บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ นทีพงษ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ นทีพงษ์
ชื่อ นทีพงษ์ ความหมาย แปลว่า ผู้มีเชื้อสายแห่งสายน้ำ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า นะ-ที-พง และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Na Thi Phong
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นทีพงษ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ นทีพงษ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นทีพงษ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ นทีพงษ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 81
หมายเลข 81 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตที่จู่ๆ ก็รุ่งเรือง กลับกลายเป็นดิ่งลงเหวได้ ตลอดชีวิตนี้มีปัจจัยต่างๆ มากมายทำให้ชีวิตของคุณไม่แน่ไม่นอน มีการโยกย้ายถิ่นฐานกันอยู่บ่อยครั้ง หน้าที่การงานไม่มั่นคง ย้ายตำแหน่ง ย้ายหน้าที่อยู่ตลอด อีกทั้งยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทและการถูกทรยศหักหลังจากสังคมและคนรอบข้าง ระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังทุกชนิด ที่สำคัญพลังของหมายเลขนี้จะให้ผลแย่ในเรื่องของความรัก จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ
ชื่อ นทีพงษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ นทีพงษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นทีพงษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ นทีพงษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ นทีพงษ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ นทีพงษ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ลินพิชญ์ 42 ลิน-นะ-พิด Lin Na Phit ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้น่ารัก
ชลณภัทร 23 ชน-นะ-พัด Chon Na Phat ไม่ระบุ สายน้ำที่ดีงามด้วยความรู้
กัญณนนท์ 34 กัน-นะ-นน Kan Na Non หญิง หญิงผู้ยินดีในความรู้
ณรัตน์นันท์ 54 นะ-รัด-นัน Na Rat Nan หญิง -
รัตนกรณ์ 35 รัด-ตะ-นะ-กอน Rat Ta Na Kon ชาย สร้างรัตน แสงแห่งรัตนะ ประกายแก้ว
นลิกา 17 นะ-ลิ-กา Na Li Ka หญิง -
ผ่องนภา 24 ผ่อง-นะ-พา Phong Na Pha หญิง -
ชนวีร์ 33 ชะ-นะ-วี Cha Na Wi ชาย ผู้กล้าหาญของคนทั้งหลาย
ชนจันทร์ 36 ชน-นะ-จัน Chon Na Chan หญิง ยอดคน
ชื่นนภา 22 ชื่น-นะ-พา Chuen Na Pha หญิง ท้องฟ้าแจ่มใส
ดวงนคร 22 ดวง-นะ-คอน Duang Na Khon หญิง -
ธนนาถ 16 ทะ-นะ-นาด Tha Na Nat ชาย เจ้าแห่งทรัพย์
จักษณนภา 27 จัก-สะ-นะ-นะ-พา Chak Sa Na Na Pha หญิง -
นะอู 17 นะ-อู Na U หญิง -
พัฒธนพงษ์ 47 พัด-ทะ-นะ-พง Phat Tha Na Phong ชาย -
ฐานะพงศ์ 45 ถา-นะ-พง Tha Na Phong ชาย เชื้อสายผู้มีตำแหน่งหน้าที่
นภัทรศรา 27 นะ-พัด-ศะ-รา Na Phat Sa Ra หญิง ผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลมเป็นเลิศ
กันต์ณพัต 42 กัน-นะ-พัด Kan Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความน่ารักและมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบแบบแผน
ณวิลดา 23 นะ-วิ-ละ-ดา Na Wi La Da หญิง -
ธนพล 23 ทะ-นะ-พน Tha Na Phon ชาย มีกำลังคือทรัพย์, มีทรัพย์เป็นพลัง
ดลนภัส 24 ดน-นะ-พัด Don Na Phat หญิง สวรรค์บันดาล
นณัฏฐนิต 44 นะ-นัด-ทะ-นิด Na Nat Tha Nit หญิง -
นเรศน์ 32 นะ-เรด Na Ret ชาย จอมคน, พระราชา
ณพิภัช 24 นะ-พิ-พัด Na Phi Phat ชาย ผู้ชอบให้ความรู้
มุนินท์ 30 มุ-นิน-นะ Mu Nin Na ชาย -
นภัทร 15 นะ-พัด Na Phat ชาย มีความรู้เป็นศิริมงคล
นลินปภา 24 นะ-ลิน-ปะ-พา Na Lin Pa Pha หญิง รัศมีดังดอกบัว
นาคนคร 23 นาก-นะ-คอน Nak Na Khon ชาย -
ชนะวุฒิ 25 ชะ-นะ-วุด Cha Na Wut ไม่ระบุ -
เพ็ณนภา 30 เพ็น-นะ-พา Phen Na Pha หญิง พระจันทร์เต็มดวง
วันธนะ 28 วัน-ทะ-นะ Wan Tha Na ไม่ระบุ -
ณธรรศกร 29 นะ-ทัม-สะ-กอน Na Tham Sa Kon ไม่ระบุ ผู้สร้างความรู้อย่างกล้าหาญ
ชลนภา 15 ชน-นะ-พา Chon Na Pha หญิง น้ำฟ้า
ปันณวรรณ 35 ปัน-นะ-วัน Pan Na Wan ไม่ระบุ -
กัญญ์ณัฏฐ์ณภา 65 กัน-นัด-นะ-พา Kan Nat Na Pha หญิง หญิงสาวที่มีแสงสว่างแห่งปัญญาเหมือนนักปราชญ์
นวกร 16 นะ-วะ-กอน Na Wa Kon หญิง -
กาญจนะ 21 กาน-จะ-นะ Kan Cha Na ชาย ทองคำ
กิจษณธิมานนท์ 54 กิด-สะ-นะ-ทิ-มา-นน Kit Sa Na Thi Ma Non ได้ทั้งชายและหญิง มีความยินดีในปัญญาเหนือเหล่างาน
นรินทร์ฤทธิ์ 51 นะ-ริน-ทะ-ริด Na Rin Tha Rit ชาย ผู้มีอำนาจที่เป็นยอดคน, กษัตริย์ผู้มีอำนาจ
ปัณณพัทธ์ 42 ปัน-นะ-พัด Pan Na Phat ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ผูกพันความรู้