บริการของเรา
บริการดูดวงเลข 7 ตัว 9 ฐานรายปี*
ทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ ในแต่ละสัปดาห์/เดือน
แถมฟรี! วอลเปเปอร์ยิปซีมงคล สลักชื่อของคุณและแผ่นดวงส่วนบุคคล ปิดกั้นเรื่องเลวร้ายหรือเสริมดวงให้ปังในปีนั้นๆ
รับบริการผ่านไลน์ @79hora หรือในระบบสมาชิก ตัวอย่างคำพยากรณ์

฿249*

บริการตั้งชื่อจากดวงชะตากำเนิดของศาสตร์การพยากรณ์เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ชื่อที่ได้ถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ ตัวอย่างหน้าแสดงรายชื่อ
ชื่อที่ได้ไม่มีตัวอักษรกาลกิณีตามหลักทักษา
รับบริการผ่านไลน์ @249twaiz หรือทำในระบบสมาชิก รับชื่อมงคลสูงสุดไม่เกิน 300 ชื่อ

฿299*

วิเคราะห์และตรวจสอบชื่อ ธัญสุฎาภัทร์

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชื่อ ธัญสุฎาภัทร์
ชื่อ ธัญสุฎาภัทร์ ความหมาย แปลว่า ผู้สูงสุ่งที่มีความเจริญดีงาม เหมาะกับเพศ หญิง เขียนคำอ่านภาษาไทยว่า ทัน-สุ-ดา-พัด และเขียนคำอ่านภาษาอังกฤษว่า Than Su Da Phat
2. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธัญสุฎาภัทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ ผลรวม = 45
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ธุรกิจการงาน
อันดับ 3
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
สังคมบริวาร
อันดับ 7
ความรักหุ้นส่วน

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของชื่อ ธัญสุฎาภัทร์ ตามหลักเลขศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

3. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธัญสุฎาภัทร์ ตามหลักอายตนะ 6 ผลรวม = 1
หมายเลข 1 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความรักใคร่และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ส่งเสริมด้านความเป็นผู้นำที่ดีของครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแลและอดทนเพื่อคนที่ตนรักได้ ชีวิตอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะการดูแลคุ้มครองคนที่คุณรัก เปรียบเสมือนดั่งพ่อที่ต้องเป็นเสาหลักหรือหัวหน้าครอบครัว แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีคนเข้าใจและพร้อมอยู่เคียงข้าง
4. วิเคราะห์ค่าพลังของชื่อ ธัญสุฎาภัทร์ ตามหลักพลังเงาสะท้อน ผลรวม = 109 หรือ 19
หมายเลข 19 เป็นเลขที่ให้ผลในเรื่องของความสำเร็จ ความสำราญ เป็นเลขระดับดีมาก หากตกอยู่ในอิทธิพลของหมายเลขนี้คือเปรียบดั่งผู้เสวยสุขในกองเงินกองทอง พลังของหมายเลขจะช่วยพลักดันในเรื่องของความสำเร็จ จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริม อีกทั้งยังส่งเสริมในเรื่องของการทำงาน จะช่วยให้เจ้าของชื่อเกิดความคล่องแคล่วว่องไว ทำงานเก่ง ขยันขันแข็ง นอกจากนี้ยังให้พลังในเรื่องของการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะได้รับความคุ้มครองหรือพรอันประเสริฐจากการกราบไหว้และสักการะ
ชื่อ ธัญสุฎาภัทร์ สามารถใช้กับผู้ที่เกิดวันอังคารได้ตามหลักทักษา
อันดับ 1
โชคลาภการลงทุน
อันดับ 2
ชื่อเสียงความสำเร็จ
อันดับ 3
ธุรกิจการงาน
อันดับ 4
ทรัพย์สินการเงิน
อันดับ 5
สุขภาพอุบัติเหตุ
อันดับ 6
ความรักหุ้นส่วน
อันดับ 7
สังคมบริวาร

* อันดับที่แสดงให้เห็น เป็นการนำพลังในด้านต่างๆ ของตัวอักษรทักษาวันอังคาร ในชื่อ ธัญสุฎาภัทร์ มาผนวกเข้ากับพลังของเลขศาสตร์ (45) เพื่อวิเคราะห์ว่าชื่อนี้สามารถปิดกั้นเรื่องไม่ดี ลดทอนเรื่องที่ดีอยู่แล้ว หรือหนุนนำเรื่องใดได้บ้าง เรียงตามลำดับเรื่องที่ดีที่สุดก่อนเป็นอันดับแรก

