บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ธีรยา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ธีรยา
ชื่อ ธีรยา ความหมาย แปลว่า ผู้ฉลาดรอบรู้ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ที-ระ-ยา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Thi Ra Ya
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธีรยา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ธีรยา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธีรยา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธีรยา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 46
หมายเลข 46 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชคและความรักใคร่ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นคนได้รับโชคอยู่บ่อยครั้ง มีเสน่ห์ทำให้มิตรสหายรักใคร่ ด้านการงานอยู่ในระดับดีมาก จะได้รับผลสำเร็จจากกิจการหรืองานที่ตนกำลังทำ โดยเฉพาะหากทำอาชีพค้าขาย จะได้กำไรมากเลยทีเดียว ชีวิตประบสบความสำเร็จดีมาก มีความสุขกายสบายใจ หมั่นภาวนาสวดมนตร์ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิจะช่วยให้ชีวิตหลุดพ้นจากอำนาจแห่งความเสื่อมทั้งปวง
ชื่อ ธีรยา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ธีรยา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธีรยา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ธีรยา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธีรยา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ธีรยา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธีรยา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ธีรยา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธีรยา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ธีรยา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ทีปันใจ 31 ที-ปัน-จัย Thi Pan Chai หญิง -
กีรติธีมา 36 กี-ระ-ติ-ที-มา Ki Ra Ti Thi Ma หญิง ผู้มีชื่อเสียงด้านสติปัญญา
เธียรศักดิ์ 51 เทียน-สัก Thian Sak ชาย -
ธีเดช 16 ที-เดด Thi Det ชาย มีเดชคือความรู้, มีความรู้เป็นเดช
ธีรทัศน์ 41 ที-ระ-ทัด Thi Ra That ชาย ผู้มีความเป็นนักปราชญ์
ธีระยุทธ 33 ที-ระ-ยุด Thi Ra Yut ชาย การต่อสู้ของนักปราชญ์
รุ้งณธี 25 รุ้ง-นะ-ที Rung Na Thi หญิง -
ธีระสุวัฒน์ 54 ที-ระ-สุ-วัด Thi Ra Su Wat ชาย ผู้เจริญงอกงามเหมือนนักปราชญ์
แคทธียา 27 แคด-ที-ยา Khaet Thi Ya ไม่ระบุ ก้วยไม้ชนิดหนึ่ง
บุยเทียม 34 บุย-เทียม Bui Thiam ชาย -
ทวิชญ์ธีร์ 50 ทะ-วิด-ที Tha Wit Thi ชาย นักปราชญ์ผู้มีความรู้ทวีคูณ
จันทร์เทียง 49 จัน-เทียง Chan Thiang หญิง -
ขนมเทียร 34 ขะ-หนม-เทียน Kha Nom Thian หญิง -
บำเทียน 26 บัม-เทียน Bam Thian ไม่ระบุ -
ธีรวัทน์ 40 ที-ระ-วัด Thi Ra Wat ชาย ผู้มีใบหน้างามและฉลาด
มุธี 17 มุ-ที Mu Thi ไม่ระบุ -
นทีบูร 21 นะ-ที-บูน Na Thi Bun ไม่ระบุ น้ำขึ้น
ศุทธี 20 สุด-ที Sut Thi ชาย มีใจสะอาด
ธีระสิทธิ์ 48 ที-ระ-สิด Thi Ra Sit ชาย ผู้มีความสำเร็จดั่งนักปราชญ์
ธีรพลศ์ 45 ที-ระ-พน Thi Ra Phon ชาย กำลังของนักปราชญ์
ธีรศานต์ 40 ที-ระ-สาน Thi Ra San ชาย กล้าหาญและสงบนิ่ง
ระธี 19 ระ-ที Ra Thi ชาย -
มวนเทียน 39 มวน-เทียน Muan Thian หญิง -
ณัฏฐ์ณธีร 56 นัด-นะ-ที Nat Na Thi ชาย ที่มีนักปราชญ์
สุเมธี 26 สุ-เม-ที Su Me Thi ชาย ผู้รู้, นักปราชญ์
ณัฏฐธีตา 42 นัด-ถะ-ทีตา Nat Tha Thita หญิง -
ธีภพพัทธ์ 46 ที-พบ-พัด Thi Phop Phat ชาย ผู้ผูกติดความมีปัญญา
ธีชัย 25 ที-ชัย Thi Chai ไม่ระบุ -
ธีราทร 21 ที-รา-ทอน Thi Ra Thon ไม่ระบุ เอื้อเฟื้อต่อนักปราชญ์
เทียมดวง 32 เทียม-ดวง Thiam Duang หญิง -
พนมเทียน 41 พะ-นม-เทียน Pha Nom Thian ชาย -
ธีรงพงค์ 40 ที-รง-พง Thi Rong Phong ชาย -
สุนัฏธีกาญจน์ 63 สุ-นัด-ที-กาน Su Nat Thi Kan หญิง -
ธีระวัฒน์ 46 ที-ระ-วัด Thi Ra Wat ชาย นักปราชญ์ผู้พัฒนา
กัญธีรา 25 กัน-ที-รา Kan Thi Ra ไม่ระบุ หญิงผู้เป็นปราชญ์
กานต์นิธี 39 กาน-นิ-ที Kan Ni Thi ไม่ระบุ -
เที้ยม 25 เที้ยม Thiam ชาย -
พันที 25 พัน-ที Phan Thi หญิง -
กัญญ์ธีรา 38 กัน-ที-รา Kan Thi Ra ไม่ระบุ นักปราชญ์หญิง
ธีรภัทร 25 ที-ระ-พัด Thi Ra Phat ชาย นักปราชญ์ผู้เจริญ