ นนทิกาญจน์ ความหมาย แปลว่า ผู้ที่มีความสุขและมีทรัพย์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นน-ทิ-กาน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Non Thi Kan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นนทิกาญจน์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ นนทิกาญจน์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นนทิกาญจน์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 2
หมายเลข 2 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโอบอ้อมอารี ส่งเสริมพลังความอ่อนโยนในจิตใจของตนเองให้เกิดเป็นความรักใคร่และมีความเมตตาต่อคนรอบข้าง จิตใจเปรียบเหมือนดั่งแม่ผู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อลูก โดยเฉพาะการทำเพื่อบุคคลอื่น จะเกิดความสุขกาย สบายใจ มีแต่คนรักใคร่อยากไปมาหาสู่กับเจ้าของหมายเลขนี้อยู่เสมอ
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นนทิกาญจน์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 83
หมายเลข 83 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของตัณหาและความแตกหัก เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เกิดเรื่องราวรุนแรง โดยเฉพาะการกระทบกระทั่งกับเพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงาน คนในครอบครัว มักจะเอาอารมณ์ฉุนเฉียวของตนเป็นที่ตั้ง ผู้ที่อยู่ใต้อิทธิพลของหมายเลขนี้ต้องระมัดระวังในหลายๆ เรื่อง ทั้งคดีความ การเชื่อใจคนหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟ จะส่งผลกระทบต่อชีวิต ที่สำคัญเมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรง จะหันไปพึ่งสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมาที่กระตุ้นกิเลสตัณหา ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อชะตาชีวิตในระยะยาวเลย
ชื่อ นนทิกาญจน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ นนทิกาญจน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นนทิกาญจน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ นนทิกาญจน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นนทิกาญจน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ นนทิกาญจน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นนทิกาญจน์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ นนทิกาญจน์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
อนลนิฏฐา 45 อะ-นน-นิด-ถา A Non Nit Tha หญิง ผู้สำเร็จด้วยไฟ, ผู้มีไฟแห่งความสำเร็จ
นนทภรณ์ 30 นน-ทะ-พอน Non Tha Phon ไม่ระบุ ผู้มีความสุขดี
นนทัช 17 นน-ทัด Non That ชาย เกิดมาเพื่อความบันเทิง
เกริกชนนท์ 34 เกริก-ชะ-นน Kroek Cha Non ชาย ผู้เกิดมายิ่งใหญ่และเป็นที่รัก
ชาฎินนท์ 32 ชา-ดิ-นน Cha Di Non ไม่ระบุ -
นนทวัฒ์ 33 นน-ทะ-วัด Non Tha Wat ไม่ระบุ ผู้ยินดีในความเจริญ
พัฒน์ชนน 41 พัด-ชะ-นน Phat Cha Non ชาย เชื้อสายที่เจริญรุ่งเรือง
จิราณรต์ 36 จิ-รา-นน Chi Ra Non หญิง -
นนทพันธ์ 41 นน-ทะ-พัน Non Tha Phan ชาย ผู้ผูกพันด้วยความยินดี
คณน 14 คะ-นน Kha Non ชาย คำนวณ
คุนานนต์ 33 คุ-นา-นน Khu Na Non ไม่ระบุ มีคุณความดีมากมาย
ถลัชนนท์ 33 ถะ-ลัด-ชะ-นน Tha Lat Cha Non หญิง ผู้ยินดี่ที่เกิดในแผ่นดิน
นนทบุรี 25 นน-ทะ-บุ-รี Non Tha Bu Ri ชาย -
อรนนท์ 30 ออ-ระ-นน O Ra Non ชาย -
วนนท์ 26 วะ-นน Wa Non ชาย -
วรนนท์ 30 วอ-ระ-นน Wo Ra Non ไม่ระบุ มีใจประเสริฐ
กมลชนน 24 กะ-มน-ชะ-นน Ka Mon Cha Non ชาย เชื้อสายของดอกบัว
ณัฎฐนนท์ 43 นัด-ถะ-นน Nat Tha Non ไม่ระบุ ผู้เป็นที่ชื่ชมของเหล่านักปราชญ์
ฌัชชานนท์ 34 ชัด-ชา-นน Chat Cha Non ชาย ต้นไม้แห่งความรู้และความสุข
ลียานนท์ 42 ลี-ยา-นน Li Ya Non ได้ทั้งชายและหญิง -
ธิษณ์ชานน 39 ทิ-ชา-นน Thi Cha Non ไม่ระบุ -
ธนนนท์ 29 ทะ-นะ-นน Tha Na Non ชาย สมบัติที่น่ายินดี
อนนชัย 30 อะ-นน-ชัย A Non Chai ชาย -
วิชยานนท์ 41 วิด-ยา-นน Wit Ya Non ชาย ผู้ยินดีในชัยชนะ
นนทนนท์ 31 นน-ทะ-นน Non Tha Non ชาย -
กฤตย์ชานนท์ 45 กริด-ตะ-ชา-นน Krit Ta Cha Non ชาย ผู้กระทำให้เกิดความเพลิดเพลินยินดี
นนทวร 21 นน-ทะ-วอน Non Tha Won ชาย มีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ
รัชชานนท์ 33 รัด-ชา-นน Rat Cha Non ชาย ยินดีในสมบัติ
นนท์ธนพร 41 นน-ทะ-นะ-พอน Non Tha Na Phon หญิง มีทรัพย์อันประเสริฐที่น่ายินดี
นนทิน 20 นน-ทิน Non Thin ชาย ปีติยินดี
จิณณานนท์ 41 จิน-นา-นน Chin Na Non ชาย ผู้เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนจากการประพฤติ
นนท์ทสิทธิ์ 50 นน-สิด Non Sit ชาย -
บุณญพร 24 บุ-นน-พอน Bu Non Phon หญิง -
แนน 12 แนน Naen หญิง ชื่อเล่นในภาษาอังกฤษ
นฤนน 16 นะ-รึ-นน Na Rue Non ไม่ระบุ -
คะแนนสิน 36 คะ-แนน-สิน Kha Naen Sin ชาย คะแนนที่เกิดจากเงิน
ชยัญญ์นล 42 ชะ-ยัน-นน Cha Yan Non หญิง ผู้เปล่งแสงความรู้แห่งชัยชนะ
ฐนัสนนท์ 45 ทะ-นัด-นน Tha Nat Non ชาย ผู้เป็นที่ชื่นชอบของหมู่คนอย่างรวดเร็ว
นนทณี 23 นน-ทะ-นี Non Tha Ni ไม่ระบุ -
ราชานนท์ 28 รา-ชา-นน Ra Cha Non ชาย ผู้มีความสนุกในการเป็นราชา