บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ธีรานนท์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ธีรานนท์
ชื่อ ธีรานนท์ ความหมาย แปลว่า ความยินดีของนักปราชญ์ เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ที-รา-นน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Thi Ra Non
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธีรานนท์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 36
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ธีรานนท์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธีรานนท์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธีรานนท์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 64
หมายเลข 64 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชคและความรักใคร่ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นคนได้รับโชคอยู่บ่อยครั้ง มีเสน่ห์ทำให้มิตรสหายรักใคร่ ด้านการงานอยู่ในระดับดีมาก จะได้รับผลสำเร็จจากกิจการหรืองานที่ตนกำลังทำ โดยเฉพาะหากทำอาชีพค้าขาย จะได้กำไรมากเลยทีเดียว ชีวิตประบสบความสำเร็จดีมาก มีความสุขกายสบายใจ หมั่นภาวนาสวดมนตร์ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิจะช่วยให้ชีวิตหลุดพ้นจากอำนาจแห่งความเสื่อมทั้งปวง
ชื่อ ธีรานนท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ธีรานนท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธีรานนท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ธีรานนท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธีรานนท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ทรัพย์สินการเงิน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ธีรานนท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธีรานนท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ธีรานนท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธีรานนท์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ธีรานนท์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (36) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ธีมาพร 29 ที-มา-พอน Thi Ma Phon หญิง นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ประเทียรฆ์ 44 ประ-เทียน Pra Thian ชาย ทอดไกล
สุธีทัศน์ 45 สุ-ที-ทัด Su Thi That ชาย -
ธีรวิทย์ 43 ที-ระ-วิด Thi Ra Wit ชาย ความรู้ของนักปราชญ์
ธีระศักดิ์ 45 ที-ระ-สัก Thi Ra Sak ชาย อำนาจของนักปราชญ์
ธีรยา 24 ที-ระ-ยา Thi Ra Ya หญิง -
ธีร์รัชช์ 45 ที-รัด Thi Rat ชาย สมบัติของนักปราชญ์
ธีร์ปัญญา 39 ที-ปัน-ยา Thi Pan Ya ชาย -
เทียนจันทร์ 52 เทียน-จัน Thian Chan ไม่ระบุ -
ทีนิธดา 23 ที-นิด-ดา Thi Nit Da หญิง -
ฑีฆชนม์ 34 ทีก-ชน Thik Chon ไม่ระบุ -
ธีภพพัทธ์ 46 ที-พบ-พัด Thi Phop Phat ชาย ผู้ผูกติดความมีปัญญา
นะธี 20 นะ-ที Na Thi ชาย แม่น้ำ
ธีระวัณน์ 48 ที-ระ-วัน-นะ Thi Ra Wan Na ไม่ระบุ -
ประเทียง 30 ประ-เทียง Pra Thiang หญิง -
ศุรธีร์ 36 สุ-ระ-ที Su Ra Thi ชาย ผู้ฉลาดและกล้าหาญ
ทีม 13 ทีม Thim ชาย -
สุธีทิศษ์ 44 สุ-ที-ทิด Su Thi Thit ไม่ระบุ -
จันเที่ยง 36 จัน-เที่ยง Chan Thiang หญิง -
ธีรวัน 30 ที-ระ-วัน Thi Ra Wan ชาย ช่ำชอง
ณัฐธีวัลย์ 62 นัด-ถะ-ที-วัน Nat Tha Thi Wan ไม่ระบุ -
กัญญาธีร์ 38 กัน-ยา-ที Kan Ya Thi หญิง -
นทีธร 21 นะ-ที-ทอน Na Thi Thon ชาย ผู้ทรงแม่น้ำ(คงคา), พระศิวะ
ธีธวัช 27 ที-ทะ-วัด Thi Tha Wat ไม่ระบุ ผู้มีความฉลาดเป็นธงชัย
เธียรประภา 37 เทียน-ประ-พา Thian Pra Pha หญิง -
กุลฑีรา 23 กุน-ละ-ที-รา Kun La Thi Ra ไม่ระบุ เชื้อสายนักปราชญ์
ธีรธรรม 32 ที-ระ-ทัม Thi Ra Tham ชาย คุณธรรมของนักปราชญ์
ธีรชา 18 ที-ระ-ชา Thi Ra Cha ไม่ระบุ ผู้เกิดมาเพื่อเป็นปราชญ์
ธีระวัฒชัย 46 ที-ระ-วัด-ทะ-ชัย Thi Ra Wat Tha Chai ชาย -
ทีรัตน์ 33 ที-รัด Thi Rat ไม่ระบุ เกิดมาเพื่อเป็นนักปราชญ์
ทีควา 19 ที-ควา Thi Khwa ชาย -
เธียรศักดิ์ 51 เทียน-สัก Thian Sak ชาย -
ธีระไทย 37 ที-ระ-ทัย Thi Ra Thai ชาย -
ธีระทิตต์ 39 ที-ระ-ทิด Thi Ra Thit ชาย -
หยดเทียน 37 หยด-เทียน Yot Thian หญิง น้ำตาเทียน
เทียมต๋า 30 เทียม-ต๋า Thiam Ta หญิง -
ธีรราช 22 ที-ระ-ราด Thi Ra Rat ไม่ระบุ -
สุทีรา 21 สุ-ที-รา Su Thi Ra ไม่ระบุ นักปราชญ์
กิตติ์ธีรา 40 กิด-ที-รา Kit Thi Ra ได้ทั้งชายและหญิง นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
ธีรัชภณ 27 ที-รัด-พน Thi Rat Phon ชาย -