บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ นนทกาล

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ นนทกาล
ชื่อ นนทกาล ความหมาย แปลว่า กาลแห่งความสุข เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นน-ทะ-กาน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Non Tha Kan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นนทกาล ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 19
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ นนทกาล ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นนทกาล ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นนทกาล ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ นนทกาล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ นนทกาล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นนทกาล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ นนทกาล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นนทกาล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ นนทกาล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นนทกาล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ นนทกาล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
นนทเศรษฐ 37 นน-ทะ-เสด Non Tha Set ไม่ระบุ -
เมืองนนท์ 42 เมือง-นน Mueang Non ไม่ระบุ -
ชีวานนท์ 36 ชี-วา-นน Chi Wa Non ชาย ผู้มีชีวิตเป็นสุข
ณฐนนท 25 นะ-ถะ-นน Na Tha Non หญิง ปราชญ์ผู้ร่าเริง
นนธกร 19 นน-ทะ-กอน Non Tha Kon ชาย กระทำความเพลิดเพลิน
นัทธนน 24 นัด-ทะ-นน Nat Tha Non ไม่ระบุ ความยันดีของนักปราชญ์
จำนน 17 จัม-นน Cham Non ชาย -
อนนท์วุฒิ 40 อะ-นน-วุด A Non Wut ชาย -
ศักดินนท์ 37 สัก-ดิ-นน Sak Di Non ชาย ยินดีในอำนาจ
สุวัฒนานนท์ 47 สุ-วัด-ทะ-นา-นน Su Wat Tha Na Non ชาย -
นนท์ประวิทย์ 58 นน-ประ-วิด Non Pra Wit ไม่ระบุ -
ศิวานนท์ 38 สิ-วา-นน Si Wa Non ไม่ระบุ -
ทินนกฤษณ์ 35 ทิ-นน-กริด Thi Non Krit ไม่ระบุ การให้ของพระกฤษณะ
อานนทร์ 31 อา-นน-ทะ A Non Tha ชาย -
ชนนท์ 22 ชะ-นน Cha Non ชาย ผู้เกิดมามีความสุข ผู้เกิดมามีความยินดี
ณัชชนล 24 นัด-ชะ-นน Nat Cha Non ชาย ผู้เปล่งแสงที่เกิดมาให้ความรู้
เกริกชนน 24 เกริก-ชะ-นน Kroek Cha Non ไม่ระบุ เชื้อสายที่เลื่องลือ
อินทรนนท์ 40 อิน-ทะ-ระ-นน In Tha Ra Non ไม่ระบุ ความยินดีของพระอินทร์, ความยินดีของผู้เป็นใหญ่
กฤชฐานนท์ 34 กริด-ถา-นน Krit Tha Non ไม่ระบุ ผู้มั่นคงไปด้วยความสุขและมีปัญญาเฉียบแหลม
ชานนท์ภัส 35 ชา-นน-พัด Cha Non Phat ชาย -
นนทนนท์ 31 นน-ทะ-นน Non Tha Non ชาย -
นนทิญา 20 นน-ทิ-ยา Non Thi Ya ไม่ระบุ -
ฌานนนท์ 31 ชาน-นน Chan Non ไม่ระบุ -
อรรถนนท์ 35 อัด-ถะ-นน At Tha Non ชาย ผู้ยินดีในประโยชน์
คะแนนสิน 36 คะ-แนน-สิน Kha Naen Sin ไม่ระบุ คะแนนที่เกิดจากเงิน
รฐนนท์ 33 ระ-ถะ-นน Ra Tha Non ชาย เป็นที่ชื่นชอบของรัฐ
จิตรานนท์ 38 จิด-ตรา-นน Chit Tra Non หญิง ผู้มีความสุขใจ
อินทนนท์ 36 อิน-ทะ-นน In Tha Non ไม่ระบุ -
สทานน 19 สะ-ทา-นน Sa Tha Non ชาย มีดวงหน้างาม
คณานนท์ 30 คะ-นา-นน Kha Na Non ไม่ระบุ ผู้ยินดีในหมู่คณะ
โตนนท์ 27 โต-นน To Non ไม่ระบุ ความยินดีอันยิ่งใหญ่
นนทนัตถ์ 33 นน-ทะ-นัด Non Tha Nat ชาย ทรัพย์เป็นที่น่ายินดี, ชื่นชมในทรัพย์
สรณ์นนท์ 45 สอน-นน Son Non ชาย -
ธนนชัย 28 ทะ-นน-ชัย Tha Non Chai ชาย -
พัฒน์ชานน 42 พัด-ชา-นน Phat Cha Non ชาย ผู้มีกำเนิดดีงาม
อานน 17 อา-นน A Non ไม่ระบุ ความเพลิดเพลิน
ยศนนท์ 35 ยด-สะ-นน Yot Sa Non ไม่ระบุ ผู้ยินดีในยศ
ณัฌชานนท์ 37 นัด-ชา-นน Nat Cha Non ไม่ระบุ -
จารุวณณ 28 จา-รุ-วะ-นน Cha Ru Wa Non ไม่ระบุ ฝนทอง, ผิวพรรณงาม, ผิวงามดุจทองคำ
ชนนพร 24 ชะ-นน-พอน Cha Non Phon ไม่ระบุ การเกิดที่ประเสริฐ