บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ธารนรินทร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ธารนรินทร์
ชื่อ ธารนรินทร์ ความหมาย แปลว่า สายน้ำของผู้เป็นใหญ่ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทาน-นะ-ริน และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Than Na Rin
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธารนรินทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 41
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ธารนรินทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธารนรินทร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 7
หมายเลข 7 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของวาจาหรือการพูดที่เป็นเลิศ แม้จะส่งเสริมให้เป็นคนพูดเก่ง แต่กว่าจะปิดเกมให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ ก็ต้องอ้างเหตุผล ความน่าเชื่อถือมากมายเลยทีเดียว ผู้ฟังถึงจะยอมเชื่อ เปรียบได้ดังกับปุโรหิตผู้มีวาจาคมคาย ด้านชะตาชีวิตเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นอยู่บ้าง เพราะเวลาใช้คำพูดมักส่งเสริมให้ตนดูเป็นคนมีเหตุผล แต่ก็มักจะอารมณ์เสียและหงุดหงิดง่าย ต้องฝึกสติและสมาธิให้ดี
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธารนรินทร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 88
หมายเลข 88 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความร้ายแรงและการถูกเล่นงาน เป็นเลขไม่ดี หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้กลายเป็นคนหลงผิด จะถูกศัตรูและวิญญาณร้ายคอยเล่นงาน กลั่นแกล้ง จะมีปัญหาด้านคู่ครองทุกรูปแบบ อิทธิพลของดาวราหูสองดวงจะให้ผลสองเท่า บั้นปลายชีวิตจะเจอปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุร้ายแรง ยากที่จะแก้ไขได้
ชื่อ ธารนรินทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ธารนรินทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธารนรินทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ธารนรินทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธารนรินทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
สังคมบริวาร
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ธารนรินทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธารนรินทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ธุรกิจการงาน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ธารนรินทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธารนรินทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ธารนรินทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (41) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ธารทิทย์ 32 ทาน-ทิด Than Thit ไม่ระบุ -
ทานต์รวี 36 ทาน-ระ-วี Than Ra Wi ชาย -
กัมปทาน 19 กัม-ปะ-ทาน Kam Pa Than ไม่ระบุ -
วิธาร 19 วิ-ทาน Wi Than ชาย กฎเกณฑ์, ระเบียบ
ธาราทาน 17 ทา-รา-ทาน Tha Ra Than ไม่ระบุ -
ธารณรัฐน์ 45 ทาน-นะ-รัด Than Na Rat ชาย -
วธารญู 21 วะ-ทาน-ยู Wa Than Yu ชาย -
ทานตะวัน 29 ทาน-ตะ-วัน Than Ta Wan หญิง ชื่อไม้ดอกไม้ชนิดมีสีเหลือง มักหันไปทางดวงตะวัน, ชื่อเครื่องสูงอย่างหนึ่ง สำหรับบังแดด
ธารนรินทร์ 41 ทาน-นะ-ริน Than Na Rin ไม่ระบุ -
ธารวิมล 30 ทาน-วิ-มน Than Wi Mon หญิง -
โยนาธาน 28 โย-นา-ทาน Yo Na Than ไม่ระบุ -
เทพประธาน 31 เทบ-ประ-ทาน Thep Pra Than ชาย เทวดาให้
อุทาน 14 อุ-ทาน U Than ชาย ความยิ่งใหญ่ ความเป็นเลิศ
เสาวธาร 25 เสา-วะ-ทาน Sao Wa Than หญิง น้ำหอม
อุทาร 13 อุ-ทาน U Than ชาย ความยิ่งใหญ่ ความเป็นเลิศ
กิตติธาร 24 กิด-ติ-ทาน Kit Ti Than ไม่ระบุ ผู้ทรงไว้ซึ่งเกียรติยศ, ผู้มีเกียรติ
ธารทอง 18 ทาน-ทอง Than Thong ชาย -
สิงห์ทาน 34 สิง-ทาน Sing Than ชาย -
ประดิทาน 22 ประ-ดิ-ทาน Pra Di Than ชาย ให้ตอบ
ฟ้าประธาน 31 ฟ้า-ประ-ทาน Fa Pra Than ไม่ระบุ ได้รับจากฟ้า ฟ้าให้
นิทาน 16 นิ-ทาน Ni Than ชาย เก็บไว้, ตั้งมั่น
ธารณ์ 23 ทาน Than ชาย ทรงไว้, ค้ำจุนหรือดำรงไว้
ฟ้าประทานพร 40 ฟ้า-ประ-ทาน-พอน Fa Pra Than Phon ไม่ระบุ ฟ้าให้พร
ทาน 7 ทาน Than หญิง ทรงไว้, ค้ำจุนหรือดำรงไว้
ภัทรธารฎา 25 พัด-ทะ-ระ-ทาน-ดา Phat Tha Ra Than Da หญิง -
ธารญา 14 ทาน-ยา Than Ya ไม่ระบุ -
ชฎาธาร 17 ชะ-ดา-ทาน Cha Da Than หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งชฎา
สุธาร 17 สุ-ทาน Su Than ชาย -
ดุลยาธาร 26 ดุน-ยา-ทาน Dun Ya Than หญิง ทรงความเที่ยงธรรม
สายทาน 23 สาย-ทาน Sai Than ไม่ระบุ -
ประทานพร 29 ประ-ทาน-พอน Pra Than Phon หญิง -
จินตธารณ์ 41 จิน-ตะ-ทาน Chin Ta Than ไม่ระบุ ทรงไว้ซึ่งความคิด
ทักษิณาธาร 29 ทัก-สิ-นา-ทาน Thak Si Na Than ชาย -
ชลธาร 17 ชน-ละ-ทาน Chon La Than ชาย ลำน้ำ, ร่องน้ำ, ทะเลสาบ
ปฎิธาน 21 ปะ-ติ-ทาน Pa Ti Than ไม่ระบุ -
สทาน 14 สะ-ทาน Sa Than ชาย -
ณัฐปธาน 30 นัด-ปะ-ทาน Nat Pa Than ชาย นักปราชญ์, ผู้มีความเพียร
ปณิธาน 21 ปะ-นิ-ทาน Pa Ni Than ชาย การตั้งความปรารถนา
วสุธาร 23 วะ-สุ-ทาน Wa Su Than ไม่ระบุ ชื่อเมืองท้าวกุเวรเจ้าแห่งทรัพย์
ก่อปณิธาน 29 ก่อ-ปะ-หนิ-ทาน Ko Pa Ni Than ไม่ระบุ ผู้สร้างความปรารถนา