บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ธิชากาล

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ธิชากาล
ชื่อ ธิชากาล ความหมาย แปลว่า กาลเวลาของนักปราชญ์ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทิ-ชา-กาน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Thi Cha Kan
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธิชากาล ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 19
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ธิชากาล ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธิชากาล ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธิชากาล ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ ธิชากาล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ธิชากาล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธิชากาล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
สุขภาพอุบัติเหตุ

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ธิชากาล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธิชากาล สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ธิชากาล มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (19) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
คณิศร์ทิชา 41 คะ-นิด-ทิ-ชา Kha Nit Thi Cha หญิง ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะและเกิดสองครั้ง (หัวหน้าคณะพราหมณ์)
มนต์ทิชา 30 มน-ทิ-ชา Mon Thi Cha หญิง -
ชนาทิศ 20 ชะ-นา-ทิด Cha Na Thit ไม่ระบุ เส้นทางของคน
ทิษา 10 ทิ-สา Thi Sa ไม่ระบุ -
นวธิดา 21 นะ-วะ-ทิ-ดา Na Wa Thi Da หญิง -
กัญทิพร 26 กัน-ทิ-พอน Kan Thi Phon ไม่ระบุ -
พูนทิพย์ 45 พูน-ทิบ Phun Thip หญิง -
บุญเทอม 21 บุน-เทิม Bun Thoem ชาย -
อธิต 17 อะ-ทิด A Thit ชาย ผู้เกิดมายิ่งใหญ่
วุฒิพล 28 วุด-ทิ-พน Wut Thi Phon ชาย -
วุณธิไกรย์ 51 วุ-นะ-ทิ-กรัย Wu Na Thi Krai ชาย -
ธิระนาม 27 ทิ-ระ-นาม Thi Ra Nam ชาย -
คันธิรา 26 คัน-ทิ-รา Khan Thi Ra ไม่ระบุ -
ฉันทิศา 27 ฉัน-ทิ-สา Chan Thi Sa หญิง มีความพอใจเป็นใหญ่, ยิ่งใหญ่ด้วยความใฝ่ดี
อธิศาล 28 อะ-ทิ-สาน A Thi San ชาย -
สุทธิพจน์ 45 สุด-ทิ-พด Sut Thi Phot ชาย มีคำพูดอันบริสุทธิ์
แก้วทิพย์ 41 แก้ว-ทิบ Kaeo Thip หญิง สูงค่าเป็นของดีวิเศษ
ขันธิชัย 33 ขัน-ทิ-ชัย Khan Thi Chai ชาย -
สุภางค์ทิพย์ 55 สุ-พาง-ทิบ Su Phang Thip หญิง -
สิทธิชน 27 สิด-ทิ-ชน Sit Thi Chon ชาย -
ฑิติพร 26 ทิ-ติ-พอน Thi Ti Phon หญิง ผู้มีปัญญาอันประเสริฐ
นิตธิยา 29 นิด-ทิ-ยา Nit Thi Ya หญิง -
ทิตติยา 24 ทิ-ตะ-ติ-ยา Thi Ta Ti Ya หญิง -
สิทธิณัฐ 38 สิด-ทิ-นัด Sit Thi Nat ไม่ระบุ -
สิทธิกร 25 สิด-ทิ-กอน Sit Thi Kon ชาย ผู้ให้ความสำเร็จ
จันทร์ทิรา 39 จัน-ทิ-รา Chan Thi Ra หญิง นักปราชญ์ผู้มีความหอมดุจต้นจันทน์
จันทร์ทิตย์ 54 จัน-ทิด Chan Thit ได้ทั้งชายและหญิง -
พฤฒินันทน์ 45 พรึด-ทิ-นัน Phruet Thi Nan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีความยินดีในความเจริญ
ทิพย์เกสร 44 ทิบ-เก-สอน Thip Ke Son หญิง พืชกินแมลงขนาดเล็กชนิดหนึ่ง
มุฑิตา 17 มุ-ทิ-ตา Mu Thi Ta หญิง -
นัทธิ 18 นัด-ทิ Nat Thi หญิง การผูกผูกพัน
มหิทธิ 23 มะ-หิด-ทิ Ma Hit Thi ไม่ระบุ -
พุฒิ 16 พุด-ทิ Phut Thi หญิง -
วันทิสา 28 วัน-ทิ-สา Wan Thi Sa หญิง -
กุธิดา 12 กุ-ทิ-ดา Ku Thi Da ไม่ระบุ หญิงที่เกิดในตระกูลดี
ฤทธิสมัย 34 ริด-ทิ-สะ-หมัย Rit Thi Sa Mai ชาย -
พิสุทธิ 29 พิ-สุด-ทิ Phi Sut Thi ชาย -
เกร็ดทิพย์ 46 เกร็ด-ทิบ Kret Thip หญิง ห้วงน้ำของเทวดา
บัณเทิง 20 บัน-เทิง Ban Thoeng ชาย -
พรธิดี 28 พอน-ทิ-ดี Phon Thi Di หญิง มีความรู้ประเสริฐ