บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ธานุชา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ธานุชา
ชื่อ ธานุชา ความหมาย แปลว่า ผู้เกิดมาสูงส่ง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทา-นุ-ชา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Tha Nu Cha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธานุชา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 14
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ธานุชา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธานุชา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธานุชา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 46
หมายเลข 46 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชคและความรักใคร่ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นคนได้รับโชคอยู่บ่อยครั้ง มีเสน่ห์ทำให้มิตรสหายรักใคร่ ด้านการงานอยู่ในระดับดีมาก จะได้รับผลสำเร็จจากกิจการหรืองานที่ตนกำลังทำ โดยเฉพาะหากทำอาชีพค้าขาย จะได้กำไรมากเลยทีเดียว ชีวิตประบสบความสำเร็จดีมาก มีความสุขกายสบายใจ หมั่นภาวนาสวดมนตร์ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิจะช่วยให้ชีวิตหลุดพ้นจากอำนาจแห่งความเสื่อมทั้งปวง
ชื่อ ธานุชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ธานุชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธานุชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ธานุชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธานุชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ธานุชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธานุชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ธานุชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธานุชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ธานุชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
จินต์ธีร์จุฑา 62 จิน-ที-จุ-ทา Chin Thi Chu Tha ไม่ระบุ ความคิดของนักปราชญ์มีค่าดุจปิ่น
ทานบุญ 14 ทาน-บุน Than Bun ชาย การให้อันเป็นความดี, ความดีจากการให้
สุธานุช 21 สุ-ทา-นุด Su Tha Nut หญิง -
อุดทา 10 อุด-ทา Ut Tha หญิง -
นิชธาวัลย์ 49 นิด-ทา-วัน Nit Tha Wan หญิง มีความบริสุทธิ์เป็นของตน
พันธุ์เมธา 43 พัน-เม-ทา Phan Me Tha ชาย -
ทานต์รวี 36 ทาน-ระ-วี Than Ra Wi ชาย -
มนตรธาตรี 36 มน-ตระ-ทา-ตรี Mon Tra Tha Tri หญิง ผู้สั่งสอนมนตร์
ศักดิ์ธานี 43 สัก-ทา-นี Sak Tha Ni ไม่ระบุ -
สินเทา 20 สิน-เทา Sin Thao หญิง -
ฤทธามาตย์ 33 ริด-ทา-มาด Rit Tha Mat ไม่ระบุ ผู้มีอำนาจในบ้าน
ธารินันท์ 37 ทา-ริ-นัน Tha Ri Nan หญิง ความสดชื่นรื่นเริง
วิศวาธาร 33 วิด-สะ-วา-ทาน Wit Sa Wa Than ชาย ค้ำจุนโลก
สุธาพงษ์ 36 สุ-ทา-พง Su Tha Phong ชาย -
ธาตรี 19 ทา-ตรี Tha Tri ชาย แผ่นดิน, โลก
ทานุทัต 16 ทา-นุ-ทัด Tha Nu That ไม่ระบุ ให้ความรุ่งเรือง
มนทาริน 25 มน-ทา-ริน Mon Tha Rin หญิง ที่มีดอกมณฑาอันเป็นดอกไม้สวรรค์
ธาดาตวัน 25 ทา-ดา-ตะ-วัน Tha Da Ta Wan ไม่ระบุ -
ธารา 10 ทา-รา Tha Ra ชาย สายน้ำ, ทรงไว้
นภินทร์ธารี 45 นะ-พิน-ทา-รี Na Phin Tha Ri หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งความยิ่งใหญ่แห่งท้องฟ้า
ปิติธาดา 20 ปิ-ติ-ทา-ดา Pi Ti Tha Da ไม่ระบุ ผู้สร้างความปิติยินดี
ธาวัน 20 ทา-วัน Tha Wan ชาย วิ่ง, ว่องไว, บริสุทธิ์
สีธาน 24 สี-ทาน Si Than หญิง -
ธานิยา 23 ทา-นิ-ยา Tha Ni Ya ไม่ระบุ ความมั่งมี
ตฤณธารา 19 ตริน-นะ-ทา-รา Tarin Na Tha Ra หญิง ต้นหญ้าและสายน้ำ, ผู้รักษาต้นหญ้า
ชลธารา 18 ชน-ทา-รา Chon Tha Ra ไม่ระบุ สายน้ำ
ธามาธิป 21 ทา-มา-ทิบ Tha Ma Thip ชาย พระอาทิตย์
วันทา 17 วัน-ทา Wan Tha หญิง -
จิตจุฑา 24 จิด-จุ-ทา Chit Chu Tha หญิง ผู้มีจิตใจสูง
จิณณ์จุฑา 40 จิน-จุ-ทา Chin Chu Tha หญิง ผู้ประพฤติดีที่สุด
ลันทา 17 ลัน-ทา Lan Tha หญิง -
ธารากร 15 ทา-รา-กอน Tha Ra Kon ได้ทั้งชายและหญิง ผู้สร้างน้ำ, บ่อเกิดแห่งสายน้ำ
สุธาดา 15 สุ-ทา-ดา Su Tha Da หญิง ผู้สร้างสรรค์แต่สิ่งดีงาม
ธารารัตกาล 29 ทา-รา-รัด-ตะ-กาน Tha Ra Rat Ta Kan หญิง ผู้ทรงไว้ซึ่งเวลาแห่งความยินดี
สทาดน 15 สะ-ทา-ดน Sa Tha Don ชาย สม่ำเสมอตลอดกาล
สวนทา 20 สวน-ทา Suan Tha หญิง -
ดิษณ์ธาร 32 ดิ-สะ-ทาน Di Sa Than หญิง แหลมคม
จุฑาทิพย์ 41 จุ-ทา-ทิบ Chu Tha Thip หญิง จุกที่งดงามมาก
ทานโมท 17 ทา-นะ-โมด Tha Na Mot ชาย ยินดีในการให้
สุทามน 20 สุ-ทา-มน Su Tha Mon หญิง -