รายนามชื่อมงคลที่เกี่ยวข้อง
ชื่อ เลขศาสตร์ คำอ่านไทย คำอ่านอังกฤษ เพศ ความหมาย
ธัญรัตน์ 37 ทัน-ยะ-รัด Than Ya Rat หญิง แก้วที่นำมาซึ่งโชคลาภ
ธันย์ณภัทร 45 ทัน-นะ-พัด Than Na Phat ชาย ผู้มีเจริญงอกงามด้วยความรู้อันประเสริฐ
ธันยธรณ์ 43 ทัน-ยะ-ทอน Than Ya Thon หญิง ทรงไว้ซึ่งโชคดี
ธัญญภัทร 26 ทัน-ยะ-พัด Than Ya Phat ไม่ระบุ เกี่ยวเนื่องด้วยโชค
ธัญวิสิษฐ์ 55 ทัน-วิ-สิด Than Wi Sit ชาย ผู้โชคดีอย่างวิเศษ
ธัญยชนก 28 ทัน-ยะ-ชะ-นก Than Ya Cha Nok หญิง ให้เกิดโชคดี
ธันย์วรงค์ 55 ทัน-วะ-รง Than Wa Rong ชาย ผู้มีปัญญาดีในการดูแล
ธัญภรณ์ 31 ทัน-ยะ-พอน Than Ya Phon หญิง เครื่องประดับนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล
ฑรรศธร 26 ทัน-สะ-ทอน Than Sa Thon หญิง ผู้รักษาไว้ให้เต็มอยู่เสมอ
ณัฐธัญญกานต์ 53 นัด-ถะ-ทัน-ยะ-กาน Nat Tha Than Ya Kan หญิง -
ธัญญนันท์ 40 ทัน-ยะ-นัน Than Ya Nan หญิง ความยินดีที่นำมาซึ่งความเจริญ
ธัญสิทธิ์ 41 ทัน-สิด Than Sit ชาย ความสำเร็จอันประเสริฐ
ทันสิษฐ์ 43 ทัน-สิด Than Sit ชาย ความแข็งแรงอย่างน่าพิศวงยิ่ง
ทัณฑวัต 26 ทัน-ดะ-วัด Than Da Wat ชาย เรืองอำนาจ
ธัญญาศิริ 36 ทัน-ยา-สิ-หริ Than Ya Si Ri หญิง -
ธันคำ 18 ทัน-คัม Than Kham หญิง -
ธัญพิสิษฐ์ 57 ทัน-พิ-สิด Than Phi Sit ชาย โชคดีเป็นพิเศษ
ทันนพ 23 ทัน-นบ Than Nop ไม่ระบุ -
ธัญญมาศ 29 ทัน-ยะ-มาด Than Ya Mat ไม่ระบุ ทองที่เป็นมงคล
รธัญญา 21 ระ-ทัน-ยา Ra Than Ya ไม่ระบุ -
ธัญญ์ธนันต์ 55 ทัน-ทะ-นัน Than Tha Nan ได้ทั้งชายและหญิง ผู้มีทรัพยและสมบัติมากมาย
ธรรณยาภรณ์ 45 ทัน-ยา-พอน Than Ya Phon หญิง เครื่องประดับนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล
ธัญธีรา 28 ทัน-ที-รา Than Thi Ra หญิง -
ฑัณฑิมา 25 ทัน-ทิ-มา Than Thi Ma ไม่ระบุ ชื่อนกในเทพนิยาย
สุทธันต์ 34 สุด-ทัน Sut Than ชาย ห้องมเหสี, ชายาพระราชา
ทันตา 14 ทัน-ตา Than Ta หญิง ทันทีทันใด, ฟัน
ธัญภัส 24 ทัน-ยะ-พัด Than Ya Phat หญิง แสงสว่างแห่งความมั่งมี
หทันรัตย์ 43 หะ-ทัน-รัด Ha Than Rat หญิง -
ธัญวัสส์ 45 ทัน-ยะ-วัด Than Ya Wat ได้ทั้งชายและหญิง ปีแห่งโชค, ฝนแห่งโชคดี
ธันย์ 30 ทัน Than ชาย ผู้มีโชค
กิ่งธรณ์ธันย์ 60 กิ่ง-ทอน-ทัน King Thon Than ไม่ระบุ เชื้อสายที่ทรงไว้ด้วยความเจริญงอกงาม
ธัญญารัตน 33 ทัน-ยา-รัด-ตะ-นะ Than Ya Rat Ta Na หญิง -
ธัญสถาพร 33 ทัน-สะ-ถา-พอน Than Sa Tha Phon ชาย ผู้มีความรุ่งเรืองถาวร
ธัญณารัตน์ 43 ทัน-นา-รัด Than Na Rat ไม่ระบุ -
ธัญญ์นรัญญ์ 55 ทัน-นะ-รัน Than Na Ran หญิง ผู้มีความรู้กว่าผู้อื่นที่มีโชค
วทัญญู 21 วะ-ทัน-ยู Wa Than Yu ชาย เอื้อเฟื้อ, ใจบุญสุนทาน
ธัญทภัสสร 36 ทัน-ทะ-พัด-สอน Than Tha Phat Son หญิง รัศมีแห่งโชค
ธัญญะ 20 ทัน-ยะ Than Ya ชาย -
ธรธันญ์นันทน์ 63 ทะ-ระ-ทัน-นัน Tha Ra Than Nan หญิง ผู้มีความยินดีในโชคดีที่ทรงไว้
ธัญศมร 28 ทัน-สะ-หมอน Than Sa Mon หญิง หญิงสาวผู้โชคดี