บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ธีลักษณ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ธีลักษณ์
ชื่อ ธีลักษณ์ ความหมาย แปลว่า ลักษณะของปราชญ์ เหมาะกับเพศ ได้ทั้งชายและหญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ที-ลัก และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Thi Lak
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธีลักษณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 40
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ธีลักษณ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธีลักษณ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธีลักษณ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 81
หมายเลข 81 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังของชีวิต เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตที่จู่ๆ ก็รุ่งเรือง กลับกลายเป็นดิ่งลงเหวได้ ตลอดชีวิตนี้มีปัจจัยต่างๆ มากมายทำให้ชีวิตของคุณไม่แน่ไม่นอน มีการโยกย้ายถิ่นฐานกันอยู่บ่อยครั้ง หน้าที่การงานไม่มั่นคง ย้ายตำแหน่ง ย้ายหน้าที่อยู่ตลอด อีกทั้งยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทและการถูกทรยศหักหลังจากสังคมและคนรอบข้าง ระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเดินหายใจและโรคผิวหนังทุกชนิด ที่สำคัญพลังของหมายเลขนี้จะให้ผลแย่ในเรื่องของความรัก จะทำให้ดวงด้านความรักมีเรื่องให้ผิดหวังทุกรูปแบบ
ชื่อ ธีลักษณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ธีลักษณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธีลักษณ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ธีลักษณ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (40) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
กฤตเมธี 23 กริด-ตะ-เม-ที Krit Ta Me Thi ไม่ระบุ นักปราชญ์ที่ประสบความสำเร็จ
ธีรมนต์ 37 ที-ระ-มน Thi Ra Mon ไม่ระบุ มนต์ของนักปราชญ์
ธีรกิส 27 ที-ระ-กิด Thi Ra Kit ไม่ระบุ หน้าที่ของนักปราชญ์
ธีร์ธวิชญ์ 53 ที-วิด Thi Wit ชาย -
เมธีณี 30 เม-ที-นี Me Thi Ni หญิง -
มวนเทียน 39 มวน-เทียน Muan Thian หญิง -
สุเธียน 34 สุ-เทียน Su Thian ชาย มีความรู้แตกฉาน
ธีริทธิ์ 37 ที-ริด Thi Rit ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้มีความสำเร็จ
ธีระภัทร 29 ที-ระ-พัด Thi Ra Phat ชาย ผู้ที่ประเสริฐดุจนักปราชญ์
ธีรติ 22 ที-ระ-ติ Thi Ra Ti ไม่ระบุ -
ฑีรชา 17 ทีน-ชา Thin Cha หญิง -
ธีรกิจ 26 ที-ระ-กิด Thi Ra Kit ไม่ระบุ หน้าที่ของนักปราชญ์
กานต์ธีราพัฒน์ 64 กาน-ที-รา-พัด Kan Thi Ra Phat ชาย ผู้เป็นที่รักของผู้เจริญเหมือนนักปราชญ์
ธีร์ 24 ที Thi ชาย นักปราชญ์
สุธีมนต์ 41 สุ-ที-มน Su Thi Mon หญิง ผู้มีปัญญาดี
ทีนิธดา 23 ที-นิด-ดา Thi Nit Da หญิง -
ธีญพิสิฐ 47 ทีน-พิ-สิด Thin Phi Sit ไม่ระบุ -
ธีระเวทย์ 45 ที-ระ-เวด Thi Ra Wet ชาย -
ลำเทียน 30 ลัม-เทียน Lam Thian หญิง -
จินต์ธีรา 43 จิน-ที-รา Chin Thi Ra ไม่ระบุ ความคิดของนักปราชญ์
ปัทธียา 27 ปัด-ทะ-ที-ยา Pat Tha Thi Ya ไม่ระบุ -
ธีรชญาน์ 36 ที-ระ-ชะ-ยา Thi Ra Cha Ya หญิง ผู้มีความรู้ทีเกิดเป็นนักปราชญ์
นทีบดี 23 นะ-ที-บอ-ดี Na Thi Bo Di ไม่ระบุ เจ้าแห่งแม่น้ำ
ธีรเกียรติ 44 ที-ระ-เกียด Thi Ra Kiat ชาย -
บานเทียน 31 บาน-เทียน Ban Thian หญิง -
นที 13 นะ-ที Na Thi ชาย แม่น้ำ
เทียมคำ 28 เทียม-คัม Thiam Kham หญิง -
เทียนน้อย 44 เทียน-น้อย Thian Noi หญิง -
ดวงเทียร 31 ดวง-เทียน Duang Thian ชาย -
ขนมเทียน 35 ขะ-หนม-เทียน Kha Nom Thian หญิง -
กัญญ์ฑีรา 37 กัน-ที-รา Kan Thi Ra ไม่ระบุ นักปราชญ์หญิง
กันต์ธีภพ 42 กัน-ที-พบ Kan Thi Phop ชาย ผู้มีความยินดีในปัญญา
ธีระพร 31 ที-ระ-พอน Thi Ra Phon ชาย นักปราชญ์, ผู้ประเสริฐ
ธีราทิพย์ 46 ที-รา-ทิบ Thi Ra Thip หญิง -
นทีบูร 21 นะ-ที-บูน Na Thi Bun ไม่ระบุ น้ำขึ้น
ธีรวัชร์ 40 ที-ระ-วัด Thi Ra Wat ชาย ผู้เป็นสายฟ้าของนักปราชญ์,ผูู้มีปัญญาดุจสายฟ้า
ธีระพัฒน์ 48 ที-ระ-พัด Thi Ra Phat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญ
ธีรสุต 26 ที-ระ-สุด Thi Ra Sut ไม่ระบุ ลูกชายนักปราชญ์
ธีรเดช 20 ที-ระ-เดด Thi Ra Det ชาย อำนาจของนักปราชญ์
มลที 19 มน-ที Mon Thi หญิง -