บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ธีลักษณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ธีลักษณ์
ชื่อ ธีลักษณ์ ความหมาย แปลว่า ลักษณะของปราชญ์ เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ที-ลัก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Thi Lak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธีลักษณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 40
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ธีลักษณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธีลักษณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธีลักษณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 81
หมายเลข 81 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตที่จู่ๆ ก็รุ่งเรือง กลับกลายเป็นดิ่งลงเหวได้ ตลอดชีวิตนี้มีปัจจัยต่างๆ มากมายทำให้ชีวิตของคุณไม่แน่ไม่นอน มีการโยกย้ายถิ่นฐานกันอยู่บ่อยครั้ง หน้าที่การงานไม่มั่นคง ย้ายตำแหน่ง ย้ายหน้าที่อยู่ตลอด อีกทั้งยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทและการถูกทรยศหักหลังจากสังคมและคนรอบข้าง ระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังทุกชนิด ที่สำคัญพลังของหมายเลขนี้จะให้ผลแย่ในเรื่องของความรัก จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ
ชื่อ ธีลักษณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ธีลักษณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธีลักษณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ธีลักษณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ครองประทีป 36 ครอง-ประ-ทีบ Khrong Pra Thip ชาย แสงไฟที่ไม่มีวันดับ
บุญเฑียน 32 บุน-เทียน Bun Thian หญิง -
ธีรวร 25 ที-ระ-วอน Thi Ra Won ชาย ฉลาดยิ่ง
สุวาที 23 สุ-วา-ที Su Wa Thi ได้ทั้งชายและหญิง ผู้พูดดี, ผู้โต้แย้งที่ดี
เทียนพร 35 เทียน-พอน Thian Phon หญิง -
ธีรักษ์ 33 ที-รัก Thi Rak ไม่ระบุ ผู้ฉลาด
รธีพงษ์ 38 ระ-ที-พง Ra Thi Phong ชาย -
มณเทียน 33 มน-เทียน Mon Thian หญิง -
ธีร์ทองธรรม 50 ที-ทอง-ทัม Thi Thong Tham ชาย นักปราชญ์ที่อยู่ในความดีและมีชีวิตที่ร่ำรวย
ฐิตธี 27 ถิ-ตะ-ที Thi Ta Thi ไม่ระบุ ปราชญ์ผู้มั่นคง
ฐนิย์ชลธี 54 ทะ-นิ-ชน-ละ-ที Tha Ni Chon La Thi หญิง สายน้ำที่ตั้งมั่น, ทะเลที่ตั้งมั่น
สุธีรวัฒน์ 50 สุ-ที-ระ-วัด Su Thi Ra Wat ชาย -
ภูธีธัช 24 พู-ที-ทัด Phu Thi That ชาย ผู้มีปัญญาเป็นธงชัยแห่งแผ่นดิน
ธีรกุล 23 ที-ระ-กุน Thi Ra Kun ชาย ตระกูลนักปราชญ์
ภัทรธีนันท์ 45 พัด-ทะ-ระ-ที-นัน Phat Tha Ra Thi Nan ชาย นักปราชญ์ที่ประเสริฐและมีความสุข
ชนธี 18 ชน-ที Chon Thi หญิง คราวของคน
สุธีระ 27 สุ-ที-ระ Su Thi Ra ชาย -
กานติ์ธีวรา 45 กาน-ที-วะ-รา Kan Thi Wa Ra หญิง ผู้เป็นที่รักและประเสริฐเหมือนักปราชญ์
เวที 16 เว-ที We Thi ชาย -
ธีระไทย 37 ที-ระ-ทัย Thi Ra Thai ชาย -
สุธีร์วรา 43 สุ-ที-วะ-รา Su Thi Wa Ra ไม่ระบุ -
ธีรนาท 22 ที-ระ-นาด Thi Ra Nat ชาย ที่พึ่งของนักปราชญ์
ธีร์ปัญญา 39 ที-ปัน-ยา Thi Pan Ya ชาย -
ภัทที 14 พัด-ที Phat Thi ชาย ความเจริญ
ฐิตธีร์ 40 ถิ-ตะ-ที Thi Ta Thi ชาย ปราชญ์ผู้มั่นคง
กลทีป์ 26 กน-ละ-ที Kon La Thi ชาย เปรียบเสมือนแสงสว่าง, เปรียบเสมือนเกาะหรือที่พึ่ง
ธีวราภรณ์ 41 ที-วะ-รา-พอน Thi Wa Ra Phon หญิง ผู้ประดับด้วยความรู้อันประเสริฐ
ทีปนี 22 ทีบ-นี Thip Ni ไม่ระบุ -
เทียนศิริ 42 เทียน-สิ-หริ Thian Si Ri หญิง -
รุ้งณธี 25 รุ้ง-นะ-ที Rung Na Thi หญิง -
ธีรเทพ 26 ที-ระ-เทบ Thi Ra Thep ชาย เทวดาผู้ฉลาด
อรธีรา 26 ออน-ที-รา On Thi Ra ไม่ระบุ -
นทีภา 15 นะ-ที-พา Na Thi Pha ได้ทั้งชายและหญิง แม่น้ำที่งดงามสว่างไสว
ธีมาพงษ์ 40 ที-มา-พง Thi Ma Phong ชาย ตระกูลผู้มีปัญญา
ประทีป 20 ประ-ทีบ Pra Thip ชาย ไฟที่มีเปลวสว่าง (หมายเอาตะเกียง ไฟเทียน เป็นต้น)
จินต์ธีร์ 51 จิน-ที Chin Thi หญิง ความคิดของนักปราชญ์
ธีรตี 25 ที-ระ-ตี Thi Ra Ti หญิง ความยินดีในความรู้
ธีระภัทร์ 38 ที-ระ-พัด Thi Ra Phat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญ
เทียนทิพย์ 53 เทียน-ทิบ Thian Thip หญิง -
กานต์ธีวรา 41 กาน-ที-วะ-รา Kan Thi Wa Ra ได้ทั้งชายและหญิง ประเสริฐและเป็นที่รักของนักปราชญ์