บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ธันธิชา

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ธันธิชา
ชื่อ ธันธิชา ความหมาย แปลว่า ผู้ที่เกิดมาเป็นนักปราชญ์ที่ประเสริฐ เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทัน-ทิ-ชา และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Than Thi Cha
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธันธิชา ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 24
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ธันธิชา ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธันธิชา ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 5
หมายเลข 5 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความโมโหร้าย เจ้าอารมณ์ อารมรณ์ร้ายและขี้โมโหสุดๆ เลขนี้ให้ผลในเรื่องของความขาดการยั้งคิด เมื่อไหรก็ตามที่เกิดเรื่องราวกระทบกระทั่ง ผู้ที่ได้หมายเลขนี้จะมีพลังดั่งยักษ์ จะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองทำและไม่ฟังใครหน้าไหน ทำอะไรก็ตามมักไม่ใช้สติปัญญา ผู้คนมักหวาดกลัวและไม่อยากเข้าใกล้ ระวังเรื่องความโมโหร้ายแบบนี้จะไม่มีใครรักและสงสาร
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธันธิชา ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 50
หมายเลข 50 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของต่างชาติ ต่างภาษา และความก้าวหน้าของชีวิต เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้จะทำให้ชีวิตมีความก้าวหน้า ประสบความสำเร็จในทุกเรื่อง โดยเฉพาะการวางแผนที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ ควรได้รับพลังจากหมายเลขนี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะจะส่งเสริมและสนับสนุน ให้ความคุ้มครอง ตลอดจนดลบรรดาลให้ได้คู่ครองที่เป็นชาวต่างชาติ ต่างภาษา คอยเกื้อหนุนและส่งเสริมบารมีรวมไปถึงให้ผลดีในเรื่องของการทำงาน ก็จะมีโอกาสก้าวหน้าและเด่นดังได้ไม่ยาก
ชื่อ ธันธิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
สังคมบริวาร
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอาทิตย์ ในชื่อ ธันธิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธันธิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
สังคมบริวาร
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ธันธิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธันธิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันพุธกลางคืน ในชื่อ ธันธิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธันธิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 2
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
สังคมบริวาร
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันศุกร์ ในชื่อ ธันธิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

ชื่อ ธันธิชา สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
สังคมบริวาร
อันดับ 2
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 3
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 4
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ธุรกิจการงาน
อันดับ 7
โชคลาภการลงทุน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันเสาร์ ในชื่อ ธันธิชา มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (24) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ธันยากานต์ 41 ทัน-ยา-กาน Than Ya Kan หญิง -
ธัณยพร 33 ทัน-ชะ-พอน Than Cha Phon หญิง -
ธัญธิญารัตน์ 50 ทัน-ทิ-ยา-รัด Than Thi Ya Rat หญิง -
บุณทัน 18 บุน-ทัน Bun Than ชาย ทำความดีทันกัน
ธัญญามล 28 ทัน-ยา-มน Than Ya Mon หญิง -
ธัญยาภร 26 ทัน-ยา-พร Than Ya Phon ไม่ระบุ -
ทิพธัญญา 30 ทิบ-ทัน-ยา Thip Than Ya หญิง เทวดาผู้เลี้ยงรักษา
บุญทัน 17 บุน-ทัน Bun Than ชาย ทำความดีทันกัน
ธัญมน 22 ทัน-ยะ-มน Than Ya Mon หญิง มีจิตใจดียิ่ง
ธัญญ์รัตน์ 50 ทัน-ยะ-รัด Than Ya Rat หญิง แก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ
อาธัญญา 24 อา-ทัน-ยา A Than Ya ไม่ระบุ ผู้มีโชคทุกด้าน
ธัญญ์นภัส 42 ทัน-ยะ-นะ-พัด Than Ya Na Phat หญิง -
ธัญญ์ทิพา 39 ทัน-ทิ-พา Than Thi Pha ไม่ระบุ ผู้มีโชคดี
ธัญญ์รัศน์ 54 ทัน-ยะ-รัด Than Ya Rat หญิง แก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ
วิลาทัณย์ 44 วิ-ลา-ทัน Wi La Than ไม่ระบุ -
ธันยพงษ์ 44 ทัน-ยะ-พง Than Ya Phong ชาย วงศ์ตระกูลอันโชคดี
ธันยลัลน์ 51 ทัน-ยะ-ลัน Than Ya Lan หญิง -
ชนธัญ 19 ชน-นะ-ทัน Chon Na Than ไม่ระบุ คนมีโชค
ธรรมิกา 23 ทัน-มิ-กา Than Mi Ka หญิง ผู้ประกอบด้วยธรรม
ธัญนพ 25 ทัน-ยะ-นบ Than Ya Nop ชาย ข้าวใหม่, มิโชคใหม่
ธันยานันท์ 46 ทัน-ยา-นัน Than Ya Nan หญิง ความยินดีที่นำมาซึ่งความเจริญ
ธัญยา 21 ทัน-ยา Than Ya หญิง มีบุญ, มีโชค
กนกธัญญา 24 กะ-หนก-ทัน-ยา Ka Nok Than Ya ไม่ระบุ ผู้มีโชคเกี่ยวกับทองคำ
ธัญศักดิ์ 38 ทัน-สัก Than Sak ไม่ระบุ -
ธัญวรัตม์ 43 ทัน-วะ-รัด Than Wa Rat หญิง มีโชคและประเสริฐสุด
ธัญญษรัตน์ 45 ทัน-ยะ-สะ-หรัด Than Ya Sa Rat ไม่ระบุ -
ธัญธร 20 ทัน-ยะ-ทอน Than Ya Thon ชาย ทรงไว้ซึ่งโชคดี
ทิพย์ธัญญา 47 ทิบ-ทัน-ยา Thip Than Ya หญิง เทวดาผู้เลี้ยงรักษา
ธัณฑิรา 25 ทัน-ทิ-รา Than Thi Ra หญิง -
ธัญญภัทร 26 ทัน-ยะ-พัด Than Ya Phat ไม่ระบุ เกี่ยวเนื่องด้วยโชค
ธรรมิษฐ์ 43 ทัน-มิด Than Mit ชาย รู้หน้าที่อย่างถี่ถ้วน, มีธรรมอย่างยิ่ง
ธัญณ์ชนกต์ 46 ทัน-ชะ-นก Than Cha Nok หญิง ผู้เลี้ยงดูบิดา
ธัญจิรา 27 ทัน-จิ-รา Than Chi Ra หญิง มีสิริมงคลยั่งยืน
สุธัญญา 25 สุ-ทัน-ยา Su Than Ya หญิง -
ธัญรัศม์ 41 ทัน-รัด Than Rat หญิง -
ธันยาภรณ์ 41 ทัน-ยา-พอน Than Ya Phon หญิง เครื่องประดับนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล
ธัญพักตร์ 41 ทัน-พัก Than Phak หญิง -
ธัญพน 25 ทัน-พน Than Phon ไม่ระบุ ป่าไม้ที่เจริญงอกงาม
สุธัญชนา 28 สุ-ทัน-ชะ-นา Su Than Cha Na ไม่ระบุ -
กัญญมัณฑ์ธัญญ์ 64 กัน-ยะ-มัน-ทัน Kan Ya Man Than ไม่ระบุ -