บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ธานุชา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ธานุชา
ชื่อ ธานุชา ความหมาย แปลว่า ผู้เกิดมาสูงส่ง เหมาะกับเพศ ชาย เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทา-นุ-ชา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Tha Nu Cha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธานุชา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 14
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ธานุชา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธานุชา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธานุชา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 46
หมายเลข 46 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของมหาโชคและความรักใคร่ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้เป็นคนได้รับโชคอยู่บ่อยครั้ง มีเสน่ห์ทำให้มิตรสหายรักใคร่ ด้านการงานอยู่ในระดับดีมาก จะได้รับผลสำเร็จจากกิจการหรืองานที่ตนกำลังทำ โดยเฉพาะหากทำอาชีพค้าขาย จะได้กำไรมากเลยทีเดียว ชีวิตประบสบความสำเร็จดีมาก มีความสุขกายสบายใจ หมั่นภาวนาสวดมนตร์ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิจะช่วยให้ชีวิตหลุดพ้นจากอำนาจแห่งความเสื่อมทั้งปวง
ชื่อ ธานุชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ธานุชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธานุชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ธานุชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธานุชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ธานุชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธานุชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ธุรกิจการงาน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 4
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 5
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ธานุชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธานุชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ธานุชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (14) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ฑาริกา 14 ทา-ริ-กา Tha Ri Ka หญิง ผู้อ่อนเยาว์
จุฑาธุช 18 จุ-ทา-ทุด Chu Tha Thut ไม่ระบุ ธงที่สูงสุด หมายถึงธงชัย
สทานน 19 สะ-ทา-นน Sa Tha Non ชาย มีดวงหน้างาม
สุทธาทิพย์ 44 สุด-ทา-ทิบ Sut Tha Thip หญิง -
ชลธาร์ 26 ชน-ทา Chon Tha ไม่ระบุ ทรงไว้ซึ่งน้ำ , แม่น้ำ ลำคลอง ทะเลสาบ
ปณิธาณ 21 ปะ-หนิ-ทา-นะ Pa Ni Tha Na ไม่ระบุ -
โยธากานต์ 36 โย-ทา-กาน Yo Tha Kan หญิง ทหารผู้เป็นที่รัก
เธียรธาวิน 45 เทีย-ระ-ทา-วิน Thia Ra Tha Win ชาย ผู้บริสุทธิ์ดังนักปราชญ์
ชลธา 13 ชน-ทา Chon Tha ไม่ระบุ ทรงไว้ซึ่งน้ำ , แม่น้ำ ลำคลอง ทะเลสาบ
วรินทา 21 วะ-ริน-ทา Wa Rin Tha ไม่ระบุ -
พัทธาทร 23 พัด-ทา-ทอน Phat Tha Thon ไม่ระบุ ผูกใจมั่น
พฤนทาร 20 พริน-ทาน Phrin Than ชาย ชื่อเรียกเทวดา
วิสุธา 23 วิ-สุ-ทา Wi Su Tha ไม่ระบุ -
พิมรทา 23 พิม-ระ-ทา Phim Ra Tha หญิง การต่อสู้
ธามาธิป 21 ทา-มา-ทิบ Tha Ma Thip ชาย พระอาทิตย์
พรประทาน 29 พอน-ประ-ทาน Phon Pra Than ชาย -
สุธาวดี 27 สุ-ทา-วะ-ดี Su Tha Wa Di หญิง ผู้มีน้ำทิพย์
สิทธาวาส 31 สิด-ทา-วาด Sit Tha Wat ชาย แหล่งผู้มีบุญ
ยุธารัตน์ 39 ยุ-ทา-รัด Yu Tha Rat หญิง -
ธานินทร์ 33 ทา-นิน Tha Nin ชาย เมือง, เมืองใหญ่
จุฑาภัสร์ 36 จุ-ทา-พัด Chu Tha Phat หญิง แสงสว่างอันสูงสุด
สิริทา 21 สิ-หริ-ทา Si Ri Tha ไม่ระบุ -
สุธานิธิ 30 สุ-ทา-นิ-ทิ Su Tha Ni Thi ไม่ระบุ พระจันทร์
อันน์ทานัทธิ์ 58 อัน-ทา-นัด An Tha Nat หญิง -
สุธารัต 24 สุ-ทา-รัด Su Tha Rat หญิง แก้วบริสุทธิ์
ธาวินี 27 ทา-วิ-นี Tha Wi Ni หญิง วิ่ง, ว่องไว, คล่องแคล่ว, บริสุทธิ์
ศรีทา 20 สี-ทา Si Tha ไม่ระบุ -
กรีฑาพล 30 กรี-ทา-พน Kri Tha Phon ชาย รวมพลเข้าเป็นกระบวน
พัทธานันท์ 42 พัด-ทา-นัน Phat Tha Nan ชาย ผูกใจยินดี
ธายิบ 19 ทา-ยิบ Tha Yip หญิง -
ธารธาดารัตน์ 41 ทาน-ทา-ดา-รัด Than Tha Da Rat หญิง -
ภิทาพร 19 พิ-ทา-พอน Phi Tha Phon หญิง -
มหัทายุธ 29 มะ-หัด-ทา-ยุด Ma Hat Tha Yut ชาย มีอาวุธสำคัญ
ทางตะวัน 26 ทาง-ตะ-วัน Thang Ta Wan หญิง -
อุฑารัตน์ 36 อุ-ทา-รัด U Tha Rat หญิง -
โษฑษธา 20 โส-ทด-สะ-ทา So Thot Sa Tha หญิง มีองค์16
จุฑามาส 24 จุ-ทา-มาด Chu Tha Mat หญิง ปิ่นทอง
คฑาณัฐ 26 คะ-ทา-นัด Kha Tha Nat ไม่ระบุ -
ธาม 10 ทาม Tham ไม่ระบุ ยศศักดิ์
ศธานาถ 19 สะ-ทา-นาด Sa Tha Nat หญิง ผู้มีความศรัทธาเป็นที่พึ่ง