บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ธีรานนท์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ธีรานนท์
ชื่อ ธีรานนท์ ความหมาย แปลว่า ความยินดีของนักปราชญ์ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ที-รา-นน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Thi Ra Non
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธีรานนท์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ธีรานนท์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธีรานนท์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธีรานนท์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 64
หมายเลข 64 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชคและความรักใคร่ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นคนได้รับโชคอยู่บ่อยครั้ง มีเสน่ห์ทำให้มิตรสหายรักใคร่ ด้านการงานอยู่ในระดับดีมาก จะได้รับผลสำเร็จจากกิจการหรืองานที่ตนกำลังทำ โดยเฉพาะหากทำอาชีพค้าขาย จะได้กำไรมากเลยทีเดียว ชีวิตประบสบความสำเร็จดีมาก มีความสุขกายสบายใจ หมั่นภาวนาสวดมนตร์ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิจะช่วยให้ชีวิตหลุดพ้นจากอำนาจแห่งความเสื่อมทั้งปวง
ชื่อ ธีรานนท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ธีรานนท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธีรานนท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ธีรานนท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธีรานนท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ธีรานนท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธีรานนท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ธีรานนท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธีรานนท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ธีรานนท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ณัตธี 23 นัด-ที Nat Thi ชาย ผูกพัน
บูญเทียม 31 บูน-เทียม Bun Thiam หญิง -
ฤทธี 13 ริด-ที Rit Thi ชาย อำนาจวิเศษ
พัฒน์ธีรา 45 พัด-ที-รา Phat Thi Ra หญิง นักปราชญ์ผู้มั่นคง
สุที 16 สุ-ที Su Thi หญิง -
ธีระ 19 ที-ระ Thi Ra ชาย นักปราชญ์
ภัทที 14 พัด-ที Phat Thi ชาย ความเจริญ
สุธีสา 27 สุ-ที-สา Su Thi Sa ไม่ระบุ -
แสงเทียน 34 แสง-เทียน Saeng Thian หญิง ความสว่างแต่พอประมาณ
กลทีป 17 กน-ทีบ Kon Thip ชาย -
ธีรพงค์ 38 ที-ระ-พง Thi Ra Phong ชาย วงศ์นักปราชญ์
มะที 17 มะ-ที Ma Thi หญิง -
จิรทีป 24 จิ-ระ-ทีบ Chi Ra Thip ชาย แสงสว่างตลอดกาล
ธีรกิจ 26 ที-ระ-กิด Thi Ra Kit ไม่ระบุ หน้าที่ของนักปราชญ์
ณัฐธีวัลย์ 62 นัด-ถะ-ที-วัน Nat Tha Thi Wan ไม่ระบุ -
ธีร์ปพน 39 ที-ปะ-พน Thi Pa Phon ไม่ระบุ ปราชญ์ผู้บริสุทธิ์
กลทีบ์ 26 กน-ละ-ที Kon La Thi ชาย เปรียบเสมือนแสงสว่างเปรียบเสมือนเกาะหรือที่พึ่ง
ธีรภัทร์ 34 ที-ระ-พัด Thi Ra Phat ชาย ผู้ที่ประเสริฐเหมือนนักปราชญ์
ประเทียรฆ์ 44 ประ-เทียน Pra Thian ชาย ทอดไกล
เทียมแข 27 เทียม-แข Thiam Khae หญิง -
นทีภา 15 นะ-ที-พา Na Thi Pha ได้ทั้งชายและหญิง แม่น้ำที่งดงามสว่างไสว
ธีรวดี 29 ที-ระ-วะ-ดี Thi Ra Wa Di หญิง -
สุธีรักษ์ 41 สุ-ที-รัก Su Thi Rak ชาย -
ธีระยุทธ 33 ที-ระ-ยุด Thi Ra Yut ชาย การต่อสู้ของนักปราชญ์
ธีราภัทร์ 35 ที-รา-พัด Thi Ra Phat ไม่ระบุ -
กีรติ์ธีมา 45 กี-ระ-ที-มา Ki Ra Thi Ma หญิง นักปราชญ์ผู้มีเกียรติ
ทีปินา 20 ที-ปิ-นา Thi Pi Na หญิง อธิบายความ
ฤทธิ์ธีร์ 43 ริด-ที Rit Thi ไม่ระบุ อำนาจวิเศษ
พัธธีรา 32 พัด-ที-รา Phat Thi Ra หญิง นักปราชญ์ที่ผูกพัน, ผู้เกี่ยวข้องความรอบรู้
ธีรสุทธิ์ 41 ที-ระ-สุด Thi Ra Sut ชาย ลูกชายนักปราชญ์
กตเวที 20 กะ-ตะ-เว-ที Ka Ta We Thi ชาย -
สุทีป 18 สุ-ทีบ Su Thip ชาย -
ธีรภธร 24 ที-ระ-พะ-ทอน Thi Ra Pha Thon ชาย ปราชญ์ผู้ทรงความรุ่งเรือง
จันทร์ทีปต์ 51 จัน-ทีบ Chan Thip ได้ทั้งชายและหญิง ความรุ่งเรืองของดวงจันทร์
ธีรไนย 37 ที-ระ-นัย Thi Ra Nai ชาย ผู้ที่นักปราชญพึงแนะนำ
มุธี 17 มุ-ที Mu Thi ไม่ระบุ -
ศรีเทียน 41 สี-เทียน Si Thian หญิง -
ชลธี 19 ชน-ละ-ที Chon La Thi ชาย ทะเล
ธีระพัฒน์ 48 ที-ระ-พัด Thi Ra Phat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญ
บุญฤทธี 20 บุน-ริด-ที Bun Rit Thi ไม่ระบุ -