บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ธีระพรหม

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ธีระพรหม
ชื่อ ธีระพรหม ความหมาย แปลว่า นักปราชญ์ของพรหม เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ที-ระ-พรม และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Thi Ra Phrom
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธีระพรหม ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ธีระพรหม ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธีระพรหม ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 6
หมายเลข 6 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของพลังอำนาจวาสนา ส่งเสริมให้เจ้าชะตาเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เสมือนราชินีที่มีใบหน้าสละสลวย สะกดทุกสายตาให้ผู้ที่พบเห็นต่างพากันเข้ามาทำความรู้จัก ถือเป็นอีกหนึ่งเลขที่ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์การทำนายแบบใด ก็จะพูดเรื่องพลังความมีเสน่ห์เป็นส่วนสำคัญ ชะตาชีวิตไม่ต้องเป็นห่วงเลย จะอุดมสมบูรณ์พูลผลไปด้วยความสุขกายสบายใจในชีวิต
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธีระพรหม ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 105 หรือ 15
หมายเลข 15 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความมีเสน่ห์ ดึงดูดทรัพย์สินเงินทอง เป็นเลขระดับดีมาก เป็นดาวศุภโชค โภคทรัพย์ หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ท่านได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนพ้อง เป็นคนมีเพื่อนมาก พลังของหมายเลขนี้จะเน้นเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องของเสน่ห์ในการดึงดูดเพศตรงข้าม และการมีโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับเงินๆ ทองๆ
ชื่อ ธีระพรหม สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ธีระพรหม มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธีระพรหม สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ธีระพรหม มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธีระพรหม สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ธีระพรหม มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
สุธีทัศน์ 45 สุ-ที-ทัด Su Thi That ชาย -
ณธีพัฒน์ 45 นะ-ที-พัด Na Thi Phat ชาย -
สุธีจักษ์ 43 สุ-ที-จัก Su Thi Chak ชาย -
นทีบูร 21 นะ-ที-บูน Na Thi Bun ไม่ระบุ น้ำขึ้น
เกล็ดนที 31 เกล็ด-นะ-ที Klet Na Thi ไม่ระบุ -
ธีระวุธ 30 ที-ระ-วุด Thi Ra Wut ชาย ความเจริญของปราชญ์
รัตน์ธีระ 44 รัด-ที-ระ Rat Thi Ra ไม่ระบุ -
จิรทีป 24 จิ-ระ-ทีบ Chi Ra Thip ชาย แสงสว่างตลอดกาล
ปทีป 12 ปะ-ทีบ Pa Thip ไม่ระบุ แสงสว่าง
ธีรัช 21 ที-รัด Thi Rat ชาย เกิดมาเพื่อเป็นนักปราชญ์
ธีรดนัย 33 ที-ระ-ดะ-ไน Thi Ra Da Nai ชาย ลูกชายผู้ฉลาด
ลักษณ์ธีรา 45 ลัก-ที-รา Lak Thi Ra หญิง ลักษณะของนักปราชญ์
พันที 25 พัน-ที Phan Thi หญิง -
นพประทีป 33 นบ-ประ-ทีบ Nop Pra Thip ไม่ระบุ -
ธีสคุปต์ 37 ที-สะ-คุบ Thi Sa Khup ชาย -
ธีรกร 20 ที-ระ-กอน Thi Ra Kon ชาย บ่อเกิดของนักปราชญ์, การกระทำของนักปราชญ์
ธีรพลศ์ 45 ที-ระ-พน Thi Ra Phon ชาย กำลังของนักปราชญ์
ธีมาวิวัฒน์ 54 ที-มา-วิ-วัด Thi Ma Wi Wat ชาย -
ธีรภัทธ์ 34 ที-ระ-พัด Thi Ra Phat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญ
ทีปกา 12 ที-ปะ-กา Thi Pa Ka หญิง ผู้ส่องสว่าง
ภัทที 14 พัด-ที Phat Thi ชาย ความเจริญ
สุธีมนต์ 41 สุ-ที-มน Su Thi Mon หญิง ผู้มีปัญญาดี
นธีทัพพ์ 46 นะ-ที-ทับ Na Thi Thap ชาย แม่น้ำแห่งทรัพย์สมบัติ
เธียรวรรณ 44 เทีย-ระ-วัน Thia Ra Wan หญิง ชนชั้นของนักปราชญ์
คานธี 21 คาน-ที Khan Thi ไม่ระบุ ชื่อนักต่อสู้เพื่ออิสระภาพของชาวอินเดีย
กัญธีรา 25 กัน-ที-รา Kan Thi Ra ไม่ระบุ หญิงผู้เป็นปราชญ์
ปนิธี 22 ปะ-หนิ-ที Pa Ni Thi หญิง -
ธีรชาติ 25 ที-ระ-ชาด Thi Ra Chat ชาย -
สุธีป 21 สุ-ทีบ Su Thip หญิง -
บุญเทียว 31 บุน-เทียว Bun Thiao หญิง -
ฐิตธี 27 ถิ-ตะ-ที Thi Ta Thi ไม่ระบุ ปราชญ์ผู้มั่นคง
พัฒน์ธีรา 45 พัด-ที-รา Phat Thi Ra หญิง นักปราชญ์ผู้มั่นคง
ทีปิกา 16 ที-ปิ-กา Thi Pi Ka หญิง คบเพลิง(หมายถึงคำอธิบายข้อธรรม)
ธีร์ธัช 34 ที-ทัด Thi That ชาย ธงนักปราชญ์
ธีรภธร 24 ที-ระ-พะ-ทอน Thi Ra Pha Thon ชาย ปราชญ์ผู้ทรงความรุ่งเรือง
สุภาที 18 สุ-พา-ที Su Pha Thi ไม่ระบุ -
ธีรกิส 27 ที-ระ-กิด Thi Ra Kit ไม่ระบุ หน้าที่ของนักปราชญ์
กันตธีรา 29 กัน-ตะ-ที-รา Kan Ta Thi Ra ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้น่ารัก
สุภัทรธีร์ 42 สุ-พัด-ทะ-ระ-ที Su Phat Tha Ra Thi ได้ทั้งชายและหญิง ปราชญ์ผู้เป็นคนดีมีความเจริญ
มวนเทียน 39 มวน-เทียน Muan Thian หญิง -