บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ธันยาภา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ธันยาภา
ชื่อ ธันยาภา ความหมาย แปลว่า แสงสว่างแห่งโชค เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทัน-ยา-พา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Than Ya Pha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธันยาภา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ธันยาภา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธันยาภา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธันยาภา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ ธันยาภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ธันยาภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธันยาภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ธันยาภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธันยาภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ธันยาภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธันยาภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ธันยาภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ธัญญานาถ 24 ทัน-ยา-นาด Than Ya Nat ไม่ระบุ -
ธัญชนก 20 ทัน-ชะ-นก Than Cha Nok หญิง ให้เกิดสิริมงคล
ธัญพิสิษฐ์ 57 ทัน-พิ-สิด Than Phi Sit ชาย โชคดีเป็นพิเศษ
ธัญญาพร 29 ทัน-ยา-พอน Than Ya Phon หญิง เครื่องประดับนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล
ธัญสิริ 31 ทัน-ยะ-สิ-หริ Than Ya Si Ri หญิง โชคดีและเป็นมิ่งขวัญ
จักทัน 21 จัก-ทัน Chak Than ไม่ระบุ -
ทรรปณิภา 22 ทัน-ปะ-นิ-พา Than Pa Ni Pha หญิง กระจกเงา
ทรรปณา 17 ทัน-ปะ-นา Than Pa Na หญิง ภาคภูมิ
ธัญญ์ธัชนันท์ 59 ทัน-ทัด-นัน Than That Nan ไม่ระบุ ผู้มีความสุขและยินดีในธงแห่งความเป็นมงคล
ทนธัญ 18 ทน-ทัน Thon Than ชาย -
ทรรวรีก์ 36 ทัน-วะ-รี Than Wa Ri หญิง ชื่อพระอินทร์
ธัญมน 22 ทัน-ยะ-มน Than Ya Mon หญิง มีจิตใจดียิ่ง
ธรรมิกา 23 ทัน-มิ-กา Than Mi Ka หญิง ผู้ประกอบด้วยธรรม
ธันยชนก 29 ทัน-ยะ-ชะ-นก Than Ya Cha Nok หญิง ให้เกิดโชคดี
ธัณย์สิตา 45 ทัน-สิ-ตา Than Si Ta หญิง โชคชะตาแห่งรอยยิ้ม
ธัญญาทิพย์ 47 ทัน-ยา-ทิบ Than Ya Thip หญิง -
ณัฐธันยา 40 นัด-ทัน-ยา Nat Than Ya ไม่ระบุ นักปราชญ์ผู้โชคดี
วธัญญา 23 วะ-ทัน-ยา Wa Than Ya หญิง ผู้ใจบุญสุนทาน
ธัญญเรศ 29 ทัน-ยะ-เรด Than Ya Ret หญิง -
สีทัน 24 สี-ทัน Si Than ชาย -
ธัญญาภรณ์ 36 ทัน-ยา-พอน Than Ya Phon หญิง เครื่องประดับนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล
ธัชธรรม์ 36 ทัด-ชะ-ทัน That Cha Than ชาย ธงของคุณความดี
ทัณทิมา 21 ทัน-ทิ-มา Than Thi Ma ไม่ระบุ ชื่อนกในเทพนิยาย
ธัญธิตา 24 ทัน-ทิ-ตา Than Thi Ta หญิง ลูกสาวผู้มีโชค
ธันยภัทร 31 ทัน-ยะ-พัด Than Ya Phat หญิง เกี่ยวเนื่องด้วยโชค
ทองทัน 19 ทอง-ทัน Thong Than ชาย -
ธัญรัศม์ 41 ทัน-รัด Than Rat หญิง -
ธัญญาพล 31 ทัน-ยา-พน Than Ya Phon ไม่ระบุ -
ธันวะดี 31 ทัน-วะ-ดี Than Wa Di ไม่ระบุ -
ธันยภร 26 ทัน-ยะ-พอน Than Ya Phon ไม่ระบุ ผู้ค้ำจุนความดี
ธันยภัสร์ 46 ทัน-ยะ-พัด Than Ya Phat หญิง เกี่ยวเนื่องด้วยโชค
ธัญญพร 28 ทัน-ยะ-พอน Than Ya Phon ไม่ระบุ ผู้ค้ำจุนความดี
ธันวิน 28 ทัน-วิน Than Win ไม่ระบุ ผู้ชายฉลาด
ธัญญาเมศวร์ 50 ทัน-ยา-เมด Than Ya Met ไม่ระบุ -
ธัญฑวัฒน์ 42 ทัน-ทะ-วัด Than Tha Wat ไม่ระบุ -
ธัญญาเรศ 30 ทัน-ยา-เรด Than Ya Ret หญิง -
ธัญญลักณ์ 41 ทัน-ยะ-ลัก Than Ya Lak หญิง ลักษณะของผู้มีโชค
ธันยพัต 36 ทัน-ยะ-พัด Than Ya Phat หญิง ผู้มีโชคดี
ธัญญาพันธ์ 47 ทัน-ยา-พัน Than Ya Phan หญิง -
อาธัญญา 24 อา-ทัน-ยา A Than Ya ไม่ระบุ ผู้มีโชคทุกด้าน