บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ธีร์วศิษฐ์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ธีร์วศิษฐ์
ชื่อ ธีร์วศิษฐ์ ความหมาย แปลว่า นักปราชผู้ดีเลิศยอดเยี่ยมที่สุด ผู้ที่ร่ำรวยมั่งคั่ง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ที-วะ-สิด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Thi Wa Sit
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธีร์วศิษฐ์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 63
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ธีร์วศิษฐ์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธีร์วศิษฐ์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธีร์วศิษฐ์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 105 หรือ 15
หมายเลข 15 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมีเสน่ห์ ดึงดูดทรัพย์สินเงินทอง เป็นเลขระดับดีมาก เป็นดาวศุภโชค โภคทรัพย์ หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ท่านได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนพ้อง เป็นคนมีเพื่อนมาก พลังของหมายเลขนี้จะเน้นเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องของเสน่ห์ในการดึงดูดเพศตรงข้าม และการมีโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับเงินๆ ทองๆ
ชื่อ ธีร์วศิษฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ธีร์วศิษฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธีร์วศิษฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ธีร์วศิษฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธีร์วศิษฐ์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ธีร์วศิษฐ์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (63) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ภัคธีนันท์ 44 พัก-คะ-ที-นัน Phak Kha Thi Nan ไม่ระบุ -
นทีนาถ 20 นะ-ที-นาด Na Thi Nat หญิง เจ้าแม่น้ำคือทะเล
ณัฏฐธีตา 42 นัด-ถะ-ทีตา Nat Tha Thita หญิง -
นทีบูร 21 นะ-ที-บูน Na Thi Bun ไม่ระบุ น้ำขึ้น
ธัญธีรา 28 ทัน-ที-รา Than Thi Ra หญิง -
เทียรไชย 41 เทียน-ชัย Thian Chai ชาย -
สุเมที 23 สุ-เม-ที Su Me Thi ชาย -
ธีรพัฒน์ 44 ที-ระ-พัด Thi Ra Phat ชาย นักปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญรอบรู้
ญาณเมธี 28 ยา-นะ-เม-ที Ya Na Me Thi ชาย นักปราชญ์ผู้มีปรีชาหยั่งรู้
ธีรดิษฐ์ 42 ที-ระ-ดิด Thi Ra Dit ชาย ผู้ตั้งอยู่ในความกล้าหาญ
ธีรสักดิ์ 41 ที-ระ-สัก Thi Ra Sak ชาย อำนาจของนักปราชญ์
คานที 18 คาน-ที Khan Thi ชาย ชื่อนักต่อสู้เพื่ออิสระภาพของชาวอินเดีย
ธีรกฤช 19 ที-ระ-กริด Thi Ra Krit ชาย ผู้มีปัญญาคมดังกริช
ธีร์ปพน 39 ที-ปะ-พน Thi Pa Phon ไม่ระบุ ปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
ธีรุตน์ 33 ที-รุด Thi Rut ชาย นักปราชญ์ผู้สูงสุด
ธีร์สุด 33 ที-สุด Thi Sut ไม่ระบุ ลูกนักปราชญ์
กันต์ธีระ 41 กัน-ที-ระ Kan Thi Ra ชาย นักปราชญ์ที่น่รัก
เทียมดาว 31 เทียม-ดาว Thiam Dao หญิง -
กุลนัทธี 29 กุน-ละ-นัด-ที Kun La Nat Thi ไม่ระบุ ผู้ผูกพันด้วยวงศ์ญาติ, ผู้ผูกพันด้วยตระกูล
ละอองเทียน 47 ละ-ออง-เทียน La Ong Thian หญิง -
นทีภัทร 23 นะ-ที-พัด Na Thi Phat ชาย สายน้ำแห่งความเจริญ
ธีรภัท 21 ที-ระ-พัด Thi Ra Phat ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้เจริญ
มนเทียร 32 มน-เทียน Mon Thian หญิง -
ธีร์วริทธิ์ 56 ที-วะ-ริด Thi Wa Rit ชาย ผู้มีความสำเร็จอันประเสริฐและเลิศปัญญา
ธีรัฐนิก 38 ที-รัด-นิก Thi Rat Nik ไม่ระบุ -
ภัทรธีนันท์ 45 พัด-ทะ-ระ-ที-นัน Phat Tha Ra Thi Nan ชาย นักปราชญ์ที่ประเสริฐและมีความสุข
เทียนศรี 41 เทียน-สี Thian Si หญิง เทียนมงคล
ปัณฑีย์ 38 ปัน-ที Pan Thi ไม่ระบุ -
ธีรวัช 27 ที-ระ-วัด Thi Ra Wat ชาย เจริญเหมือนนักปราชญ์
สุเธียร 33 สุ-เทียน Su Thian ชาย มีความรู้แตกฉาน
กรธีร์ 29 กอน-ที Kon Thi ไม่ระบุ ผู้สร้างนักปราชญ์
ประเทียรฆ์ 44 ประ-เทียน Pra Thian ชาย ทอดไกล
ธีรดา 17 ที-ระ-ดา Thi Ra Da หญิง ยินดีในความรู้, ความเป็นนักปราชญ์
กาทีซา 18 กา-ที-ซา Ka Thi Sa หญิง -
ฑีฆชนม์ 34 ทีก-ชน Thik Chon ไม่ระบุ -
สุกนต์ธี 37 สุ-กน-ที Su Kon Thi ชาย มีปัญญาเป็นที่น่าปรารถนายิ่ง
มนเธียร 35 มน-เทียน Mon Thian หญิง -
สุดเทียน 32 สุด-เทียน Sut Thian หญิง -
ปภัสราเมธี 37 ปะ-พัด-รา-เม-ที Pa Phat Ra Me Thi ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
ทีปต์ 22 ทีบ Thip ชาย รุ่งเรือง, โชติช่วงชัชวาล