บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ธเวช

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ธเวช
ชื่อ ธเวช ความหมาย แปลว่า ท่านผู้มีสุขภาพที่ดี เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทะ-เวด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Tha Wet
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธเวช ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 14
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ธเวช ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธเวช ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธเวช ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 36
หมายเลข 36 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั่งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ ธเวช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ธเวช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธเวช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ธเวช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธเวช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ธเวช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธเวช สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ธเวช มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ธนันท์นภัส 45 ทะ-นัน-นะ-พัด Tha Nan Na Phat หญิง สวรรค์ที่ทรงไว้ซึ่งความสุข
วาทศิลป์ 36 วา-ทะ-สิน Wa Tha Sin ชาย -
อนันธชัย 38 อะ-นัน-ทะ-ชัย A Nan Tha Chai ชาย -
อินธเนตร 33 อิน-ทะ-เนด In Tha Net ไม่ระบุ -
กฤตย์ธวัล 42 กริด-ทะ-วัน Krit Tha Wan หญิง ผู้บริสุทธิ์ด้วยการกระทำ
พสุนธรา 30 พะ-สุน-ทะ-รา Pha Sun Tha Ra หญิง ทรงไว้ซึ่งทรัพย์
ธนูศักดิ์ 37 ทะ-นู-สัก Tha Nu Sak ชาย -
ธนานพ 23 ทะ-นา-นบ Tha Na Nop ชาย มีทรัพย์ใหม่
ศุภธยาน์ 36 สุ-พะ-ทะ-ยา Su Pha Tha Ya หญิง ผู้มีปัญญาพิจารณาความเป็นมงคล
ฉัตรธวัล 36 ฉัด-ทะ-วัน Chat Tha Wan หญิง ฉัตรอันบริสุทธิ์
ภัทรสิรีย์ 49 พัด-ทะ-ระ-สิ-รี Phat Tha Ra Si Ri หญิง หญิงผู้มีมงคลอันดีงามยิ่ง
พันทวัฒน์ 45 พัน-ทะ-วัด Phan Tha Wat ชาย มีการพูดอันมั่นคงคำพูดที่ผูกมัดใจคน
ธนาวรรธน์ 42 ทะ-นา-วัด Tha Na Wat ชาย -
เจตน์ธนะพนต์ 63 เจ-ทะ-นะ-พน Che Tha Na Phon ชาย ผู้คิดมีทรัพย์
ณฐรัญชน์ 42 นะ-ทะ-รัน Na Tha Ran หญิง ผู้มีความยินดีในฉลาด
คันธวัลย์ 50 คัน-ทะ-วัน Khan Tha Wan หญิง เถาวัลย์หอม
สุทธลักษณ์ 42 สุด-ทะ-ลัก Sut Tha Lak หญิง -
กุลฑรี 22 กุน-ทะ-รี Kun Tha Ri หญิง -
พัทญาวดี 32 พัด-ทะ-ยา-วะ-ดี Phat Tha Ya Wa Di ไม่ระบุ -
ณัฐธยาน 36 นัด-ถะ-ทะ-ยาน Nat Tha Tha Yan หญิง -
ธนันญา 23 ทะ-นัน-ยา Tha Nan Ya หญิง มีความรู้เรื่องทรัพย์สมบัติ
ธนนาถ 16 ทะ-นะ-นาด Tha Na Nat ชาย เจ้าแห่งทรัพย์
พุทธคุณ 24 พุด-ทะ-คุน Phut Tha Khun ชาย คุณความดีของพระพุทธเจ้าอย่างย่อ
นนท์ธรินทร์ 51 นน-ทะ-ริน Non Tha Rin ชาย ผู้ยินดีในการเป็นใหญ่
นทพนธ์ 32 นด-ทะ-พน Not Tha Phon ไม่ระบุ ผู้ผูกพันด้วยสายน้ำ
ธมธฤต 17 ทม-ทะ-ริด Thom Tha Rit ชาย ผู้ตั้งมั่นคุณความดี
ธนภร 14 ทะ-นะ-พอน Tha Na Phon หญิง เลี้ยงดูด้วยเงิน
นันธวัฒน์ 45 นัน-ทะ-วัด Nan Tha Wat ชาย -
ธนันชญา 25 ทะ-นัน-ชะ-ยา Tha Nan Cha Ya ไม่ระบุ -
ฉันทภณ 21 ฉัน-ทะ-พน Chan Tha Phon ชาย พูดได้พอใจ, พูดให้เป็นที่รักใคร่
จิรันธนินท์ 51 จิ-รัน-ทะ-นิน Chi Ran Tha Nin หญิง ผู้เป็นใหญ่ในนครตลอดกาล
มนทยะ 23 มน-ทะ-ยะ Mon Tha Ya ชาย -
เศรญฐการ 32 เสน-ทะ-กาน Sen Tha Kan ไม่ระบุ -
พัทธภาพ 27 พัด-ทะ-พาบ Phat Tha Phap ชาย มีใจรักจดจ่อ
สุนทณี 26 สุน-ทะ-นี Sun Tha Ni หญิง -
สุทธอร 23 สุด-ทะ-ออน Sut Tha On หญิง ผู้บริสุทธิ์และดีงาม, งามบริสุทธิ์
ทวีวัฒน์ 41 ทะ-วี-วัด Tha Wi Wat ชาย ความเจริญที่เพิ่มขึ้น
ธนัทนน 24 ทะ-นัด-นน Tha Nat Non ชาย -
วิรธนา 24 วิ-ระ-ทะ-นา Wi Ra Tha Na ชาย กล้าหาญและมีทรัพย์
ธนพล 23 ทะ-นะ-พน Tha Na Phon ชาย มีกำลังคือทรัพย์, มีทรัพย์เป็นพลัง