บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ธันยาภา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ธันยาภา
ชื่อ ธันยาภา ความหมาย แปลว่า แสงสว่างแห่งโชค เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทัน-ยา-พา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Than Ya Pha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธันยาภา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ธันยาภา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธันยาภา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 9
หมายเลข 9 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จในชีวิต โดยเฉพาะความสำเร็จที่เกิดจากการเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป เป็นที่รู้จักของคนในสังคม เปรียบดังพระราชาที่ต้องรู้จักหัวใจของราษฎร จะเป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่ยำเกรงก็ได้จากการมีเมตตาธรรมคำจุ้นผู้อื่น หมายเลขนี้มีความหมายที่ดีมากในทุกๆ ศาสตร์การทำนาย
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธันยาภา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 63
หมายเลข 63 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักที่อบอุ่น เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ความรักสมหวัง ประสบความสำเร็จดั้งใจคิด ได้แต่งงานแน่นอน เพราะพลังงานนี้ให้ผลในเรื่องของความรักในระดับที่สูงมากทีเดียว อีกทั้งจะทำให้มีเพื่อนมาก การงานก้าวหน้าเร็วมาก ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างดี
ชื่อ ธันยาภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
ธุรกิจการงาน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ธันยาภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธันยาภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 6
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 7
ธุรกิจการงาน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ธันยาภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธันยาภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธ ในชื่อ ธันยาภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธันยาภา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ธันยาภา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ธันวาทิตย์ 45 ทัน-วา-ทิด Than Wa Thit ชาย ธนูของพระอาทิตย์
นรีธัญญ์ 41 นะ-รี-ทัน Na Ri Than หญิง หญิงผู้โชคดี
ธัญญเรศ 29 ทัน-ยะ-เรด Than Ya Ret หญิง -
ธัญดร 17 ทัน-ดอน Than Don ชาย -
ธันวาพร 32 ทัน-วา-พอน Than Wa Phon หญิง -
ธันยานันท์ 46 ทัน-ยา-นัน Than Ya Nan หญิง ความยินดีที่นำมาซึ่งความเจริญ
วฑัญญู 23 วะ-ทัน-ยู Wa Than Yu ชาย ผู้ใจบุญสุนทาน
ธัญชรินทร์ 41 ทัน-ชะ-ริน Than Cha Rin หญิง -
ทันสิษฐ์ 43 ทัน-สิด Than Sit ชาย ความแข็งแรงอย่างน่าพิศวงยิ่ง
ธันยภัสร์ 46 ทัน-ยะ-พัด Than Ya Phat หญิง เกี่ยวเนื่องด้วยโชค
ภัตธันยพร 41 พัด-ทัน-ยะ-พอน Phat Than Ya Phon หญิง ผู้มีโชคอันประเสริฐจากข้าว
ธัญณัฐรดา 36 ทัน-นัด-ถะ-ระ-ดา Than Nat Tha Ra Da หญิง -
ชินธัณย์ 41 ชิ-นะ-ทัน Chi Na Than ได้ทั้งชายและหญิง ผู้ชนะโชคชะตา
ธวรรธธันวา 42 ทะ-วัด-ทัน-วา Tha Wat Than Wa ชาย เดือนสิบสองแห่งความเจริญ
ธัญวรรณ 31 ทัน-วัน Than Wan หญิง -
ธัญนิตย์ 41 ทัน-ยะ-นิด Than Ya Nit หญิง สตรีผู้มีสิริมงคลอุดมโชคเสมอ
ธัญญารัศมิ์ 50 ทัน-ยา-รัด Than Ya Rat หญิง แก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ
ธัญยลักษณ์ 49 ทัน-ยะ-รัก Than Ya Rak ไม่ระบุ -
ธัญสิริ 31 ทัน-ยะ-สิ-หริ Than Ya Si Ri หญิง โชคดีและเป็นมิ่งขวัญ
ธัญวลักษณ์ 47 ทัน-วะ-ลัก Than Wa Lak หญิง -
ธัญทิตย์ 37 ทัน-ทิด Than Thit ไม่ระบุ -
ธันวามาศ 33 ทัน-วา-มาด Than Wa Mat หญิง ทองในเดือนธันวาคม
รธัญญา 21 ระ-ทัน-ยา Ra Than Ya ไม่ระบุ -
ธัญญวรัศม์ 51 ทัน-ยะ-วะ-รัด Than Ya Wa Rat หญิง ผู้มีรัศมีอันประเสริฐและดีงาม
ธัญยากานจน์ 48 ทัน-ยา-กาน Than Ya Kan ไม่ระบุ -
ธัญญ์วรรณพร 56 ทัน-วัน-นะ-พอน Than Wan Na Phon หญิง ผู้ประเสริฐด้วยผิวพรรณและมีโชค
ธัญพน 25 ทัน-พน Than Phon ไม่ระบุ ป่าไม้ที่เจริญงอกงาม
ธัญญ์ณฐพร 51 ทัน-นะ-ทะ-พอน Than Na Tha Phon หญิง ผู้รอบรู้อันประเสริฐด้วยทรัพย์
ธัญชนิด 24 ทัน-ชะ-นิด Than Cha Nit ชาย ผู้ให้เกิดโชคดีผู้ให้เกิดสิริมงคล
เกาทัณฑ์ 26 เกา-ทัน Kao Than ชาย -
ธันยานรมน 41 ทัน-ยา-นอ-ระ-มน Than Ya No Ra Mon หญิง มีโชคเป็นที่รักของคน
ธันย์วรนัน 54 ทัน-วอ-ระ-นัน Than Wo Ra Nan หญิง ผู้ได้รับการสรรเสริญว่ามีโชค
คุณธรรม์ 36 คุน-ทัน Khun Than ชาย ความดี
ธัญอิฏฐา 41 ทัน-อิด-ถา Than It Tha หญิง ผู้น่ารักและมีโชค
ณรงค์ธัญ 36 นะ-รง-ทัน Na Rong Than ชาย -
ธันยรัตน์ 46 ทัน-ยะ-รัด Than Ya Rat หญิง พระรัตนตรัยคือสิริมงคล
ธรธันย์ 38 ทอ-ระ-ทัน Tho Ra Than ไม่ระบุ ผู้มีโชค
ธรรมิษฐ์ 43 ทัน-มิด Than Mit ชาย รู้หน้าที่อย่างถี่ถ้วน, มีธรรมอย่างยิ่ง
สุธัญชา 23 สุ-ทัน-ชา Su Than Cha หญิง -
ธันทิวา 25 ทัน-ทิ-วา Than Thi Wa หญิง วันต่างๆ ในเดือนธันวาคม