บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ นทีพงษ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ นทีพงษ์
ชื่อ นทีพงษ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีเชื้อสายแห่งสายน้ำ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นะ-ที-พง และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Na Thi Phong
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นทีพงษ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ นทีพงษ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นทีพงษ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นทีพงษ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 81
หมายเลข 81 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตที่จู่ๆ ก็รุ่งเรือง กลับกลายเป็นดิ่งลงเหวได้ ตลอดชีวิตนี้มีปัจจัยต่างๆ มากมายทำให้ชีวิตของคุณไม่แน่ไม่นอน มีการโยกย้ายถิ่นฐานกันอยู่บ่อยครั้ง หน้าที่การงานไม่มั่นคง ย้ายตำแหน่ง ย้ายหน้าที่อยู่ตลอด อีกทั้งยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทและการถูกทรยศหักหลังจากสังคมและคนรอบข้าง ระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังทุกชนิด ที่สำคัญพลังของหมายเลขนี้จะให้ผลแย่ในเรื่องของความรัก จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ
ชื่อ นทีพงษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ นทีพงษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นทีพงษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ นทีพงษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นทีพงษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ นทีพงษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
นภัสวริน 36 นะ-พัด-วะ-ริน Na Phat Wa Rin ไม่ระบุ -
ณรงค์วัฒน์ 51 นะ-รง-วัด Na Rong Wat ไม่ระบุ ผู้มีการพัฒนาในการรบ
ปันนวัติ 33 ปัน-นะ-วัด Pan Na Wat ไม่ระบุ เจริญด้วยตัวหนังสือ
ฮาซานะ 23 ฮา-ซา-นะ Ha Sa Na ไม่ระบุ -
รุ่งนภาภรณ์ 34 รุ่ง-นะ-พา-พอน Rung Na Pha Phon หญิง รุ่งเรืองและประเสริฐเหมือนท้องฟ้า
วรรณวร 29 วัน-นะ-วอน Wan Na Won ชาย ผิวพรรณอันประเสริฐ
วรรณวีร์ 45 วัน-นะ-วี Wan Na Wi ไม่ระบุ -
มนพร 22 มะ-นะ-พอน Ma Na Phon หญิง มีใจประเสริฐ
ลักษณวงค์ 41 ลัก-สะ-นะ-วง Lak Sa Na Wong ไม่ระบุ -
กฤษณมงคล 28 กริด-สะ-นะ-มง-คน Krit Sa Na Mong Khon ไม่ระบุ สีดำที่นำมาซึ่งความเจริญ, พระกฤษณะที่นำมาซึ่งความเจริญ
พิชญ์นรี 43 พิด-นะ-รี Phit Na Ri หญิง หญิงสาวผู้เป็นปราชญ์
รัตนพร 28 รัด-ตะ-นะ-พอน Rat Ta Na Phon หญิง ประเสริฐดุจดวงแก้ว, ดวงแก้วที่ประเสริฐ
คณพิชญ์ 36 คะ-นะ-พิด Kha Na Phit หญิง รู้เรื่องหมู่, รู้เรื่องคณะ
อนวัฒน์ 38 อะ-นะ-วัด A Na Wat ไม่ระบุ ผู้ปราศจากความเจริญ
กัญฐนพัชร 41 กัน-ทะ-นะ-พัด Kan Tha Na Phat ไม่ระบุ หญิงที่เข้มแข็งและมั่นคง
กัญจนพัท 33 กัน-จะ-นะ-พัด Kan Ja Na Phat ไม่ระบุ เจริญรุ่งเรืองดั่งทอง
ปาณชัย 22 ปาน-นะ-ชัย Pan Na Chai ชาย ชนะสิ่งมีชีวิตทั้งปวง, ชนะทุกคน
นโนทัย 27 นะ-โน-ทัย Na No Thai ไม่ระบุ -
นภาลัย 25 นะ-พา-ลัย Na Pha Lai หญิง ฟากฟ้า
วรรณภาภรณ์ 40 วัน-นะ-พา-พอน Wan Na Pha Phon หญิง -
ธนสร 20 ทะ-นะ-สอน Tha Na Son หญิง -
นริณี 25 นะ-ริ-นี Na Ri Ni ไม่ระบุ -
ชาญณกฤษ 18 ชาน-นะ-กริด Chan Na Krit ชาย -
โฉมนพิน 36 โฉม-นะ-พิน Chom Na Phin ไม่ระบุ ผู้สาวเสมอและหน้าตาดี
ตรีนภา 21 ตรี-นะ-พา Tri Na Pha ไม่ระบุ -
กันต์นลินทิพย์ 72 กัน-นะ-ลิน-ทิบ Kan Na Lin Thip ไม่ระบุ งดงามดุจดอกบัวจากสวรรค์
นรงฤกธิ์ 30 นะ-รง-ริด Na Rong Rit ชาย มีฤทธิ์ในการรบ
พิทักษ์ณรงค์ 55 พิ-ทัก-นะ-รง Phi Thak Na Rong ชาย -
ปาณสาร 20 ปา-นะ-สาน Pa Na San ชาย กำลังว่องไวประเปรียว
ธนะพัฒน์ 42 ทะ-นะ-พัด Tha Na Phat ชาย ดีงามด้วยทรัพย์, เจริญด้วยทรัพย์
ชนนิษฐ์ 38 ชน-นะ-นิด Chon Na Nit ไม่ระบุ ผู้เป็นที่รักของแม่
รัตนรัตน์ 41 รัด-ตะ-นะ-รัด Rat Ta Na Rat หญิง มณีชั้นยอด
วรรณพงศ์ 45 วัน-นะ-พง Wan Na Phong ไม่ระบุ -
ปราณดา 14 ปะ-ริ-นะ-ดา Pa Ri Na Da หญิง เจริญเต็มที่, สมบูรณ์เต็มที่
นมัสการ 27 นะ-มัด-สะ-กาน Na Mat Sa Kan ไม่ระบุ -
กรณภัทร 20 กอน-นะ-พัด Kon Na Phat ไม่ระบุ ผู้ทำให้เกิดความดีงามและความรู้
นพาพร 26 นะ-พา-พอน Na Pha Phon ไม่ระบุ ฟ้าสวย
ทัศนมน 27 ทัด-สะ-นะ-มน That Sa Na Mon ไม่ระบุ มองด้วยใจ
วนนีย์ 40 วะ-นะ-นี Wa Na Ni หญิง เป็นที่ปรารถนา
กัญนรากร 24 กัน-นะ-รา-กอน Kan Na Ra Kon ไม่ระบุ -