บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ นนทกาล

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ นนทกาล
ชื่อ นนทกาล ความหมาย แปลว่า กาลแห่งความสุข เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นน-ทะ-กาน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Non Tha Kan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นนทกาล ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 19
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ นนทกาล ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นนทกาล ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นนทกาล ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ นนทกาล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ นนทกาล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นนทกาล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ นนทกาล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นนทกาล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ นนทกาล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นนทกาล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ นนทกาล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
รัตตินนท์ 38 รัด-ติ-นน Rat Ti Non ไม่ระบุ -
พัฒน์ชนน 41 พัด-ชะ-นน Phat Cha Non ชาย เชื้อสายที่เจริญรุ่งเรือง
นพนล 24 นบ-พะ-นน Nop Pha Non ชาย ผู้เปล่งแสงใหม่
จารุวณณ 28 จา-รุ-วะ-นน Cha Ru Wa Non ไม่ระบุ ฝนทอง, ผิวพรรณงาม, ผิวงามดุจทองคำ
ติวานนท์ 34 ติ-วา-นน Ti Wa Non ชาย ยินดีเบิกบานสดใสดั่งดวงอาทิตย์, เมืองนนทบุรีแห่งความรุ่งเรือง
วลานนท์ 33 วะ-ลา-นน Wa La Non ชาย -
คชานนท์ 27 คะ-ชา-นน Kha Cha Non ชาย ช้างแห่งความยินดี
นนท์นิรันดร์ 56 นน-นิ-รัน Non Ni Ran ชาย ผู้มีความยินดีตลอดกาล
นนทเมธ 22 นน-ทะ-เมด Non Tha Met ชาย นักปราชญ์ผู้มีความยินดี
ธวัชนลชัย 41 ทะ-วัด-นน-ชัย Tha Wat Non Chai ชาย ธงที่เปล่งแสงแห่งชัยชนะ
นนทพล 25 นน-ทะ-พน Non Tha Phon ไม่ระบุ ผู้มีกำลังแห่งความสุข
คณานนท์ 30 คะ-นา-นน Kha Na Non ไม่ระบุ ผู้ยินดีในหมู่คณะ
ฐปนนท์ 31 ถะ-ปะ-นน Tha Pa Non ชาย มีความพอใจที่ตั้งมั่น
นนท์ชนก 28 นน-ชะ-นก Non Cha Nok ชาย -
วนนตรา 24 วะ-นน-ตรา Wa Non Tra หญิง -
นนทน์วรัตม์ 56 นน-ทะ-วะ-รัด Non Tha Wa Rat หญิง ผู้ประเสริฐสุดที่มีความสุข
นนทกร 16 นน-ทะ-กอน Non Tha Kon ชาย กระทำความเพลิดเพลิน
ณัชนน 21 นัด-นน Nat Non ชาย การเกิดขึ้นของความรู้
กฤชนล 15 กริด-นน Krit Non ชาย กริชที่เปล่งแสง
ลียานนท์ 42 ลี-ยา-นน Li Ya Non ได้ทั้งชายและหญิง -
นิตินนท์ 36 นิ-ติ-นน Ni Ti Non ชาย ผู้เป็นแบบแผนเป็นที่ชื่นชอบของคน
กองตระการนนท์ 46 กอง-ตระ-กาน-นน Kong Tra Kan Non หญิง -
กนลลัส 29 กะ-นน-ลัด Ka Non Lat หญิง ฉายแสงระยิบระยับ
นนท์อรณา 36 นน-ออน-ระ-นา Non On Ra Na หญิง ผู้บริสุทธิ์เป็นที่ชื่นชอบของผู้อื่น
นนทิวัฒน์ 42 นน-ทิ-วัด Non Thi Wat ชาย ยินดีในทรัพย์
คุนานนต์ 33 คุ-นา-นน Khu Na Non ไม่ระบุ มีคุณความดีมากมาย
ชยัญญ์นล 42 ชะ-ยัน-นน Cha Yan Non หญิง ผู้เปล่งแสงความรู้แห่งชัยชนะ
นนท์ประวิทย์ 58 นน-ประ-วิด Non Pra Wit ไม่ระบุ -
ศิวนนท์ 37 สิ-วะ-นน Si Wa Non ชาย ผู้มีความยินดีในพระนิพพาน
ณชนชนน 24 นะ-ชะ-นด-นน Na Cha Not Non ชาย ผู้เกิดมาในหมู่ชน
นนทวร 21 นน-ทะ-วอน Non Tha Won ชาย มีความเพลิดเพลินอันประเสริฐ
กฤตานน 16 กริ-ตา-นน Kri Ta Non ชาย ผู้ชำนาญยิ่ง
มฆชนน 20 มะ-คะ-ชะ-นน Ma Kha Cha Non ไม่ระบุ -
ชาฎินนท์ 32 ชา-ดิ-นน Cha Di Non ไม่ระบุ -
นนธิชา 21 นน-ทิ-ชา Non Thi Cha ชาย ผู้เกิดมาเพื่อความสุข
นนท์นภัส 37 นน-นะ-พัด Non Na Phat ไม่ระบุ -
ชานนท์ 23 ชา-นน Cha Non ชาย เพลิดเพลินยินดีในความรู้
ออนนท์ 32 ออ-นน O Non ไม่ระบุ -
ปรีชานล 27 ปรี-ชา-นน Pri Cha Non ชาย -
ธยานนท์ 33 ทะ-ยา-นน Tha Ya Non ไม่ระบุ -